Års- och månadsstatistik

Via nedanstående länkar kan års- och månadsstatistik laddas ned.

Detta är öppna data. Med våra öppna data följer licensvillkoren Creative commons Erkännande 2.5 SE.

Licenvillkoren innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska om möjligt ange SMHI som källa.
»»Se licensvillkor

Vid tveksamheter gällande nyttjanderätt kontakta dataleveranser@smhi.se.

Dataserierna erbjuds i pdf-format. I vissa fall finns flera typer av statistik i samma pdf-fil. Månadsvis statistik för innevarande kalenderår uppdateras varje månad.

För att arbeta vidare med statistiken kan pdf-filerna förslagsvis sparas om i textformat eller informationen i dessa kopieras över till en annan applikation.

Ladda hem datafiler

Nedan finns ett formulär som kan användas för att ladda ned önskad data. Ett annat alternativ är att gå direkt till datafilerna via dessa länkar:

»»Till datakatalog med årsvärden
»»Till datakatalog med månadsvärden

Välj önskade variabler och tidsperiod i nedanstående listrutor. Det går att spara resultatfilen direkt (utan att öppna den) genom att högerklicka på knappen och välja "spara mål som...".

År:
Variabler:
Period:Data har tillgängliggjorts i samarbete med Naturvårdsverket