Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Vinterns nederbörd i procent av den normala


x
Kartorna nedan visar vinterns nederbörd i procent av årstidens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990) för år 2011 och framåt. Analysen bygger på observationer från stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag. Vintern definieras som månaderna december, januari och februari.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2018/2019</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2018/2019
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2017/2018</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2017/2018
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2016/2017</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2016/2017
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2015/2016</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2015/2016
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2014/2015</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2014/2015
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2013/2014</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2013/2014
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2012/2013</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2012/2013
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2011/2012</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2011/2012
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern <b>2010/2011</b>. 
Vinterns nederbörd i procent av den normala. Vintern 2010/2011