Forskningsnyheter

Bättre prognoser vid risk för nedisning av vindkraftverk

Lokala väderprognoser för områden med vindkraft ger kunskap om när vindkraftverk riskerar problem med nedisning. Nu ska prognoserna utvecklas för att beslutsunderlagen ska bli bättre.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Visualisering av aktuella vattenflöden med prognoser

Hydrologiskt nuläge är en tjänst som visualiserar aktuella vattenflöden med prognoser som har utvecklats för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige. Både karta och diagram används i visualiseringen, och gemensamt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI kommenterar IPCC-rapporter från arbetsgrupp 1

FNs klimatpanel IPCC presenterade i september 2013 en utvärdering av kunskapsläget inom naturvetenskaplig klimatforskning. Sammanfattningen för beslutsfattare finns nu också översatt till svenska.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ytterligare ett varmt år – 2013 bryter inte trenden

I förra veckan presenterade amerikanska vädertjänsten NOAA och NASA globala medeltemperaturer för 2013. I sina respektive analyser kommer de fram till att 2013 går till historien som ett av de varmaste åren sedan mätningarna började. Klimatforskare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historia om Sveriges vattendrag nu på smhi.se

Under flera årtionden i början av 1900-talet genomfördes kartläggningar av Sveriges större vattendrag. Syftet var att beskriva förhållanden längs vattendragen och potentialen för vattenkraft. Materialet finns nu digitaliserat i pdf-format. Med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historiska beskrivningar av Sveriges vattendrag digitaliserade

I början av 1900-talet genomfördes en kartläggning av Sveriges större vattendrag inför utbyggnaden av vattenkraften. Kartläggningen publicerades i tre volymer under namnet "Förteckning över Sveriges vattenfall". SMHI har med hjälp av Umeå universitetsbibliotek digitaliserat volymerna och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förändrat klimat påverkar tillgång till vatten i Indien

Torrare i torra områden, blötare i redan blöta. Det sammanfattar framtida vattentillgång i Indien vid århundradets slut. I områden som redan idag upplever vattenbrist har anpassning till klimatförändringar en mycket stor betydelse för hållbar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökning av växthusgaser i atmosfären

Mängden växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer under 2012. Det är en fortsättning på en uppåtgående och accelererande trend, vilken driver klimatförändringen och formar framtiden för vår planet för hundratals …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av S-HYPE i Vattenwebb

Nu har SMHI Vattenwebb uppdaterats med resultat från en ny version av den hydrologiska modellen S-HYPE. Den nya versionen har förbättrats med avseende på både vattenflöde och vattenkvalitet men följer samma geografiska indelning som tidigare, Svenskt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden