Forskningsnyheter

Sökresultat 73 träffar på "rossby centre"

Värmebölja i maj 2018: ”Det var ovanligt varmt, till och med exceptionellt”

MeteorologiKlimat
normalt – Att vi ska få uppleva en så hög medeltemperatur i Stockholm i maj, 16,1 grader, händer statistiskt sett bara tre gånger på en miljon år, så det var ovanligt varmt, till och med exceptionellt mot vad vi brukar uppleva i maj, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHIs Rossby Centre. Han har Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bygger ut europeiskt arkiv av klimatsimuleringar

Klimat
klimatanpassning, säger Erik Kjellström, forskare och chef vid SMHIs Rossby Centre. Detaljerat regionalt material De detaljerade regionala simuleringarna utgår från globala simuleringar från de stora internationella klimatmodelleringsprojekten CMIP5 och CMIP6. Den färdiga samlingen regionala simuleringar ska föras Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare möter näringsliv i dialog om samhällets klimatutmaningar

Klimat

Hur kan klimatmodeller användas för planering av klimatåtgärder? Det var temat för en workshop där SMHI och Biorecro lät representanter från olika branscher i näringslivet möta klimatforskare i en dialog om samhällets klimatutmaningar och hur klimatmodeller kan stödja arbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning

Klimat

En översikt av möjlig påverkan på klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning kommer att presenteras av SMHI-forskaren Grigory Nikulin vid den årliga stora forskarkonferensen EGU 2018 i Wien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskapsuppbyggnad ger klimatinformation för Afrika

Klimat
, forskningsledare inom klimat på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre och involverad både i CORDEX nätverk och i forskningssamarbetet med Afrika. Sex av deltagarna i forskningssamarbetet har också valts ut som huvudförfattare till olika kapitel i FN s klimatpanels nästa stora klimatrapport, AR6. Långsiktigt Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare samlar kunskap om klimatextremer till nytta för klimatanpassning i Sverige

Klimat

SMHI ska sammanställa kunskap om klimatextremer i Sverige, framför allt om nederbörd och torka. Arbetet ska presenteras i en rapport som samlar befintlig kunskap och identifierar kunskapsluckor till nytta för arbetet med klimatanpassning av samhället.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

MeteorologiOceanografiKlimatLuftmiljö
anpassning och mitigation Ralf Döscher, SMHI Rossby Centre. Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter (G.I.Nord) Jorge Amorim, luftmiljöforskning. SMHI medverkar dessutom i ett projekt lett av Statens geotekniska Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

Klimat
på regional skala, i Sverige och andra delar av världen, säger Gustav Standberg, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI. Tjänsten bygger på klimatscenariot RCP8,5, som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid. – Hur stora klimatförändringarna blir på sikt beror på hur halterna av växthusgaser i Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya klimatberäkningar för FNs nästa klimatrapport

Klimat
, hav och land, och de har också högre upplösning så vi får fler detaljer, säger Ralf Döscher, forskare på SMHI Rossby Centre. Nya scenarier för samhällsutveckling De nya beräkningarna bygger på nya scenarier för olika samhällsutveckling – från fortsatt stor förbränning av fossila bränslen, till en mer Publicerad: Senast uppdaterad:

#Klimatprat med SMHIs forskare och experter – Vad är det som händer med klimatet?

Klimat

I Almedalen tisdagen den 4 juli kl 13-14 arrangerar SMHI #Klimatprat - Vad är det som händer med klimatet? Då kan du prata med våra forskare och experter om klimat, vatten och hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden