Forskningsnyheter

Satelliter nyckel i nya projekt

Satellitinformation används på många olika sätt inom SMHIs forskning. I två nya projekt ska satelliter användas för att övervaka moln i klimatmodeller och för att förbättra prognosmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitdata berättar om Arktis smältande is

I september 2012 registrerades den hittills minsta isutbredningen i Arktis. Med data från satelliter har forskare från SMHI analyserat förändringar i atmosfären, och jämfört förutsättningarna för isavsmältning 2012 med 2007, då …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkar molnen vårt klimat? Satelliter kan ge nya svar

Ett varmare klimat kan inverka på molnigheten över jorden. Men förändrad molnighet kan i sin tur även ge återverkningar på klimatet. Dock finns fortfarande stora kunskapsluckor kring sambanden. Med hjälp av satelliter intensifieras nu forskningen för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden