Informationssystemet Brandrisk Skog och Mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB.

Systemet är ämnat främst för aktörer inom kommunala verksamheter och länsstyrelser.
För inloggning krävs lösenord som kan erhållas från MSB.
MSB kan även ge användarnamn och lösenord till andra aktörer, om syftet bedöms vara att förhindra, förebygga eller släcka bränder.

Systemet uppdateras med aktuell daglig brandriskinformation. Modellen för gräsbrand startas om vid årsskiftet och FWI-modellen omkring februari månad. Säsongen för åskriskprognoserna är 15 april - 15 oktober. Systemet är normalt tillgängligt året runt.

Brandriskprognoser tas fram året runt

Nytt för 2016 är att brandriskprognoserna produceras året runt. Anledningen till det är att MSB sett ett behov av att kunna följa brandrisken året runt. Detta utifrån de erfarenheter som inhämtas från Norges omfattande vinterbränder i januari 2014.

Gräsbrandsprognos bygger på risk för brand i fjolårsgräset

Gräsbrandsprognosen, som finns tillgänglig året runt, beräknar enbart risk för brand i det döda fjolårsgräset. Risk som uppstår i och med en torr sommar eller under hösten ingår alltså inte. Hjälp till bedömning av risk för brandspridning under pågående säsong hittar du istället i FWI-modellens olika underindex (främst FFMC).

Möjlighet söka griddata för längre tidsperiod

Nu är det möjligt att söka griddata (11x11 km) för perioder upptill 60 dagar. Uppgifterna hittar du under fliken ”Alla brandriskdata”. Tidigare har det bara varit möjligt att söka ut data i perioder om maximalt 14 dagar.

Så använder du brandrisksystemet

För bästa funktionalitet rekommenderas webläsarens fullskärmsläge. Du kan använda tangenten F11 för att snabbt växla till och från fullskärmsläge i Mozilla Firefox och Internet Explorer.

Aktuella varningar

Här når du SMHIs alla utfärdade varningar.

Snabbare brandrisktjänst med nyare webbläsare

För att dra full nytta av den högre prestandan och få en snabbare användarupplevelse, rekommenderar vi varmt att du uppgraderar din webbläsare.

Informationssystemet Brandrisk Skog och Mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB.

Systemet är ämnat främst för aktörer inom kommunala verksamheter och länsstyrelser.
För inloggning krävs lösenord som kan erhållas från MSB.
MSB kan även ge användarnamn och lösenord till andra aktörer, om syftet bedöms vara att förhindra, förebygga eller släcka bränder.

Systemet uppdateras med aktuell daglig brandriskinformation. Modellen för gräsbrand startas om vid årsskiftet och FWI-modellen omkring februari månad. Säsongen för åskriskprognoserna är 15 april - 15 oktober. Systemet är normalt tillgängligt året runt.

Brandriskprognoser tas fram året runt

Nytt för 2016 är att brandriskprognoserna produceras året runt. Anledningen till det är att MSB sett ett behov av att kunna följa brandrisken året runt. Detta utifrån de erfarenheter som inhämtas från Norges omfattande vinterbränder i januari 2014.

Gräsbrandsprognos bygger på risk för brand i fjolårsgräset

Gräsbrandsprognosen, som finns tillgänglig året runt, beräknar enbart risk för brand i det döda fjolårsgräset. Risk som uppstår i och med en torr sommar eller under hösten ingår alltså inte. Hjälp till bedömning av risk för brandspridning under pågående säsong hittar du istället i FWI-modellens olika underindex (främst FFMC).

Möjlighet söka griddata för längre tidsperiod

Nu är det möjligt att söka griddata (11x11 km) för perioder upptill 60 dagar. Uppgifterna hittar du under fliken ”Alla brandriskdata”. Tidigare har det bara varit möjligt att söka ut data i perioder om maximalt 14 dagar.

Så använder du brandrisksystemet

För bästa funktionalitet rekommenderas webläsarens fullskärmsläge. Du kan använda tangenten F11 för att snabbt växla till och från fullskärmsläge i Mozilla Firefox och Internet Explorer.

Aktuella varningar

Här når du SMHIs alla utfärdade varningar.

Snabbare brandrisktjänst med nyare webbläsare

För att dra full nytta av den högre prestandan och få en snabbare användarupplevelse, rekommenderar vi varmt att du uppgraderar din webbläsare.