Stationslista havstemperatur

Havstemperatur på olika djup registreras i realtid vid ett antal havspeglar och bojar till havs. Dessutom mäter ett antal färjor dagligen temperaturen i ytvattnet på sina rutter och fartygsexpeditioner mäter temperaturen på olika djup på bestämda platser en gång i månaden. I kustvatten görs manuella ytvattentemperaturmätningar tre gånger i veckan.
Stationslista havstemperatur
Nr Stationsnamn Latitud Longitud Start Slut
2076 Marviken 58.5537 16.8371 2006
2088 Kungsholmsfort 56.1052 15.5893 2010
2109 Göteborg-Torshamnen 57.6846 11.7907 2010
2179 Forsmark 60.4085 18.2109 2010
2507 Landsort Norra 58.7688 17.8589 2010
33001 Läsö Ost 57.2167 11.5667 2001 2009
33002 Huvudskär Ost 58.9333 19.1667 2001
33003 Finngrundet 60.9000 18.6167 2006
33004 Södra Östersjön 55.9167 18.7833 2005 2011
33005 Väderöarna 58.4833 10.9333 2013
33008 Knolls grund 57.2167 17.6167 2011
33011 Läsö Ost WR 57.2167 11.5667 2006 2006
33012 Huvudskär Ost WR 58.9333 19.1667 2007 2007
33015 Väderöarna WR 58.4833 10.9333 2005
35054 Svenska Björn 59.4667 20.3500 1984 1992
35056 Almagrundet 59.1500 19.1333 1979 1992
35057 Gustav Dahlén 58.6000 17.4667 1982-1987
35063 Ölands södra grund 56.0667 16.6833 1979 1991
35067 Oskarsgrundet 55.6000 12.8500 1983 1999
35068 Fladen 57.2167 11.8333 1988 1997
35070 Trubaduren 57.6000 11.6333 1978 2004
35071 Väderöarna1 58.5833 11.0667 1980 1981
35073 Lurö (Vänern) 58.7667 13.2500 1995 1997
37101 Repskärsgrund 65.7333 23.3667 1973 2001
37102 Malören 65.5333 23.5667 1973 1999
37103 Farstugrunden 65.3333 22.7333 1987 1992
37104 Rödkallen 65.3167 22.3667
37105 Furuögrund 64.9167 21.2500 1973
37106 Gåsören 64.6667 21.3333 1973 2001
37107 Bjuröklubb 64.4833 21.5667 1931 2000
37108 Sikeå 64.1667 20.9833
37109 Ratan 64.0000 20.9000 1973
37110 Norrbyn 63.5645 19.8336 2013
37121 Väktaren 63.6167 20.4333
37122 Järnäs 63.4333 19.6833 1973 2014
37123 Sydostbrotten 63.3333 20.1833 1973 1992
37124 Skagsudde 63.1833 18.9667 1973 2001
37125 Spikarna 62.3667 17.5333 1972 2000
37126 Kuggören 61.7167 17.5167 1973 1993
37127 Hölick 61.6167 17.4333 1973 1995
37128 Agö 61.5500 17.4667 1990 1999
37129 Hällgrund 61.2667 17.4000 1992 1999
37130 Blomman 61.2000 17.2833 1973 1999
37131 Eggegrund 60.7333 17.5667 1973 1999
37132 Bönan 60.7333 17.3333 1981 2006
37133 Grundkallen 60.5000 18.8500 1973 1999
37134 Svartklubben 60.1833 18.8333 1973 1999
37135 Lidö 59.7833 19.1667 1986 1998
37136 Västra Banken 60.8833 17.9167 1986 1992
37137 Brämön 62.2333 17.8000 1987 1993
37140 Trälhavet 59.4333 18.3667 1985 2006
37141 M4 (Kapellskär) 59.7167 19.0833 1975 2003
37142 M3 (Tjärven) 59.8000 19.3667 1975 2007
37143 M2 (Tvärs Flötjan) 59.8667 19.6667 1975 2001
37144 M1 (Nyhamn) 59.9500 19.9667 1975 2007
37145 M0 (Gustav Dahlen) 60.0833 20.9167 1977 2002
37201 Svenska Högarna 59.4333 19.5000 1973
37202 Almagrundet 59.1667 19.1333 1986 1998
37203 Hårsfjärden 59.0833 18.1667 1973 2010
37204 Stabbo 58.9833 18.4333 1973 1999
37205 Landsort 58.7333 17.8667 1931 2006
37206 Gustav Dahlén 58.5833 17.4667 1981 1993
37207 Aspöja 58.4167 16.9667 1973 1999
37208 Kungsgrundet 57.7000 16.9167 1973 2002
37209 Ölands Norra Udde 57.3667 17.0833 1973 2002
37210 Herrvik 57.4167 18.9167 1976 1995
37211 Stora Karlsö 57.3000 17.9667 1975 1989
37212 Hoburg 56.9167 18.2500 1978
37213 Kalmar 56.6500 16.3833 1973 2006
37214 Ölands södra grund 56.0667 16.6833 1979 1993
37215 Karlskrona 56.0500 15.5667 1973 1999
37216 Hanö 56.0000 14.8333 1931 1997
37217 Åhus 55.9167 14.4167 1973 1996
37218 Idö 57.6833 16.9000 1985 2002
37219 Svenska Björn 59.5667 20.0833 1984 2001
37230 E1 Trälhavet 59.4333 18.3667 1974 2007
37231 E2 Revengegrund 59.2500 19.0167 1974 2006
37232 E3 7Nm S Svenska Björn 59.3500 20.1000 1974 2006
37233 E4 SE Bogskär 59.4167 20.8000 1974 2007
37234 E5 Syd Utö 59.4833 21.4833 1974 2007
37235 E6 Syd Bengtskär 59.5667 22.5500 1974 2007
37236 E7 Syd Jussarö 59.7167 23.6000 1974 2007
37237 E8 Helsinki Fyr 59.9500 24.9167 1974 2007
37238 I4 5Nm N Svenska Björn 59.6333 20.0000 1994 1994
37239 I6 Lillharn 59.7500 21.4167
37240 D1 E Landsort 58.7333 18.1500 1973 1997
37241 D2 W Gotska Sandön 58.4000 18.1667 1973 1997
37242 D3 W Stenkyrkehuk 57.8333 18.2500 1973 1997
37243 K1 Midbredan 57.3000 16.7833 1973 2001
37244 K2 Ölands Norra Grund 57.4167 17.1333 1973 2001
37245 K3 E Knolls Grund 57.5333 17.6667 1973 1997
37250 F1 Stora Karlsö 57.3000 17.9167
37251 F2 Hoburgen 56.9167 18.1667
37252 F3 56.5000 18.1667
37253 F4 56.1667 18.3500
37254 F5 55.6667 18.5333
37255 F6 55.3333 18.6333
37256 F7 55.0000 18.7333
37260 H1 Boj 5/63(Trelleborg) 55.2833 13.1667 1973 2009
37261 H2 55.0000 13.3667 1973 2009
37262 H3 NE Arkona 54.7667 13.5333 1973 2009
37264 L7 55.2833 13.1667 1984 1992
37265 L6 55.1167 12.9000 1979 1992
37266 L5 E Möns Klint 54.9500 12.7000 1979 1992
37267 L4 Boj Dw3 54.6333 12.3000 1979 1992
37268 L3 Boj 14 54.5000 12.1667 1979 2003
37269 L2 Boj 5 54.2500 11.4167 1979 2003
37270 L1 Lübeck A 54.0000 10.9333 1979 2003
37271 J1 54.2500 14.2000 1988 2004
37272 J2 54.5000 14.1000 1988 2002
37273 J3 54.7500 14.0167 1988 2002
37274 J4 55.0000 13.9167 1988 1999
37275 J5 55.2500 13.8333 1988 1999
37301 (Oskarsgrundet) 55.6000 12.8833 1984 1999
37302 Kullen 56.3000 12.4500 1973 1994
37303 Halmstad 56.6167 12.8000 1980 1995
37304 Glommen 56.9333 12.3500 1981 1995
37305 Varberg 57.1000 12.2333 1980 1987
37306 Nidingen 57.3000 11.9000 1973 1998
37307 Trubaduren 57.6000 11.6333 1984 2005
37308 Måseskär 58.1000 11.3333 1973 2001
37309 Koster 58.9000 11.0833 1973 2006
37310 Väderöarna 58.5333 11.0000 1986 1997
37311 Helsingborg 56.0000 12.6667 1988 1997
37320 G1 Sjollen 55.6667 12.9167 1973 1991
37321 G2 Boj 21/32 55.7333 12.6833 1973 1998
37322 B6 Falsterbo Rev 55.3000 12.6667 1973 1991
37323 B7 Drogden 55.5333 12.7167
37324 B8 Middelgrund 55.7167 12.6833
37325 B9 Boj M5 56.0167 12.6667
37326 P1 56.2500 12.2500 1980 1999
37327 P2 56.3333 11.3333 1980 1996
37330 C1 Kieler Förde 54.5000 10.2667 1973 2001
37331 C2 Boj Dw25 54.6667 10.7500 1973 1999
37332 C3 Boj 4 Ronte H 55.0000 11.0333 1973 1999
37333 C4 Boj 21 Ronte T 55.5167 10.8667 1973 1999
37334 C5 Rösnäs 55.7500 10.8333 1973 1999
37335 C6 Själlands Rev 56.1000 11.1333 1973 1999
37336 C7 Syd Anholt Fyr 56.5167 11.6167 1973 2000
37337 C8 Anholt Knob 56.7500 11.8500 1973 2000
37338 C9 Boj 4 Ronte T 57.1500 11.6500 1973 1999
37339 C10 Boj 1 Tistlarna 57.4667 11.6167 1973 1999
37340 A1 Trubaduren 57.6000 11.6333 1973
37341 A2 Läsö N 57.5333 11.3333 1973
37342 A3 Nordre Rönner 57.4667 10.8667 1973
37343 G3 Tvärs Haken 55.8500 12.7333 1987 1996
37344 R1 56.7000 11.7000 1987 1998
37345 R2 56.5667 11.3000 1987 1998
37346 P3 56.5000 12.0000 1988 1999
37347 P4 56.4833 11.4000 1988 1999
37348 S1 Ferder 59.0000 10.6833 1992 1996
37349 S2 58.6000 10.7000 1992 1996
37350 S3 58.2167 10.7167 1992 1996
37351 S4 57.6667 10.7500 1992 1994
37401 Lurö 58.8000 13.3333 1986 1997
37402 Kristinehamn 59.2333 14.0000 1984 1994
37403 Karlstad 59.3667 13.5000 1985 1994
37404 Såtenäs 58.4167 12.7333 1984
37406 Karlsborg 58.5000 14.5333
37407 Mjölnargrund 59.0000 12.7667 2010
37408 Åmål hamn 59.0500 12.7167 2010
Sidansvarig Kundtjänst
Skicka e-post till Kundtjänst
Stäng
Skicka e-post Du kommer att skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst.
Artikel senast uppdaterad 06 augusti 2014
Skriv ut
Tipsa
Stäng
Tipsa en vän

*Obligatoriskt fält