Forskningsområden

Vi arbetar främst inom de fyra områden som beskrivs nedan.

Beskrivning av fysikaliska processer

Data-assimilation

Med hjälp av dataassimilering skapas startvärden (väderläget) för en numerisk prognosmodell. Det är en av de viktigaste komponenterna i ett prognossystem.

Läs mer om data-assimilation

Ensembleprognoser

Genom ensembleprongoser går att det uppskatta osäkerheten i våra prognoser. Läs mer om ensembleprognoser och kaos i länkarna nedan.

Ensembleprognoser

Kaos - centralt för väderprognoser

Regionala återanalyser