Forskningsnyheter

Visualisering av havsmiljö blev prisbelönad

HydrologiOceanografiKlimat

En ny visualisering för Östersjöns miljö, Baltic Vision, har blivit prisbelönt. Utnämningen för bästa kommunikationsinsats gjordes av havsmiljöprogrammet BONUS under EUs pågående strategimöte för östersjöregionen. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns miljö visualiseras under EU-möte

HydrologiOceanografiKlimat

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? SMHI presenterar under nästa vecka havsmiljöfrågorna i en visualiseringsdom, i samband med EU-kommissionens strategimöte för östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

MeteorologiOceanografi

SMHI presenterar nu realtidsdata för samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Verktyg utvecklas för Europas floder och hav

HydrologiOceanografiKlimat

Det finns idag stora behov av information om vattenflöden och näringstillförsel till haven. EU-projektet OPERR kommer att göra det möjligt att beräkna koncentrationer av näringsämnen i floder, och leverera data till beräkningsmodeller för kust och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och Skagerrak

OceanografiKlimat

SMHI är en av parterna från Sverige, Norge och Danmark som möts i det stora EU-projektet ”Hav möter land”. Arbetet syftar till att ge en bättre förvaltning av de marina naturresurserna i Kattegatt och Skagerrak.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns miljö visualiseras under Världsvattenveckan

HydrologiOceanografiKlimat

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? Havsmiljöfrågorna belyses i en visualiseringsdom under Världsvattenveckan i Stockholm, den 6-8 september. SMHI medverkar också i workshops på tema Vattenkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya beräkningar för havsmiljön

Oceanografi

Hur påverkas Östersjöns miljö av klimatförändringar? Ett internationellt forskningsprojekt sammanfattar nu resultat från de första modellberäkningarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt mäter havens försurning

Oceanografi

Nu inleds helt nya provtagningar för att observera havens försurning. Ett forskningsprojekt kommer att mäta mängden koldioxid i havet och utveckla ny teknik för att följa pH-värden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur mår våra hav?

Oceanografi

Har isutbredningen i havet förändrats och varför sker saltvatteninbrott så sällan till Östersjön? SMHI beskriver flera viktiga områden i en ny sammanställning om miljön i de svenska haven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mindre fisk i varmare klimat?

OceanografiKlimat

Ett förändrat klimat kan ha stor inverkan på hela ekosystemet i Östersjön. Vid en havsmiljökonferens vid SMHI samlades nyligen forskare inom en rad områden för att söka nya samarbeten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden