Blixturladdningar per dygnAntal urladdningar per 100km2

500
200
100
50
25
10
1
Dagliga blixturladdningar

ds

Kartan visar antal blixturladdningar per 100km2. Starka urladdningar (strömstyrka minst 100 000 ampere) har markerats med +.
Förstora bild
November 2014 uppgraderades SMHI:s blixtlokaliseringssystem. Detta medförde att kartor och data därefter inte är direkt jämförbara med äldre material.
Mer info om kartorna

Åsksäsongen 2019 (maj-sep)