Forskningsnyheter

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Som första institut i världen delar SMHI nu med sig av senaste generationens detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. De högupplösta klimatsimuleringarna visar ännu större detaljrikedom än tidigare publicerat material. Efterfrågan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data ger vattenappar

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutsstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiskt nätverk för öppen källkod utvecklas

Hur kan forskare gemensamt bidra till hydrologisk modellutveckling? Öppen källkod är en lösning. Nyligen träffades europeiska forskare för att utveckla sitt samarbete.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Över 100 klimatsimuleringar visar framtida klimat

Forskare på SMHI är klara med över 100 regionala klimatsimuleringar för Europa, Afrika, Arktis, Mellanöstern och södra Asien inom ramen för CORDEX-projektet. Resultatet är ett detaljerat regionalt material som är unikt i sitt omfång.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Häftigare skyfall i framtida klimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre infrastruktur för fortsatt utveckling av klimatmodeller

Mer komplexa klimatmodeller ställer stora krav på en fungerande datormiljö. I ett nystartat EU-projekt utvecklar och förenklar SMHI samarbeten mellan forskare genom att bygga upp infrastruktur och stödtjänster för klimatforskning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskning tonar ner klimatkänsligheten

Nya observationer visar att den globala medeltemperaturen det senaste decenniet har ökat långsammare än tidigare och att mer värme än tidigare lagrats i haven. En internationell forskargrupp visar att detta medför att klimatkänsligheten kan tonas ner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade

Jordbruket släpper ut mest kväve till Europas kustnära hav. Utsläppen av fosfor kommer i större utsträckning från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. Det visare en studie utförd av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden