Lisa Bengtsson

Jag har arbetat på SMHI sedan 2006. Jag arbetar främst med moln- och konvektionsparameterisering i meso-skaliga vädermodeller, och forskar kring stokastiska metoder att reprentera modellfel associerade med modellfysik.

På SMHI utvecklar vi de numeriska vädermodellerna mot allt högre horisontell upplösning inom HIRLAM/ALADIN-projektet. Med högre modellupplösning vill vi försöka representera både små- och storskaliga effekter av djup konvektion och gravitationsvågor, och på det sättet modellera organisation av konvektiva moln till meso-skaliga vädersystem.

Jag jobbar också med utveckling av molnens mikrofysik, och parameteriseringen av molnprocesser i högupplösta modeller.

Jag disputerade i maj, 2012, vid Meteorologiska institutionen, Stockholms Universitiet, med avhandlingen “On the Convective Scale Predictability of the Atmosphere”.


Tel. 011-495 82 84