Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Medel­temperaturens avvikelse under vintern


x
Kartorna nedan visar hur medeltemperaturen under vintern har avvikit (i °C) från årstidens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från samtliga stationer som dagligen rapporterar in temperaturer. Vintern definieras som månaderna december, januari och februari.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2018/2019</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2018/2019
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2017/2018</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2017/2018
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2016/2017</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2016/2017
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2015/2016</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2015/2016
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2014/2015</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2014/2015
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2013/2014</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2013/2014
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2012/2013</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2012/2013
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2011/2012</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2011/2012
Medel­temperaturens avvikelse under vintern <b>2010/2011</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under vintern 2010/2011