Forskningsnyheter

ECDS nu i World Data System

Environment Climate Data Sweden, ECDS, som drivs av SMHI, är första svenska forskningsinfrastruktur att godkännas som medlem i WDS nätverk. Det är ett internationellt nätverk för datacenter som arbetar med öppna forskningsdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsprojekt har utvecklat verktyg för framtida hydrologi

Hydrologi

Forskare har under ett flerårigt projekt utvecklat verktyg som ger nya och förbättrade möjligheter att arbeta med framtida hydrologi, klimateffekter och klimatanpassning. Det har lett till nya kunskaper om hur ett framtida klimat kan påverka vattnet omkring oss.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden i Nigerfloden beräknas med svenskt verktyg

Hydrologi

Häftiga regn och långa perioder med utbredd torka är vardag i länderna kring Nigerfloden i västra Afrika. Forskare från SMHI och den regionala organisationen AGRHYMET har tillsammans utvecklat ett verktyg som kan ge bättre information om variationer i vattenflöden i Nigerflodens avrinningsområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat

HydrologiLuftmiljö

Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, presenterar en rapport kring hur ett förändrat klimat påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Forskare från SMHI medverkar i forskningsprogrammet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Koldioxidhalten ökar snabbare i atmosfären

Klimat

Mängden växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer 2013. Ökningen av koldioxidhalten var en pådrivande faktor. Det påverkar både atmosfären och haven, understryker världsmeteorologiorganisationen WMO i sin årliga sammanställning av växthusgaser i atmosfären. För första gången tar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning om intensiv nederbörd kan öka beredskap för lokala översvämningar

HydrologiKlimat

Den senaste tiden har riklig nederbörd över sydvästra Sverige orsakat höga vattenflöden och översvämningar. Ett pågående forskningsprojekt utvecklar flödesprognoser som är bättre på att fånga upp effekterna av plötsliga skyfall. Det ger möjlighet till bättre beredskap vid lokala extrema …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Oceanografi

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarkurs i hydrologisk modellering

Hydrologi

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda över hela världen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

HydrologiOceanografiKlimat

Forskningsprogrammet Baltic Earth går nu in i en permanent fas efter ett första uppbyggnadsår. Baltic Earth möjliggör för forskare att samordna forskning runt Östersjön över nationsgränser. Programmet leds av Markus Meier, SMHI och Anna Rutgersson, Uppsala universitet, som ordförande och vice …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodeller diskuteras på konferens i Lund

Över 200 forskare från hela världen träffas i nästa vecka i Lund för att utvärdera de senaste årens utveckling av regionala klimatmodeller. Modellerna har utvecklats mycket de senaste åren och de kan förfinas ytterligare för att ge ännu bättre stöd i förberedelserna för ett framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden