Per Undén

Bakgrund och expertis inom Numeriska Prognos Modeller (NWP)
Data assimilering och observationer
Samverkan med Försvaret för forskningsdelen för prognoser
Europeiska modell samarbeten som HIRLAM, ALADIN,EWGLAM och ECMWF
Nationella projekt för Rymdstyrelsen och Energimyndigheten (Vindforsk)
Europeiska EU FP7 projekt som EURO4M (regional återanalys och nedskalning
Metodutveckling för prognosprodukter

Tel: 011 495 84 49