Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 mars, 2014

Vädret styr vintersjöfarten

Istjänsten på SMHI tillhandahåller information om isutbredning, vilket underlättar för sjöfarten i svenska farvatten under vinterhalvåret. Här nedan har meteorolog Emma Grönkvist och oceanograf Amund E. B. Lindberg skrivit ett intressant gästinlägg från isbrytaren Frej som just nu assisterar fartyg till Holmsund utanför Umeå.

Huvuddelen av importen och exporten av varor till och från Sverige går sjövägen. Vintertid ställer havsisen till problem för sjöfarten då fartygen inte på egen hand tar sig till och från hamnarna i farvatten där isen har lagt sig tjock. För att hamnarna inte ska behöva stänga vintertid assisterar isbrytare till och från de isbelagda hamnarna.

Frej är en av de isbrytare som assisterar fartyg till och från hamnarna i Bottniska viken. FOTO: Amund E. B. Lindberg

 

Läs mer