Forskningsnyheter

Hur varierar klimatet i Östersjön nu och i framtiden?

OceanografiKlimat

Hur har klimatet i Östersjön varierat de senaste 150 åren? Hur kommer det att utvecklas fram till år 2100? Ett nytt forskningsprojekt ska analysera hur klimatet har varierat i Östersjön sedan 1850 och simulera framtidsscenarier för Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt specialnummer av AMBIO om Östersjöns framtida havsmiljö

Oceanografi

Forskningsprojektet ECOSUPPORT studerade hur den marina miljön i Östersjön kan komma att påverkas i framtiden genom klimatförändring och utsläpp av näringsämnen. I det nya numret av Kungliga Vetenskapsakademiens tidskrift AMBIO presenteras en del av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenarier ökar förståelsen för Östersjöns framtid

OceanografiKlimat

Hur ser framtiden ut för Östersjöns miljö? Hur mycket kan syrehalter, utbredning av döda bottnar och siktdjup komma att förändras? Nu finns scenariokartor tillgängliga via webben som kan användas för beslut kring havsmiljön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny utställning om livet i haven

HydrologiOceanografiKlimat

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

HydrologiOceanografiKlimat

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Visualisering av havsmiljö blev prisbelönad

HydrologiOceanografiKlimat

En ny visualisering för Östersjöns miljö, Baltic Vision, har blivit prisbelönt. Utnämningen för bästa kommunikationsinsats gjordes av havsmiljöprogrammet BONUS under EUs pågående strategimöte för östersjöregionen. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns miljö visualiseras under EU-möte

HydrologiOceanografiKlimat

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? SMHI presenterar under nästa vecka havsmiljöfrågorna i en visualiseringsdom, i samband med EU-kommissionens strategimöte för östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

MeteorologiOceanografi

SMHI presenterar nu realtidsdata för samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Verktyg utvecklas för Europas floder och hav

HydrologiOceanografiKlimat

Det finns idag stora behov av information om vattenflöden och näringstillförsel till haven. EU-projektet OPERR kommer att göra det möjligt att beräkna koncentrationer av näringsämnen i floder, och leverera data till beräkningsmodeller för kust och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och Skagerrak

OceanografiKlimat

SMHI är en av parterna från Sverige, Norge och Danmark som möts i det stora EU-projektet ”Hav möter land”. Arbetet syftar till att ge en bättre förvaltning av de marina naturresurserna i Kattegatt och Skagerrak.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden