Esbjörn Olsson

Jag har arbetat på SMHI sedan 1983 och är i grunden utbildad till prognosmeteorolog, något som jag fortfarande har kontakt med genom inhopp i operativ prognostjänst då och då. Under min tid på SMHI har jag arbetat med olika typer av utvecklingsarbeten. Det har dels handlat om  nya metoder för korta prognoser, så kallad nowcasting, men även om att ta fram nya automatiska prognosprodukter. Just nu arbetar jag  med utvecklingen av nya högupplösta prognosmodeller, där jag fokuserar mest på områdena vindkraft och landtrafik

English:

I have been working at SMHI since 1983. In the beginning I worked as an  operational forecaster, which I still do now and then. During the years I have been more and more involved in development work. My main interest  is nowcasting, but also development of automatic products, from our NWP-system. Now I am mainly involved in the development of mesoscale models, focusing on wind energi and road models.

Tel: +46 495 88 19