Dygnsnederbörd i millimeter, den 7 juli 2019


Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar klockan 07:00 (svensk normaltid) varje dag.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Kartan är ämnad att ge en översiktsbild av den observerade dygnsnederbörden i Sverige. Den kompletterar uppgifterna från de enskilda stationerna, som visas på sidan med nederbördsobservationer.

Observationerna interpoleras till de fält som visas på kartan, men eftersom det är relativt glest mellan stationerna och nederbörden ofta uppvisar stora lokala variationer finns det avvikelser mellan vad kartan visar och den verkliga dygnsnederbörden.

När en karta skapas första gången baseras den på de cirka 400 stationer som dagligen rapporterar in nederbördsmätningar. Den saknar då uppgifter från de ytterligare cirka 300 stationer som rapporterar in sina nederbördsobservationer i efterhand. Dessutom har inte alla gransknings- och rättningsrutiner utförts. För att få ett mer komplett stationsunderlag ritas därför alla månadens kartor om två gånger under nästföljande månad. För att även få med alla eventuella rättningar ritas sedan alla kartor om ytterligare en gång efter cirka 3 månader.