Forskningsnyheter

Häftigare skyfall i framtida klimat

MeteorologiHydrologiKlimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Publicerad: Senast uppdaterad:

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

MeteorologiHydrologiKlimat

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade

Hydrologi

Jordbruket släpper ut mest kväve till Europas kustnära hav. Utsläppen av fosfor kommer i större utsträckning från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. Det visare en studie utförd av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitbilder ger möjlighet att följa islossningen i Torne älv

Hydrologi

För första gången har SMHI använt högupplösta satellitbilder för att följa islossningen i Torneälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitmätningar visar snöns dolda vattenmängder

Hydrologi

När våren gör sitt intåg är många i allmänhet intresserade av att snön ska försvinna. Andra är mer intresserade av det vatten som finns lagrat i snötäcket. Mätningar från satelliter kan visa snötäckets utbredning, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt planeringsverktyg för klimatsäkring av städer

HydrologiKlimat

Ett förändrat klimat sätter stor press på samhället och skapar många nya utmaningar. För att underlätta vid stadsplanering har ett planeringsverktyg utvecklats, som stöd för klimatanpassning av städer och regioner i Europa.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varningssystem för torka byggs upp i Sydafrika

HydrologiKlimat

Ett nytt system som varnar för torka ska byggas upp för delar av Sydafrika. Projektet som just startat inriktas på att ge prognoser och rekommendationer för att klara påfrestningarna bättre. Arbetet bedrivs i nära samverkan med lokala aktörer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Modellutvärdering för S-HYPE i Vattenwebb

Hydrologi

En ny interaktiv applikation i Vattenwebb låter användaren utvärdera resultaten från S-HYPE2010 mot mätdata. Modellutvärderingen är ytterligare ett steg i SMHIs arbete att informera användare om både möjligheter och begränsningar hos …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mer tillförlitliga beräkningar av vattenflöden

Hydrologi

SMHI:s beräkningsmodell S-HYPE för svenska vattenflöden har förbättrats. Mer noggranna beskrivningar av vattenbalans och magasinering i sjöar och vattendrag gör att beräkningsmodellen stämmer bättre överens med uppmätta vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning ska ge bättre beredskap för lokala översvämningar

Hydrologi

Intensiv nederbörd kan orsaka lokala översvämningar. Nu ska ett nytt forskningsprojekt se över möjligheten att skapa flödesprognoser som är bättre på att fånga upp plötsliga skyfall. Det ska i sin tur ge bättre beredskap vid lokala …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden