Animering av stormen Hilde - november 2013

Kartan visar tryckfält (heldragna linjer, hPa) och byvind på 10 m höjd (färgade områden, m/s). Kartor finns för varje timma från .

Klicka på knapparna under kartan för att stega framåt/bakåt eller starta/stoppa animationen.
Klicka på flikarna ovanför kartan för att ändra detaljnivå eller storm.

Färgskalan baseras på de vindhastighetsgränser som finns definierade för exempelvis storm och orkan, se skalor för vindhastighet.

Syftet med animationen är främst att ge en översiktlig bild av stormens bana samt byvindens hastighet under förloppet. Presentationen bygger på data från SMHI:s analysmodell MESAN. Modellen vidareutvecklas löpande, det är därför inte säkert att vindhastigheterna är jämförbara mellan två olika stormtillfällen. Modellen kan inte heller lösa upp alla lokala variationer, därigenom förekommer det att vindhastigheten i modellen avviker från den observerade vindhastigheten.