Forskningsnyheter

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

HydrologiOceanografiKlimat

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Fyra års forskning ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Portal ger enklare tillgång till data från klimatmodeller

Klimat

Nu lanseras dataportalen climate4impact.eu. Den riktar sig till forskare och andra användare som arbetar med effekter av klimatförändring och behöver tillgång till data från klimatmodellering. Portalen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Klimat

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

OceanografiKlimat

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första mötet med SMHIs vetenskapliga råd

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimat

SMHIs vetenskapliga råd har haft sitt första möte.
– Det här är en grupp som vi kommer att ha stor nytta av och samarbetet kommer att utveckla vår verksamhet, säger Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

OceanografiKlimat

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsfinansiering för klimatanpassning – tio år summeras

Klimat

Hur ska framtidens klimattjänster se ut? Hur ska kunskap delas bättre av olika aktörer kring klimatanpassning? Det var några av frågeställningarna under slutkonferensen för det europeiska nätverket CIRCLE-2, där tio års forskningsfinansering …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar prognoser för solenergisektorn

Meteorologi

Korta prognoser för direkt solstrålning, det ska forskare från SMHI utveckla inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt om solenergi. Solenergisektorn har stor nytta av en prognos över mängden solstrålning och molnighet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre prognoser vid risk för nedisning av vindkraftverk

Meteorologi

Lokala väderprognoser för områden med vindkraft ger kunskap om när vindkraftverk riskerar problem med nedisning. Nu ska prognoserna utvecklas för att beslutsunderlagen ska bli bättre.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Visualisering av aktuella vattenflöden med prognoser

Hydrologi

Hydrologiskt nuläge är en tjänst som visualiserar aktuella vattenflöden med prognoser som har utvecklats för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige. Både karta och diagram används i visualiseringen, och gemensamt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden