Forskningsnyheter

Stockholms avlopp sårbart för klimatförändringar

HydrologiKlimat

Det kan bli problem med avloppen i många städer i framtiden. En forskningsstudie för Stockholm visar att förändrad nederbörd i kombination med befolkningsökning ger risk för störningar redan i mitten av detta sekel.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Verktyg utvecklas för Europas floder och hav

HydrologiOceanografiKlimat

Det finns idag stora behov av information om vattenflöden och näringstillförsel till haven. EU-projektet OPERR kommer att göra det möjligt att beräkna koncentrationer av näringsämnen i floder, och leverera data till beräkningsmodeller för kust och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vetenskaplig jämförelse av vattenkvalitetsmodeller

HydrologiKlimat

Just nu pågår en unik vetenskaplig jämförelse av hydrologiska modeller som beräknar vattenkvalitet. Den internationella studien syftar framförallt till att öka kunskapen kring osäkerheter i modellberäknade beslutsunderlag, men ska också bidra till fortsatt utveckling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Unik tjänst för Europas vatten

Hydrologi

Är översvämningarna extrema? Hur ofta blir det höga flöden? Nu öppnas helt nya möjligheter att analysera vattenfrågor i Europa. En webbtjänst utvecklas av SMHI där man gratis kan ladda ner högupplöst information om vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Svåra översvämningar i Australien

MeteorologiHydrologi

Just nu drabbas Queensland i nordöstra Australien av stora översvämningar. Det myckna regnandet hänger samman med onormalt höga vattentemperaturer runt norra Australien. Väderfenomenet La Niña är ovanligt kraftigt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskning om vattenflöden i förändrat klimat

HydrologiKlimat

Hur kan ett förändrat klimat påverka vattenflöden, översvämningar och transporter av näringsämnen via vattnet? Ett omfattande forskningsprojekt kommer att utveckla en ny generation verktyg för hydrologiska klimateffekter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns miljö visualiseras under Världsvattenveckan

HydrologiOceanografiKlimat

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? Havsmiljöfrågorna belyses i en visualiseringsdom under Världsvattenveckan i Stockholm, den 6-8 september. SMHI medverkar också i workshops på tema Vattenkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våtmarker – ett vapen mot övergödning?

Hydrologi

En studie visar att Sveriges satsning på anlagda våtmarker totalt sett inte minskat utsläppen till havet i någon större omfattning. Men kunskaperna ökar för att våtmarker ska kunna bli mer effektiva.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationell granskning lovordar vattenverktyg

Hydrologi

Ett nytt beräkningssystem för den svenska vattenförvaltningen fick nyligen goda betyg i en vetenskaplig utvärdering. Den internationella expertpanelen pekade bland annat på att verktygen kan fungera som ett föredöme för andra EU-länder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden ökar fosforutsläppen visar ny forskning

Hydrologi

Utsläppen av fosfor är en viktig pusselbit för att minska övergödningen i sjöar och hav. Forskning visar att fosforhalterna kan öka markant i samband med vårfloden. Nu sätts nya mätningar igång för att förbättra kunskaperna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden