Om oss - Analys och prognos

SMHI utvecklar tillsammans med Försvarsmakten numeriska väderprognosmodeller i ett internationellt konsortium, HIRLAM. Resultaten tillämpas sedan för att göra allmänna väderprognoser, varningstjänsten, förnybar energi, hydrologiska prognoser med mera.

SMHIs enhet för meteorologisk forskning siktar på att öka kvaliteten på väderprognosen och relaterade produkter. Detta sker genom utveckling av matematiska beräkningsmodeller (länk till modeller i kunskapsdatabank) för väderprognoser, speciellt genom användning av nya observationstyper, nya data-assimileringsmetoder, och förbättrade modellfysik.

Sedan utvecklas det också efterbehandling av modellprognoser som anpassar prognosen för specifika tillämpningar som förnybar energi, vinterväghållning, flygtrafik, managment av vattenresurser etc. Slutligen har gruppen varit framgångsrik med utvecklingen och produktion av Europeiska omanalyser, alltså ett konsistent historisk väderarkiv för Europa.