Magnus Lindskog

Jag har i mer än femton år arbetat med olika aspekter av data assimilering för numeriska väderprognoser. Dataassimilering inom numeriska väderprognoser innebär att man försöker utnyttja olika typer av väderobservationer för att få ett så bra start-tillstånd som möjligt för de numeriska väderprognoserna. Jag har bidragit till utvecklingen av en avancerad en så kallad variationell dataassimileringsmetodik för prognos och analyssystemet HIRLAM som fortfarande används operationellt på SMHI. Under senare år har jag mer kommit att arbeta med vidareutveckling av data assimilering för ett prognos och analyssystem HARMONIE ämnat för prognoser med hög upplösning. I synnerhet har jag ägnat mig åt att uppskatta och representera felen associerade med olika data källor samt med införande av nya metodiker och nya typer av observationer, såsom GNSS fördröjningar från markbaserade mottagarstationer. Under en 3 månaders-period arbetade jag som konsult på Europeiska Centret för medel-långa prognoser, som är lokaliserat i England. Där arbetade jag med att representera modellens fel i dataassimileringsprocessen.

Under en period ingick jag i den enhet som har ansvar för att de rutinmässiga SMHIs operationella prognosmodeller fungerar på ett tillfredsställande sätt. Trots att jag numera arbetar på forskningsavdelningen så bidrar jag fortfarande till beredskaps och övervakningsarbete av de operationella modellerna på SMHI.

Stora delar av mitt arbete sker inom ramen av internationella samarbetsprojekt, såsom HIRLAM och ALADIN. Jag har varit var svensk representant i styrgrupperna för diverse internationella COST project: COST 717, COST 731 samt COST ES0702. Dessa rörde användandet av radar data i meteorologiska och hydrologiska modeller,  osäkerhet i meteorologiska och hydrologiska prognossystem samt europeiska markbaserade observationer av variabler viktiga i klimat och operationell meteorologi. För närvarande är jag svensk representant i styrgrupperna för de europeiska projektet ES1206, rörande avancerat nyttjande av GNSS produkter för väder och klimatapplikationer. Jag har även varit koordinator på SMHI för det EU finansierade projektet CARPE-DIEM, vilket pågick i tre år och innefattade 50 personmånaders arbete för SMHI.  För närvarande arbetar jag med inom ett  EU-finansierat projekt syftande till att producera molnprognoser för nyttjande inom solenergisektorn.

Tel: 011 495 86 03