Forskningsnyheter

SMHI kommenterar IPCC-rapporter från arbetsgrupp 1

Klimat

FNs klimatpanel IPCC presenterade i september 2013 en utvärdering av kunskapsläget inom naturvetenskaplig klimatforskning. Sammanfattningen för beslutsfattare finns nu också översatt till svenska.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ytterligare ett varmt år – 2013 bryter inte trenden

MeteorologiKlimat

I förra veckan presenterade amerikanska vädertjänsten NOAA och NASA globala medeltemperaturer för 2013. I sina respektive analyser kommer de fram till att 2013 går till historien som ett av de varmaste åren sedan mätningarna började. Klimatforskare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historia om Sveriges vattendrag nu på smhi.se

Hydrologi

Under flera årtionden i början av 1900-talet genomfördes kartläggningar av Sveriges större vattendrag. Syftet var att beskriva förhållanden längs vattendragen och potentialen för vattenkraft. Materialet finns nu digitaliserat i pdf-format. Med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historiska beskrivningar av Sveriges vattendrag digitaliserade

HydrologiKlimat

I början av 1900-talet genomfördes en kartläggning av Sveriges större vattendrag inför utbyggnaden av vattenkraften. Kartläggningen publicerades i tre volymer under namnet "Förteckning över Sveriges vattenfall". SMHI har med hjälp av Umeå universitetsbibliotek digitaliserat volymerna och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

MeteorologiLuftmiljö

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förändrat klimat påverkar tillgång till vatten i Indien

HydrologiKlimat

Torrare i torra områden, blötare i redan blöta. Det sammanfattar framtida vattentillgång i Indien vid århundradets slut. I områden som redan idag upplever vattenbrist har anpassning till klimatförändringar en mycket stor betydelse för hållbar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökning av växthusgaser i atmosfären

MeteorologiKlimat

Mängden växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer under 2012. Det är en fortsättning på en uppåtgående och accelererande trend, vilken driver klimatförändringen och formar framtiden för vår planet för hundratals …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av S-HYPE i Vattenwebb

Hydrologi

Nu har SMHI Vattenwebb uppdaterats med resultat från en ny version av den hydrologiska modellen S-HYPE. Den nya versionen har förbättrats med avseende på både vattenflöde och vattenkvalitet men följer samma geografiska indelning som tidigare, Svenskt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Klimat

Som första institut i världen delar SMHI nu med sig av senaste generationens detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. De högupplösta klimatsimuleringarna visar ännu större detaljrikedom än tidigare publicerat material. Efterfrågan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data ger vattenappar

Hydrologi

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutsstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden