Johan Södling

Forskarassistent

Verksamhetsområden

Dataanalys och databehandling, matematisk modellering

Specialkompetens

Statistiska metoder, programmering, numeriska metode

Forskningsintressen

Nederbördsmodellering, felanalys, statistisk analys, interpolationsmodellering