Fredrik Wetterhall

Fil.dr.

Verksamhetsområden

Statistisk nedskalning och modellering av nederbörd från klimat- och prognosmodeller, osäkerhetsanalys av hydrologisk modellering, användning av fältdata för att förbättra flödesprognoser.

Forskningsintressen

Framtida förändringar av hydrologin till följd av klimatförändringar, kort- och långtidsprognoser av översvämningsrisker, nederbördsmodelllering i olika tids- och rumsskalor för hydrologiska tillämpningar.

Specialkompetenser

Statistiska metoder, hydrologisk modellering, programmering, vetenskaplig rapportering.