Forskningsnyheter

FN:s årtionde för havsforskning – svenskt webbinarium om arbetet

OceanografiKlimat

FN har utnämnt år 2021-2030 till årtiondet för havsforskning. I samband med World Ocean Day den 8 juni 2020 bjuder forskningsrådet Formas och Universeum in till webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. SMHI deltar i arbetsgruppen för det svenska regeringsuppdraget

Publicerad: Senast uppdaterad:

På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

Hydrologi

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla innovativa system och lösningar för att förutsäga och hantera översvämningar i stadsmiljöer.  Bland mycket annat har man jämfört och utvärderat observations- och prognossystem på allt från lokala till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidigare vårtopp av marknära ozon positivt för växtligheten

KlimatLuftmiljö

Förändringar i halterna av marknära ozon har analyserats av forskare under ett flerårigt forskningsprogram. Nu kan de konstatera att trenden går mot ett mindre överlapp mellan årets maximala halt av marknära ozon och tidig växtsäsong, vilket är positivt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskning ger indikation om mängden sommarnederbörd i norra Europa

MeteorologiKlimatSMHI Rossby Centre

Forskare på SMHI har funnit en koppling mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Den här upptäckten skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av sommarnederbörden flera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

Hydrologi

För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX klimatinformation vid EGU:s geovetenskapsmöte

Klimat

För modelleringar av framtidens klimat på en regional skala krävs både samarbeten och datorkraft. CORDEX bidrar bland annat till att de länder som inte själva har resurser att ta fram regional klimatinformation kan dra nytta av det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Islossningsprognos för floden Lena oväntat säker på första försöket

HydrologiKlimat

Med till synes stor träffsäkerhet förutsade SMHIs hydrologiska modell för första gången islossningen i floden Lena vid Jakutsk i östra Sibirien. I ett nystartat projekt tillsammans med forskare från Ryssland, Japan och lokala intressenter ska forskare från SMHI utveckla verktyg som bidrar till att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningssatelliten Aeolus mäter vindar

Meteorologi

Kunskap om atmosfärens vindar är av stor betydelse för både väderprognoser och klimatmodeller. I augusti 2018 skickades därför satelliten Aeolus upp för att prova ett helt nytt sätt att mäta vindar över hela världen med teknik i form av en mycket sofistikerad Doppler-vindlidar. Nu har den första …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Det största virtuella geovetenskapsmötet någonsin

MeteorologiOceanografi

Den 4-8 maj deltar tusentals forskare från hela världen i EGU2020: Sharing Geoscience Online, som blir det största virtuella geovetenskapsmötet någonsin. EGU – European Geosciences Union – har tidigare haft sin årliga generalförsamling i Wien, men på grund av den pågående Coronapandemin har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

HydrologiKlimat

Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden