Forskningsnyheter

Unik tjänst för Europas vatten

Är översvämningarna extrema? Hur ofta blir det höga flöden? Nu öppnas helt nya möjligheter att analysera vattenfrågor i Europa. En webbtjänst utvecklas av SMHI där man gratis kan ladda ner högupplöst information om vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Svåra översvämningar i Australien

Just nu drabbas Queensland i nordöstra Australien av stora översvämningar. Det myckna regnandet hänger samman med onormalt höga vattentemperaturer runt norra Australien. Väderfenomenet La Niña är ovanligt kraftigt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskning om vattenflöden i förändrat klimat

Hur kan ett förändrat klimat påverka vattenflöden, översvämningar och transporter av näringsämnen via vattnet? Ett omfattande forskningsprojekt kommer att utveckla en ny generation verktyg för hydrologiska klimateffekter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns miljö visualiseras under Världsvattenveckan

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? Havsmiljöfrågorna belyses i en visualiseringsdom under Världsvattenveckan i Stockholm, den 6-8 september. SMHI medverkar också i workshops på tema Vattenkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våtmarker – ett vapen mot övergödning?

En studie visar att Sveriges satsning på anlagda våtmarker totalt sett inte minskat utsläppen till havet i någon större omfattning. Men kunskaperna ökar för att våtmarker ska kunna bli mer effektiva.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationell granskning lovordar vattenverktyg

Ett nytt beräkningssystem för den svenska vattenförvaltningen fick nyligen goda betyg i en vetenskaplig utvärdering. Den internationella expertpanelen pekade bland annat på att verktygen kan fungera som ett föredöme för andra EU-länder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden ökar fosforutsläppen visar ny forskning

Utsläppen av fosfor är en viktig pusselbit för att minska övergödningen i sjöar och hav. Forskning visar att fosforhalterna kan öka markant i samband med vårfloden. Nu sätts nya mätningar igång för att förbättra kunskaperna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

För Sydafrika i ett varmare klimat

Varmare och torrare, men också kraftigare skyfall. Sydafrika är en av de regioner som drabbas hårdast av klimatförändringar. En ny forskningsrapport visar hur klimatet kan komma att förändras och hur olika samhällsområden kan anpassas efter nya förhållanden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar på Världsvattenforum

SMHI deltar i den svenska delegationen på World Water Forum under veckan, och visar bland annat ett nytt system för att beräkna vattenföring. Forumet vänder sig till beslutsfattare för global samverkan kring vattenfrågor.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden