Forskning om meteorologisk analys och prognos

För att göra väderprognoser används numeriska prognosmodeller som med hjälp av fysikaliska lagar beskriver väderutvecklingen.

Numeriska prognosmodeller utgör grunden för de väderprognoser som presenteras bland annat i radio och TV. Målet med vår forskning och utveckling är att förbättra dessa modeller för att öka kvalitén på prognoserna för olika tidsperioder.

Forskning inom analys och prognos

Hur kan prognoserna bli bättre?

Forskningen bedrivs i huvudsak inom två arbetsfält. Dels att förbättra initialtillståndet för modellerna, så kallad dataassimilering, där det gäller att utnyttja såväl modellen som alla tänkbara observationer på ett så bra sätt som möjligt, och dels genom att bättre beskriva de fysikaliska processerna i modellen,  parameterisering.
Parameterisering
Dataassimilering

Mer detaljerade prognoser, en utmaning

Väderutvecklingen har börjat beskrivas på en mer detaljerad skala, men mycket arbete återstår. Den fysikaliska beskrivningen blir delvis annorlunda och det krävs också mycket kraftfulla datorer, och en mera effektiv programmering, för att detta ska vara möjligt. Tillämpade metoder utvecklas också för att göra mycket korta prognoser, upp till ca 6 timmar, så kallad Nowcasting. Vi arbetar också med statistisk tolkning av modellresultat.
Mesoskaliga modeller
Statistiska korrektioner av fel i numeriska prognoser
Nowcasting

Varför sannolikhetsprognoser?

Då atmosfären är kaotisk kan man inte se prognosproblemet som till alla delar förutsägbart (deterministiskt). Det finns flera lika troliga väderutvecklingar, varför metoder också utvecklas för att säga något om sannolikheten för olika utfall. Detta görs genom att använda ett flertal, noga utvalda, prognoser, så kallad ensemble-teknik.
Ensembleprognoser
 
 

"Sakta men säkert blir väderprognoserna bättre"

Tidningen Naturvetare har träffat några av medarbetarna på enheten Analys och prognos på SMHIs forskningsavdelning. "Väderkorn - Prognoserna blir sakta men säkert bättre" i Naturvetare nr 1 2013 berättar om arbetet på enheten och den forskning som ligger bakom de väderprognosmodeller som utvecklas.

Sidansvarig Heiner Körnich
Skicka e-post till Heiner Körnich
Stäng
Skicka e-post Du kommer att skicka ett e-postmeddelande till Heiner Körnich.
Artikel senast uppdaterad 11 april 2013
Skriv ut
Tipsa
Stäng
Tipsa en vän

*Obligatoriskt fält

Meteorologisk metodkonferens

Tag del av presentationer från Meteorologisk metodkonferens 2013, arrangerad av SMHI och Försvarsmakten.

Meteorologisk metodkonferens 2013
Bilden visar stormfälld skog
Stormfälld skog
Foto Stefan Gollvik
Förstora bild

ANALYS OCH PROGNOS VID SMHI

KONTAKTA OSS

Medarbetare

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER