Forskningsnyheter

Förnuftig planering kan ge hållbar tillväxt kring Bottniska viken

OceanografiKlimat

Hållbar tillväxt kan bara nås om användningen av havsområdena planeras förnuftigt, och då kan man också hitta synergier där olika aktiveter har nytta av varandra. Det är grundtanken i ett nytt forskningsprojekt som ska stödja tillväxten hos den marina näringsverksamheten i regionen runt Bottniska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenario — en tänkbar utveckling av klimatet

KlimatSMHI Rossby Centre

Hur kan klimatet tänkas bli i framtiden? För att ge svar på frågan arbetar klimatforskare med scenarier. "Scenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur utsläpp kan regleras, och hur vi behöver anpassa samhället när klimatet förändras", säger Gustav Strandberg, forskare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas vattenflöden av den stora skogsbranden?

Hydrologi

Det har nu gått ett år sedan den förödande skogsbranden i Västmanland. Hur stor påverkan har branden på hydrologin i området? Det undersöker nu SMHIs forskningsavdelning i ett FORMAS-finansierat projekt. Insamling av data sker i samarbete med institutionen för vatten och miljö på Sveriges …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Särskilt stöd för satsning på klimattjänster i Afrika

Regeringen satsar cirka 12 miljoner kronor på tre särskilda projekt för att hjälpa fattiga länders klimatansträngningar inför klimatmötet COP21 i Paris. SMHI får 3 miljoner kronor i särskilt stöd för att genomföra en satsning på klimattjänster i Afrika genom dels en förstudie för att utveckla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vetenskaplig konferens samlar kunskap inför COP21-mötet

KlimatSMHI Rossby Centre

Den 7 - 10 juli samlas närmare 2 000 deltagare i det största forumet för forskarsamhället inför COP21-mötet i Paris i december. Efter IPCCs femte klimatrapport ska konferensen samla ny kunskap och lyfta fram nyckelfrågor rörande klimatförändringen. På konferensen finns också tillfälle att diskutera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarskola ökar kunskapen om framtida klimat i Östersjöregionen

OceanografiKlimat

Forskningsprogrammet BONUS står som värd för den sommarskola som i nästa vecka samlar ett trettiotal unga forskare för ett tvärvetenskapligt utbyte med Östersjön i fokus. Från SMHI deltar forskaren Helén Andersson, som delar med sig av kunskap om Östersjöns framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatanpassares behov av information om naturolyckor

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Vår kunskap växer om framtida klimat och den ökade risken för värmeböljor, skyfall, översvämningar och tillfälliga havsnivåförändringar vid kraftiga stormar. Nu ska forskare öka kunskapen om den information som klimatanpassare behöver för att kunna fatta beslut. Det ska stimulera till fler beslut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport beskriver klimatsimuleringar för Europa

KlimatSMHI Rossby Centre

SMHIs forskare har utvärderat klimatmodellen RCA4s förmåga att beskriva klimatet på ett tillförlitligt sätt. Nu finns en rapport som beskriver utvärderingen av modellen och SMHIs klimatsimuleringar för Europa.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vindkraftparker har försumbar klimatpåverkan

Klimat

Vindkraftverk i stora vindkraftparker orsakar endast små förändringar i temperatur, moln och nederbörd i vindkraftparkens närområde. Globalt sett är förändringarna försumbara. Därför bör det inte finnas någon rädsla att driften av vindkraftparker förstärker klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fjärranalysdagarna 2015

Atmosfärisk fjärranalys

Copernicus är ett europeiskt jordobservationsprogram för global miljöövervakning och säkerhet. En aldrig tidigare skådad mängd öppna, fria data och tjänster kommer att erbjudas från de satelliter som ingår i programmet. Konferensen Fjärranalysdagarna 2015 är ett tillfälle att diskutera och pröva …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden