Joakim Riml

Doktorand

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering.

Forskningsintressen

Hydrokemisk modellering, fältmätningar.

Specialkompetenser

Vattenkvalitet, hydrokemisk modellering, extrem flöden.