Forskningsnyheter

SMHI söker forskningschef

SMHI söker en chef som ska leda forskningsavdelningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

ECDS lanserar ny, mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata

Nu lanserar ECDS en ny mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata. Portalen innehåller data från svensk forskning inom miljö och klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utveckling av hydrologiska säsongsprognoser gör framsteg

Säsongsprognoser har möjlighet att vara viktiga för många grupper som påverkas av ett varierat klimat och som skulle kunna dra nytta av att bättre förstå och hantera variationerna. Just nu görs framsteg i utvecklingen av hydrologiska säsongsprognoser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnuftig planering kan ge hållbar tillväxt kring Bottniska viken

Hållbar tillväxt kan bara nås om användningen av havsområdena planeras förnuftigt, och då kan man också hitta synergier där olika aktiveter har nytta av varandra. Det är grundtanken i ett nytt forskningsprojekt som ska stödja tillväxten hos den marina näringsverksamheten i regionen runt Bottniska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenario — en tänkbar utveckling av klimatet

Hur kan klimatet tänkas bli i framtiden? För att ge svar på frågan arbetar klimatforskare med scenarier. "Scenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur utsläpp kan regleras, och hur vi behöver anpassa samhället när klimatet förändras", säger Gustav Strandberg, forskare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas vattenflöden av den stora skogsbranden?

Det har nu gått ett år sedan den förödande skogsbranden i Västmanland. Hur stor påverkan har branden på hydrologin i området? Det undersöker nu SMHIs forskningsavdelning i ett FORMAS-finansierat projekt. Insamling av data sker i samarbete med institutionen för vatten och miljö på Sveriges …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Särskilt stöd för satsning på klimattjänster i Afrika

Regeringen satsar cirka 12 miljoner kronor på tre särskilda projekt för att hjälpa fattiga länders klimatansträngningar inför klimatmötet COP21 i Paris. SMHI får 3 miljoner kronor i särskilt stöd för att genomföra en satsning på klimattjänster i Afrika genom dels en förstudie för att utveckla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vetenskaplig konferens samlar kunskap inför COP21-mötet

Den 7 - 10 juli samlas närmare 2 000 deltagare i det största forumet för forskarsamhället inför COP21-mötet i Paris i december. Efter IPCCs femte klimatrapport ska konferensen samla ny kunskap och lyfta fram nyckelfrågor rörande klimatförändringen. På konferensen finns också tillfälle att diskutera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarskola ökar kunskapen om framtida klimat i Östersjöregionen

Forskningsprogrammet BONUS står som värd för den sommarskola som i nästa vecka samlar ett trettiotal unga forskare för ett tvärvetenskapligt utbyte med Östersjön i fokus. Från SMHI deltar forskaren Helén Andersson, som delar med sig av kunskap om Östersjöns framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatanpassares behov av information om naturolyckor

Vår kunskap växer om framtida klimat och den ökade risken för värmeböljor, skyfall, översvämningar och tillfälliga havsnivåförändringar vid kraftiga stormar. Nu ska forskare öka kunskapen om den information som klimatanpassare behöver för att kunna fatta beslut. Det ska stimulera till fler beslut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden