Forskningsnyheter

Ny webbtjänst visar vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige

Klimat

Två graders global uppvärmning betyder ännu högre uppvärmning i Sverige. Det är slutsatsen av SMHIs analyser som nu finns som en visningstjänst på SMHIs webbplats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

KlimatSMHI Rossby Centre

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA avslutas efter åtta år och presenterar nu de samlade resultaten. Fokus för forskningen har varit klimatanpassning i skog och skogsbruk.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

Hydrologi

SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd

Luftmiljö

Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar? I så fall, vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden? Det ska ett nytt nordiskt forskningssamarbete söka svar på.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fler mätningar ska förbättra kunskapen om tillståndet i Europas kustvatten

Oceanografi

Ett nytt EU-projekt ska förbättra observationerna av tillståndet i Europas kustvatten, bland annat av algblomningar. Befintliga observationssystem ska knytas samman och nya metoder ska utvecklas. SMHI är ett av 33 institut som samarbetar i projektet som ska pågå i fyra år.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI söker forskningschef

SMHI söker en chef som ska leda forskningsavdelningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

ECDS lanserar ny, mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata

Nu lanserar ECDS en ny mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata. Portalen innehåller data från svensk forskning inom miljö och klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utveckling av hydrologiska säsongsprognoser gör framsteg

HydrologiKlimat

Säsongsprognoser har möjlighet att vara viktiga för många grupper som påverkas av ett varierat klimat och som skulle kunna dra nytta av att bättre förstå och hantera variationerna. Just nu görs framsteg i utvecklingen av hydrologiska säsongsprognoser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnuftig planering kan ge hållbar tillväxt kring Bottniska viken

OceanografiKlimat

Hållbar tillväxt kan bara nås om användningen av havsområdena planeras förnuftigt, och då kan man också hitta synergier där olika aktiveter har nytta av varandra. Det är grundtanken i ett nytt forskningsprojekt som ska stödja tillväxten hos den marina näringsverksamheten i regionen runt Bottniska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenario — en tänkbar utveckling av klimatet

KlimatSMHI Rossby Centre

Hur kan klimatet tänkas bli i framtiden? För att ge svar på frågan arbetar klimatforskare med scenarier. "Scenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur utsläpp kan regleras, och hur vi behöver anpassa samhället när klimatet förändras", säger Gustav Strandberg, forskare …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden