Forskningsnyheter

Sannolikhetsprognoser underlättar produktionsplanering för vindkraft

MeteorologiKlimat

Nyttan av en väderprognos kan öka om prognosen kombineras med flera liknande prognoser. Genom att läsa av flera olika väderprognoser kan du bilda dig en uppfattning av hur sannolikt det är att en viss väderutveckling kommer att inträffa. Detta ligger till grund för sannolikhetsprognoser, något som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO bekräftar rekordvarmt 2015

KlimatSMHI Rossby Centre

Sedan i höstas har det gjorts bedömning att 2015 skulle bli ett rekordvarmt år. Under den senaste veckan har utfallet rapporterats av olika väderinstitut runt om i världen. Idag bekräftar världsmeteorologiorganisationen WMO (World Meteorological Organization) i ett pressmeddelande att 2015 med bred …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Molnanalys från satellitdata viktigt bidrag till klimatforskning

KlimatAtmosfärisk fjärranalys

Moln påverkar både vädret och klimatet, och de spelar en viktig roll vid beräkningar av ett förändrat klimat. Hur mycket de än skymmer sikten, utan moln skulle vi faktiskt kunna ha det ännu varmare på jorden, eftersom de totalt sett minskar mängden inkommande solstrålning. På SMHI studerar forskare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Effekter av klimatförändring i ny klimatatlas

KlimatSMHI Rossby Centre

Vilka blir effekterna i Europa av en global uppvärmning på två grader? Det har europeiska forskare undersökt i ett gemensamt projekt. De presenterar nu en klimatatlas, där användarna själva kan undersöka effekterna av klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas vädret i Sverige av Arktis klimatförändring?

KlimatSMHI Rossby Centre

Klimatet i Arktis har förändrats snabbt under de senaste trettio åren. Observationer visar att temperaturen har ökat mer än dubbelt så snabbt som den globala medeltemperaturen. Forskning visar att förändringarna i Arktis påverkar vädret även i omkringliggande regioner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Begränsningar av luftföroreningar ger effekt på klimatet i Arktis

KlimatLuftmiljö

Begränsningar i utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar skulle kunna ge en viss dämpande effekt av klimatförändringen i Arktis. Resultatet skulle visa sig snabbare än vid en minskning av koldioxidutsläpp. Det är dock helt avgörande vilka utsläpp som minskas, eftersom en del luftföroreningar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Globala klimatmodeller utvecklas för fördjupad kunskap om klimatförändringen

KlimatSMHI Rossby Centre

Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att lära oss ännu mer om klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX internationella konferens för regional klimatmodellering – call for abstracts

Klimat

International Conference on Regional Climate-CORDEX 2016 arrangeras i Stockholm den 17-20 maj 2016. Deadline för abstracts är 30 november 2015, kl 17:00 CET.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: 2015 blir troligen det varmaste året i modern tid

KlimatSMHI Rossby Centre

Den globala årsmedeltemperaturen för 2015 kommer troligen att bli den högsta sedan mätningarna började och även att passera den symboliska och viktiga milstolpen +1 °C över förindustriell temperatur. ”Detta är dåliga nyheter för planeten”, säger världsmeteorologiorganisationen WMOs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny webbtjänst visar vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige

Klimat

Två graders global uppvärmning betyder ännu högre uppvärmning i Sverige. Det är slutsatsen av SMHIs analyser som nu finns som en visningstjänst på SMHIs webbplats.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden