Ulf Andrae

Jag har i mer än tio år sysslat med olika aspekter av meteorologiska prognossystem. De första åren på SMHI jobbade jag med omanalyser av atmosfären både inom ramen för BALTEX och på ECMWF. Under senare år har jag främst arbetat med att utveckla morgondagens meteorologiska modell, HARMONIE. Där fokuserar vi på att beskriva atmosfären mer precist och med högre upplösning. En utmaning både vetenskapligt och tekniskt. En naturligt tillämpning av högupplösta modeller är prognoser för vindkraften. SMHI har under senare år utvecklat effektprognoser, vilket används av bland annat energihandeln. Inom vindkraften tittar vi också på mer grundläggande problem relaterade till nedisning av vindkraftverk.

Modellerna blir mer sofistikerade, datorerna blir snabbare och systemen blir större. Mitt mål är att skapa system som räknar rätt, snabbt och snyggt. Lika viktigt som det är att ge allmänheten bättre och bättre prognoser, lika viktigt är det att skapa verktyg för effektiv forskning och utveckling.

Tel 011 495 84 97