Forskningsnyheter

Hur påverkas vattenflöden av den stora skogsbranden?

Hydrologi

Det har nu gått ett år sedan den förödande skogsbranden i Västmanland. Hur stor påverkan har branden på hydrologin i området? Det undersöker nu SMHIs forskningsavdelning i ett FORMAS-finansierat projekt. Insamling av data sker i samarbete med institutionen för vatten och miljö på Sveriges …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Särskilt stöd för satsning på klimattjänster i Afrika

Regeringen satsar cirka 12 miljoner kronor på tre särskilda projekt för att hjälpa fattiga länders klimatansträngningar inför klimatmötet COP21 i Paris. SMHI får 3 miljoner kronor i särskilt stöd för att genomföra en satsning på klimattjänster i Afrika genom dels en förstudie för att utveckla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vetenskaplig konferens samlar kunskap inför COP21-mötet

Klimat

Den 7 - 10 juli samlas närmare 2 000 deltagare i det största forumet för forskarsamhället inför COP21-mötet i Paris i december. Efter IPCCs femte klimatrapport ska konferensen samla ny kunskap och lyfta fram nyckelfrågor rörande klimatförändringen. På konferensen finns också tillfälle att diskutera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarskola ökar kunskapen om framtida klimat i Östersjöregionen

OceanografiKlimat

Forskningsprogrammet BONUS står som värd för den sommarskola som i nästa vecka samlar ett trettiotal unga forskare för ett tvärvetenskapligt utbyte med Östersjön i fokus. Från SMHI deltar forskaren Helén Andersson, som delar med sig av kunskap om Östersjöns framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatanpassares behov av information om naturolyckor

HydrologiKlimat

Vår kunskap växer om framtida klimat och den ökade risken för värmeböljor, skyfall, översvämningar och tillfälliga havsnivåförändringar vid kraftiga stormar. Nu ska forskare öka kunskapen om den information som klimatanpassare behöver för att kunna fatta beslut. Det ska stimulera till fler beslut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport beskriver klimatsimuleringar för Europa

Klimat

SMHIs forskare har utvärderat klimatmodellen RCA4s förmåga att beskriva klimatet på ett tillförlitligt sätt. Nu finns en rapport som beskriver utvärderingen av modellen och SMHIs klimatsimuleringar för Europa.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vindkraftparker har försumbar klimatpåverkan

Klimat

Vindkraftverk i stora vindkraftparker orsakar endast små förändringar i temperatur, moln och nederbörd i vindkraftparkens närområde. Globalt sett är förändringarna försumbara. Därför bör det inte finnas någon rädsla att driften av vindkraftparker förstärker klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fjärranalysdagarna 2015

Atmosfärisk fjärranalys

Copernicus är ett europeiskt jordobservationsprogram för global miljöövervakning och säkerhet. En aldrig tidigare skådad mängd öppna, fria data och tjänster kommer att erbjudas från de satelliter som ingår i programmet. Konferensen Fjärranalysdagarna 2015 är ett tillfälle att diskutera och pröva …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utveckling av ny metod för vårflodsprognoser

Hydrologi

Hur vårfloden kommer att utvecklas är intressant att veta både för vattenkraftsindustrin och för samhällets planering för att möta översvämmade vattendrag. Forskare på SMHI har utvecklat en ny metod för att ta fram prognoser för vårfloden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konferens om skadliga algblomningar i framtida klimat

OceanografiKlimat

Kommer framtiden att föra med sig fler och giftigare alger längs våra svenska kuster? Forskare från hela världen har nu samlats i Göteborg för att diskutera skadliga algblomningar i framtida klimat. Vad får det för konsekvenser globalt och för Östersjön och Västerhavet, och hur drabbas vi människor?

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden