Forskningsnyheter

Forskning om intensiv nederbörd kan öka beredskap för lokala översvämningar

HydrologiKlimat

Den senaste tiden har riklig nederbörd över sydvästra Sverige orsakat höga vattenflöden och översvämningar. Ett pågående forskningsprojekt utvecklar flödesprognoser som är bättre på att fånga upp effekterna av plötsliga skyfall. Det ger möjlighet till bättre beredskap vid lokala extrema …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Oceanografi

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarkurs i hydrologisk modellering

Hydrologi

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda över hela världen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

HydrologiOceanografiKlimat

Forskningsprogrammet Baltic Earth går nu in i en permanent fas efter ett första uppbyggnadsår. Baltic Earth möjliggör för forskare att samordna forskning runt Östersjön över nationsgränser. Programmet leds av Markus Meier, SMHI och Anna Rutgersson, Uppsala universitet, som ordförande och vice …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodeller diskuteras på konferens i Lund

Över 200 forskare från hela världen träffas i nästa vecka i Lund för att utvärdera de senaste årens utveckling av regionala klimatmodeller. Modellerna har utvecklats mycket de senaste åren och de kan förfinas ytterligare för att ge ännu bättre stöd i förberedelserna för ett framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare återskapar Europas väder

Ett omfattande analysarbete är på väg att återskapa vädret i hela Europa för de senaste 30 åren. Från marken och 30 km upp i atmosfären beskrivs bland annat nederbörd, temperatur, vindar och lufttryck. Resultatet är högintressant för både forskning och klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

HydrologiOceanografiKlimat

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Fyra års forskning ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Portal ger enklare tillgång till data från klimatmodeller

Klimat

Nu lanseras dataportalen climate4impact.eu. Den riktar sig till forskare och andra användare som arbetar med effekter av klimatförändring och behöver tillgång till data från klimatmodellering. Portalen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Klimat

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

OceanografiKlimat

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden