Chantal Donnelly

Fil.dr.

Verksamhetsområden

Hydrologi, hydrologisk modellering, modellering av vattenkvalitet, klimatprojektioner, klimatförändringars påverkan, klimatanpassningsinformation, prognoser

Forskningsintressen

Förbättrade metoder för klimatanpassning. Osäkerheter i påverkan av klimatförändringar. Förbättrad tillgänglighet och information kring data för klimatanpassning. Storskalig hydrologisk och vattenkvalitetsmodellering. Validering av hydrologiska modeller. Nederbördsdata för hydrologisk modellering

Specialkompetenser

Forskningsledning, koordinering och projektledning. Storskalig, högupplöst hydrologisk modellering. Europas hydrologi. Östersjöns avrinningsområde och dess miljö.