Scenarier ökar förståelsen för Östersjöns framtid

Hur ser framtiden ut för Östersjöns miljö? Hur mycket kan syrehalter, utbredning av döda bottnar och siktdjup komma att förändras? Nu finns scenariokartor tillgängliga via webben som kan användas för beslut kring havsmiljön.

Klimaförändringen kommer att förvärra övergödningsproblemen i Östersjön. Mängden utsläpp av näringsämnen spelar därmed en kritisk roll för havets miljö, kanske är de åtgärder som planeras idag för utsläppsminskningar i havet inte tillräckliga.

-Utsläppsminskningarna motverkas av klimatförändringen. För att nå en förbättrad status för Östersjön skulle det krävas ytterligare ambitionshöjning när det gäller att reducera utsläpp av näringsämnen, säger Markus Meier, forskare oceanografi.

Kartor visar tänkbar utveckling

Nu finns ett helt nytt material tillgängligt som kan hjälpa beslutsfattare med ökad förståelse för effekterna av olika åtgärder och hur det påverkas av ett förändrat klimat. Scenariokartor visar tänkbar utveckling för nyckelfaktorer som exempelvis ytvattentemperaturer, salt- och syrehalter, koncentration av fosfor och siktdjup. Materialet illustrerar förändringen från dagens situation jämfört med beräknad situation vid nästa sekelskifte, med olika alternativa utsläppsmängder till havet.

- Det finns naturligtvis osäkerheter i beräkningarna bakom kartorna, men resultaten stryker under hur viktigt det är att med gemensamma krafter reducera utsläppen till Östersjön.

Slutsatserna har tagits fram inom ett omfattande internationellt forskningsprojekt, Bonus+/Ecosupport. Forskare från elva institut i sju östersjöländer har arbetat med målsättningen att se hur ett förändrat klimat påverkar hela näringskedjan i havet.

Scenariokartorna visas med hjälp av Google Earth i beslutsstödsystemet Ecosupport Decision Support System.

Decisionsupportsystem
Exempel på scenariokarta i det nya beslutsstödsystemet. Bilden visar förändring i ytvattentemperatur, från idag och fram till nästa sekelskifte.