Forskningsnyheter

Östersjöns miljö visualiseras under EU-möte

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? SMHI presenterar under nästa vecka havsmiljöfrågorna i en visualiseringsdom, i samband med EU-kommissionens strategimöte för östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

SMHI presenterar nu realtidsdata för samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Verktyg utvecklas för Europas floder och hav

Det finns idag stora behov av information om vattenflöden och näringstillförsel till haven. EU-projektet OPERR kommer att göra det möjligt att beräkna koncentrationer av näringsämnen i floder, och leverera data till beräkningsmodeller för kust och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och Skagerrak

SMHI är en av parterna från Sverige, Norge och Danmark som möts i det stora EU-projektet ”Hav möter land”. Arbetet syftar till att ge en bättre förvaltning av de marina naturresurserna i Kattegatt och Skagerrak.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns miljö visualiseras under Världsvattenveckan

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? Havsmiljöfrågorna belyses i en visualiseringsdom under Världsvattenveckan i Stockholm, den 6-8 september. SMHI medverkar också i workshops på tema Vattenkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya beräkningar för havsmiljön

Hur påverkas Östersjöns miljö av klimatförändringar? Ett internationellt forskningsprojekt sammanfattar nu resultat från de första modellberäkningarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt mäter havens försurning

Nu inleds helt nya provtagningar för att observera havens försurning. Ett forskningsprojekt kommer att mäta mängden koldioxid i havet och utveckla ny teknik för att följa pH-värden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur mår våra hav?

Har isutbredningen i havet förändrats och varför sker saltvatteninbrott så sällan till Östersjön? SMHI beskriver flera viktiga områden i en ny sammanställning om miljön i de svenska haven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mindre fisk i varmare klimat?

Ett förändrat klimat kan ha stor inverkan på hela ekosystemet i Östersjön. Vid en havsmiljökonferens vid SMHI samlades nyligen forskare inom en rad områden för att söka nya samarbeten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Workshop om havsmiljön i förändrat klimat

I oktober arrangerar SMHI en vetenskaplig workshop som samlar forskare inom områdena marina ekosystem och klimatförändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden