Forskningsnyheter

Sökresultat 67 träffar på "rossby centre"

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

MeteorologiOceanografiKlimatLuftmiljö
anpassning och mitigation Ralf Döscher, SMHI Rossby Centre. Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter (G.I.Nord) Jorge Amorim, luftmiljöforskning. SMHI medverkar dessutom i ett projekt lett av Statens geotekniska Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

Klimat
på regional skala, i Sverige och andra delar av världen, säger Gustav Standberg, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI. Tjänsten bygger på klimatscenariot RCP8,5, som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid. – Hur stora klimatförändringarna blir på sikt beror på hur halterna av växthusgaser i Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya klimatberäkningar för FNs nästa klimatrapport

Klimat
, hav och land, och de har också högre upplösning så vi får fler detaljer, säger Ralf Döscher, forskare på SMHI Rossby Centre. Nya scenarier för samhällsutveckling De nya beräkningarna bygger på nya scenarier för olika samhällsutveckling – från fortsatt stor förbränning av fossila bränslen, till en mer Publicerad: Senast uppdaterad:

#Klimatprat med SMHIs forskare och experter – Vad är det som händer med klimatet?

Klimat

I Almedalen tisdagen den 4 juli kl 13-14 arrangerar SMHI #Klimatprat - Vad är det som händer med klimatet? Då kan du prata med våra forskare och experter om klimat, vatten och hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimateffektatlas för klimatförändring i Afrika blir verklig

Klimat

Nu börjar forskare skapa en klimateffektatlas över Afrika. Den ska visa effekter av ett förändrat klimat. SMHI finns med som expertstöd när klimateffektatlasen skapas av forskare i Afrika.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regionala klimatscenarier nyckel för lokalt klimatarbete

Klimat

Förbättrade regionala klimatmodeller är värdefulla för regional och lokal klimatinformation, för planering av klimatanpassningsåtgärder och klimattjänster de kommande 20 åren. En av utmaningarna ligger i att sålla fram den information som är mest intressant för användarna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Global uppvärmning bakom tredubbling av extrema oväder i västra Sahel

KlimatAtmosfärisk fjärranalys
och de tropiska områdena söderut har ökat, och att det påverkar vindmönstren i området, säger Danijel Belusic, idag forskare vid SMHI Rossby Centre och en av författarna till den artikel som nu publicerats i Nature.    Temperaturskillnad och vindar I en miljö där det är tillräckligt varmt och fuktigt Publicerad: Senast uppdaterad:

Europeisk jordsystemmodellering för klimattjänster

Klimat
tre, och riktar sig till klimatforskare, utvecklare av klimattjänster och beslutsfattare på olika nivåer. Ralf Döscher från SMHI Rossby Centre lett arbetet med rapporten som tar upp jordsystemmodeller, det första steget i kedjan från forskning till klimattjänster. Rapportserien kan ses som en grund Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på stor europeisk geovetenskaplig konferens

HydrologiKlimat

Klimatförändring, nederbörd och öppna data och transparens inom vattenforskning. Det är några teman för forskning som SMHIs forskare presenterar på den stora geovetenskapliga konferensen EGU 2017 i Wien den 23-28 april.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möte med EU-parlamentariker om hjälp av forskning för att nå mål i Paris-avtalet

Klimat
bland beslutsfattare och klimatförändring och hur jordsystemmodeller kan fungera som verktyg för att lära mer om klimatförändringen. Projektet finansieras via EUs program för forskning och innovation Horisont 2020. Från SMHI deltar forskare från Rossby Centre i projektet med koordinering av utveckling Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden