Informationssystemet Brandrisk Skog och Mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB

Systemet är ämnat främst för aktörer inom kommunala verksamheter och länsstyrelser.
För inloggning krävs lösenord som kan erhållas från MSB.
MSB kan även ge användarnamn och lösenord till andra aktörer, om syftet bedöms vara att förhindra, förebygga eller släcka bränder.

Systemet uppdateras med aktuell daglig brandriskinformation. Modellen för gräsbrand startas om vid årsskiftet och FWI-modellen omkring februari månad. Säsongen för åskriskprognoserna är 15 april - 15 oktober. Systemet är normalt tillgängligt året runt.

Brandriskprognoser tas fram året runt

Nytt för 2016 är att brandriskprognoserna produceras året runt. Anledningen till det är att MSB sett ett behov av att kunna följa brandrisken året runt. Detta utifrån de erfarenheter som inhämtas från Norges omfattande vinterbränder i januari 2014.

Gräsbrandsprognos bygger på risk för brand i fjolårsgräset

Gräsbrandsprognosen, som finns tillgänglig året runt, beräknar enbart risk för brand i det döda fjolårsgräset. Risk som uppstår i och med en torr sommar eller under hösten ingår alltså inte. Hjälp till bedömning av risk för brandspridning under pågående säsong hittar du istället i FWI-modellens olika underindex (främst FFMC).

Möjlighet söka griddata för längre tidsperiod

Nu är det möjligt att söka griddata (11x11 km) för perioder upptill 60 dagar. Uppgifterna hittar du under fliken ”Alla brandriskdata”. Tidigare har det bara varit möjligt att söka ut data i perioder om maximalt 14 dagar.

Nya startvillkor för omstart efter vintern av skogsbrandriskmodellen FWI införs våren 2018

Skogsbrandriskmodellen FWI startas om efter 1 februari när det har varit snöfritt minst tre dagar i följd samt att temperaturen mitt på dagen varit över +8 ⁰C minst tre dagar.

Under vintern görs dessutom en ackumulerad beräkning av nederbörden och utifrån den sätts även vilket startvärde underindex DC ska ges. Under tiden 1 november till det att omstart skett anges brandriskindexen 1-5E med siffran -1 (Data saknas/ej säsong).

Uppdatering av meteorologiska data till FWI-modellen

Brandriskmodellen FWI drivs bl a av data från SMHI:s analysverktyg MESAN. MESAN producerar sin analys genom beräkningar baserade på observationer samt prognoser från en meteorologisk prognosmodell.
Det finns några olika versioner av MESAN. Den version av MESAN som hittills använts som indata till FWI är den äldsta aktiva versionen, och drivs av prognosmodellen HIRLAM C11. HIRLAM kommer i närtid att avvecklas som prognosmodell på SMHI och i samband med det så kommer även den aktuella MESAN-versionen att avvecklas. Därför behöver FWI uppdateras till att använda en nyare MESAN-version.
Till FWI kommer vi att använda MESAN baserad på SMHI:s nyaste meteorologiska prognosmodell HARMONIE-Arome, som har betydligt högre upplösning än HIRLAM och generellt gör bättre väderprognoser, t ex för vind och nederbörd. HARMONIE-Arome är, till skillnad från HIRLAM, under kontinuerlig vidareutveckling och vi förväntar oss därför fortsatt förbättrad prognoskvalitet, och i och med det även förbättrad kvalitet på analyserna från MESAN.
Bytet kommer inte att innebära några formatmässiga förändringar i utdata från FWI; filformat, projektion och horisontell upplösning kommer att vara oförändrade.

SMHI-MSB logotyp

Informationssystemet Brandrisk Skog och Mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB

Systemet är ämnat främst för aktörer inom kommunala verksamheter och länsstyrelser.
För inloggning krävs lösenord som kan erhållas från MSB.
MSB kan även ge användarnamn och lösenord till andra aktörer, om syftet bedöms vara att förhindra, förebygga eller släcka bränder.

Systemet uppdateras med aktuell daglig brandriskinformation. Modellen för gräsbrand startas om vid årsskiftet och FWI-modellen omkring februari månad. Säsongen för åskriskprognoserna är 15 april - 15 oktober. Systemet är normalt tillgängligt året runt.

Brandriskprognoser tas fram året runt

Nytt för 2016 är att brandriskprognoserna produceras året runt. Anledningen till det är att MSB sett ett behov av att kunna följa brandrisken året runt. Detta utifrån de erfarenheter som inhämtas från Norges omfattande vinterbränder i januari 2014.

Gräsbrandsprognos bygger på risk för brand i fjolårsgräset

Gräsbrandsprognosen, som finns tillgänglig året runt, beräknar enbart risk för brand i det döda fjolårsgräset. Risk som uppstår i och med en torr sommar eller under hösten ingår alltså inte. Hjälp till bedömning av risk för brandspridning under pågående säsong hittar du istället i FWI-modellens olika underindex (främst FFMC).

Möjlighet söka griddata för längre tidsperiod

Nu är det möjligt att söka griddata (11x11 km) för perioder upptill 60 dagar. Uppgifterna hittar du under fliken ”Alla brandriskdata”. Tidigare har det bara varit möjligt att söka ut data i perioder om maximalt 14 dagar.

Nya startvillkor för omstart efter vintern av skogsbrandriskmodellen FWI införs våren 2018

Skogsbrandriskmodellen FWI startas om efter 1 februari när det har varit snöfritt minst tre dagar i följd samt att temperaturen mitt på dagen varit över +8 ⁰C minst tre dagar.

Under vintern görs dessutom en ackumulerad beräkning av nederbörden och utifrån den sätts även vilket startvärde underindex DC ska ges. Under tiden 1 november till det att omstart skett anges brandriskindexen 1-5E med siffran -1 (Data saknas/ej säsong).

Uppdatering av meteorologiska data till FWI-modellen

Brandriskmodellen FWI drivs bl a av data från SMHI:s analysverktyg MESAN. MESAN producerar sin analys genom beräkningar baserade på observationer samt prognoser från en meteorologisk prognosmodell.
Det finns några olika versioner av MESAN. Den version av MESAN som hittills använts som indata till FWI är den äldsta aktiva versionen, och drivs av prognosmodellen HIRLAM C11. HIRLAM kommer i närtid att avvecklas som prognosmodell på SMHI och i samband med det så kommer även den aktuella MESAN-versionen att avvecklas. Därför behöver FWI uppdateras till att använda en nyare MESAN-version.
Till FWI kommer vi att använda MESAN baserad på SMHI:s nyaste meteorologiska prognosmodell HARMONIE-Arome, som har betydligt högre upplösning än HIRLAM och generellt gör bättre väderprognoser, t ex för vind och nederbörd. HARMONIE-Arome är, till skillnad från HIRLAM, under kontinuerlig vidareutveckling och vi förväntar oss därför fortsatt förbättrad prognoskvalitet, och i och med det även förbättrad kvalitet på analyserna från MESAN.
Bytet kommer inte att innebära några formatmässiga förändringar i utdata från FWI; filformat, projektion och horisontell upplösning kommer att vara oförändrade.

SMHI-MSB logotyp