Anna Kuentz

Fil. Dr.

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering: regional kalibrering, data assimilering, snömodellering.

Specialkompetens

Statistisk analys, analys och rekonstruktion av historiska hydroklimatserier, bergens hydrologi.

Forskningsintressen

Historiska och framtida hydroklimatvariationer, osäkerheter i långa flödesserier, rekonstruktion av hydroklimat samt hydrologisk modellering.