Patrick Samuelsson

Patrick Samuelsson, Fil.dr

Telefon 011-495 86 14

  • Modellutveckling av mesoskaliga modeller
  • Fysikalisk parameterisering i numeriska modeller
  • Processer kopplade till mark, vegetation och sjöar
  • Föredrag och undervisning om numerisk väderprediktion, klimat och klimatmodellering