Nederbörden hittills under sommaren i procent av den normala


Kartan visar den summerade nederbörden för perioden 1 juni - 23 augusti 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag.

Med sommaren avses här månaderna juni, juli och augusti.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider