Projekt inom meteorologisk forskning


Den meteorologiska forskningen bedrivs inom många olika projekt, ofta med omfattande internationella samarbeten.

HIRLAM

Vi deltar i ett internationellt konsortium och utvecklar högupplösta numeriska väderprognosmodell HIRLAM.

GLAMEPS

GLAMEPS är ett regionalt ensemble-system som utvecklas inom HIRLAM.

https://hirlam.org/portal/GLAMEPS/products/index.html

  Beskrivning av Glameps...

Vindkraft

Projektet ska optimera väderprognosmodellernas förmåga att beräkna nedisning och produktionsförlust hos vindkraftverk vid nedisningsförhållanden.

Modellering av nedisning och produktionsförluster för vindkraft

DNICast

För att producera el effektivt genom termisk solkraft behövs det prognoser av den direkta solinstrålningen. Mängden av instrålningen påverkas genom atmosfäriska aerosol och moln. Idag används det olika prognosmetoder med olika för- och nackdelar. I det här projektet utvecklas ett portfolio av innovativa metoder som blir kombinerad till en förbättrad prognos av solinstrålningen.

DNICast

UERRA

UERRA är ett EU 7:e Ramverks projekt som skall göra åter/omanalyser av historiska data över Europa och angränsande områden.

UERRA - osäkerheter i regionala omanalysensembler

MetCoOp

MetCoOp är ett samarbete mellan Meteorologisk Institutt Norge och SMHI vars huvudmål är tillhandahålla och utveckla ett gemensamt operationellt väderprognossystem.

MetCoOp