Kallt i Sverige men varmt globalt

År 2010 är hittills det varmaste uppmätta året någonsin globalt. Men i Sverige har det överlag varit kallt, särskilt förra vintern. Nya forskningsstudier pekar på att det faktiskt kunde ha varit ännu kallare.

Totalt för hela världen är 2010, så långt året är sammanställt – till och med oktober månad – det hittills varmaste året som uppmätts, bland annat enligt amerikanska rymdstyrelsen NASA. Under november var det exempelvis mycket milt över nästan hela norra halvklotet. Allra varmast var det över kanadensiska Arktis och centrala Sibirien.

Hur facit blir för hela året kommer att summeras en bit in på nästa år, men mycket tyder redan nu på att det blir ett av de varmaste globalt sett.

Samtidigt har vi i Skandinavien periodvis haft mycket kallt. Sundsvalls flygplats hade i slutet av november -22,1 grader, vilket är lägst sedan mätningarna startade 1943. Stockholm hade -11,3 grader, och det är kallast sedan november 1965.

Förra vintern kunde varit kallare

Förra vintern i Sverige minns vi som kall, vilket berodde på den storskaliga strömningen i atmosfären. Den milda atlantluften tog då en västligare bana och bidrog till en ovanligt mild vinter över Grönland och Arktis. För Europa och stora delar av Ryssland dominerades väderläget istället av ett kallt högtryck.

En nyligen publicerad fransk studie visar på att vid tidigare tillfällen med samma typ av storskalig strömning har det varit ännu kallare. Ett exempel var vintern 1963 med omkring tre grader kallare för Europa som helhet.

- Studien pekar på att under förra vintern fanns det goda förutsättningar för att det skulle bli en mycket kall vinter i Europa, faktiskt en av de allra gynnsammaste situationerna sedan 1820-talet. Men även om vintern hade låga temperaturer så blev den sammantaget inte extrem. Det hänger samman med att den globala uppvärmningen så att säga tog udden av kylan, säger klimatforskare Erik Kjellström.
 

Klimatutvecklingen över en längre period

Sett över en längre tidsperiod har det totalt sett blivit varmare, såväl i Sverige som för hela världen. Temperaturvariationerna i Sverige från år 1860 liknar de globala förändringarna och är i linje med följderna av en ökning av växthuseffekten.

– Klimatutvecklingen måste ses i ett långt perspektiv. Begreppet klimat innebär hur vädret brukar vara och hur mycket det varierar under minst 30 år eller mer. Vädret däremot är det vi har just nu eller under en kortare period och kan variera både mellan olika regioner i världen och också mellan olika år, säger Erik Kjellström.
 

Fakta och vidarelänkar

Global temperatur 2010,  till och med oktober: Webbplatsen NASA/GISS
Global temperatur 2009: Webbplatsen för NASA
Rapporten Winter 2010 in Europe: A cold extreme in a warming climate
Temperaturutveckling i Sverige från 1860

Novembervädret för Sverige och hela världen kommer att summeras inom kort här på hemsidan.