Forskningsnyheter

Ny svensk molnradar ger bättre förståelse för molnstrukturer

MeteorologiKlimatSMHI Rossby CentreAtmosfärisk fjärranalys

För första gången har en molnradar blivit installerad i Sverige. Den öppnar för möjligheter till ny spännande forskning och för samarbeten i internationella projekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Registrera dig och skicka in bidrag till nästa internationella konferens om regionalt klimat

KlimatSMHI Rossby Centre

Nu kan du registrera dig och skicka in förslag till presentationer och postrar till den fjärde internationella regionala klimatkonferensen ICRC-CORDEX 2019. Konferensen, som hålls i Peking i Kina den 14-18 oktober 2019 kommer att föra samman forskare och användare av forskningsresultat om regionalt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Temperaturen i Sverige stiger mer än för jorden som helhet

KlimatSMHI Rossby Centre

Årsmedeltemperaturen i Sverige ökar ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden. SMHI har nu uppdaterat klimatindikatorerna för Sverige med 2018 års data. Av de senaste 30 åren är det bara två år som varit kallare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tredje året med samverkan mellan forskare och gymnasieelever

KlimatSMHI Rossby Centre

Ökad kunskap om klimatet hos unga och att hitta nya sätt att kommunicera klimat med en yngre målgrupp. Det är målen med det samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping som nu går in på tredje året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

2018 det fjärde varmaste året som uppmätts, enligt Copernicus klimattjänst

KlimatSMHI Rossby Centre

De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Detta enligt en summering som det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus klimattjänst gjort för 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

1,5 eller 2 grader varmare klimat – om olika sätt att nå klimatmålen i Parisavtalet

KlimatSMHI Rossby Centre

SMHI deltar i ett europeiskt forskningsprojekt som undersökt olika sätt att nå avsikterna om att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 eller 2 grader. På klimatmötet COP 24 i Katowice i Polen kommer representanter för projektet att presentera slutsatserna. Projektet har också tagit fram …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallen kan bli ännu värre i ett förändrat klimat

KlimatSMHI Rossby Centre

Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Klimatförändringen fortsätter under 2018

KlimatSMHI Rossby Centre

Trenden med en långsiktig uppvärmning av klimatet har fortsatt under 2018. Den globala medeltemperaturen beräknas bli den fjärde högsta, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO. Nu offentliggör de sin preliminära rapport om klimatet i världen under 2018. Den listar en lång rad extrema …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

KlimatSMHI Rossby Centre

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erik Kjellström anställs som professor inom klimatologi

KlimatSMHI Rossby Centre

Erik Kjellström har utsetts till professor i klimatologi på SMHI.

– Erik Kjellström har hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens liksom stor erfarenhet av kommunikation och samverkan i Sverige och internationellt, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden