Moln

Moln

Ladda ner data och stationsinformation

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för ett antal parametrar, bland annat total molnmängd. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Observationsdata och stationsinformation


Kartor baserade på molnobservationer

Via länken nedan visas kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Där finns bland annat kartor över medelmolnighet för varje månad sedan januari 2004.

Medelmolnighet per månad


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden

Klara dagar
Hela året
Januari
Juli
Mulna dagar
Hela året
Januari
Juli