Helena Martins

Helena Martins

PhD, Forskningskommunikatör

Phone +46 11 495 8705
Email: helena.martins@smhi.se
Skype: hmartins03051975

Verksamhetsområden

Kommunikation och spridning av resultat från Rossby Centre’s nationella och internationella projekt. Projektledning och koordinatorstöd. Säkerställa att SMHI och Rossby Centre’s forskning får maximal spridning och användning i samhället.

Forskningsintressen

 • Förbättra allmänhetens kännedom om Jordsystemmodeller och projektioner
 • Utveckla och använda nya tankesätt för att på ett bättre sätt presentera information om klimatförändringar med hjälp av målinriktat och interaktivt samarbete med forskare, beslutsfattare och den breda allmänheten
 • Jordsystemmodeller för att generera klimattjänster

Specialkompetenser

Projektledning och kommunikation.

Publikationer

Publikationer av Helena Martins på SMHI

 1. Rafael,S.
  Application of SUEWS model forced with WRF
  2020
  In: Urban Climate, Vol. 33
  DOI: 10.1016/j.uclim.2020.100662
 2. Wyser,Klaus
  Warmer climate projections in EC-Earth3-Veg
  2020
  In: Environmental Research Letters, Vol. 15, no 5
  DOI: 10.1088/1748-9326/ab81c2
 3. Belusic,Danijel
  Climate Extremes for Sweden
  2019

Mer publikationer av Helena Martins