Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 februari, 2015

Snödjupsrekord i Luleå

Snön har vräkt ner på många håll i Sverige de senaste dygnen. Ett omfattande lågtrycksområde har täckt Nordeuropa och i synnerhet i mellersta och norra Norrland har det blåst ostliga till nordostliga vindar i kombination med snöfallet.

Väderläget klockan 01 den 2 februari 2015

Det har resulterat i rekordstora snödjup på några håll. Nu på morgonen den 3 februari rapporterade Luleå flygplats 113 cm och Luleå-Bergnäset 108 cm. Det är nytt snödjupsrekord för Luleå. Det tidigare rekordet för Luleå var från den 1 april 1966 då Luleå flygplats hade 111 cm. Från Luleå flygplats finns snödjupsmätningar sedan säsongen 1944/45.

Snödjupet den 3 februari 2015

Det har inte bara fallit stora snömängder totalt utan det har även kommit mycket snö på kort tid. I Markusvinsa, som ligger några mil norr om Överkalix, ökade snödjupet med 40 cm på ett dygn från 65 till 105 cm den 29-30 januari. Det är det enda kända fallet med så stor snödjupsökning på ett dygn i den delen av Norrbotten. Snödjupsökningar på minst 40 cm i vårt nordligaste län är sällsynta och har tidigare varit koncentrerade till kustlandet och fjälltrakterna.

Om vi slutligen tittar på övriga delar av landet så hittar vi det allra största snödjupet i Gördalen i västra Dalarna, där det i går den 2 februari var 151 cm. Samma station hade faktiskt 151 cm även i februari i fjol. Annars får man gå tillbaka till den extremt snörika februari 1951 för att finna större snödjup i Svealand i februari månad. Den gången hade Noppikoski i Dalarna 158 cm den 24 februari 1951.

19 december, 2014

2014 sannolikt rekordvarmt år i stora delar av södra Sverige

December har så här långt varit mild eller i norr mycket mild. Emellertid ser det nu ut som att kalluften kommer att röra sig söderut i nästa vecka. Detaljerna är däremot mycket osäkra och de i södra Sverige som hoppas på en vit jul får vänta och hoppas. Från Dalälven och norrut ser det dock ut att bli en vit julafton. Statistik över hur de vita jularna fördelat sig för ett antal orter runt om i landet på juldagens morgon finns att beskåda i KB-artikeln ”Julväder”.

Som bekant så finns det en betydande chans att 2014 blir det varmaste året som observerats för Sverige som helhet vilket Sverker skrev om i sitt inlägg ”Följ Sverigemedeltemperaturens utveckling fram till årsskiftet!” med tillhörande prognos. Framför allt är det i Götaland som de gamla årsrekorden hänger löst. I ett inlägg i slutet av oktober undersökte jag förhållandena för sju stationer och beräknade hur stor avvikelse som skulle krävas för ett nytt årsrekord.

Jag har nu återigen undersökt hur läget ser ut, nu med fler stationer. Samtliga stationer i undersökningen har cirka 100 års mätningar eller mer på nacken. Utfallet är givetvis beroende på hur årets avslutande dygn blir men jag har ändå gjort en uppskattning av hur pass troligt det förefaller att respektive station kommer att slå sitt gamla rekord i årsmedeltemperatur. Stationer som fetmarkerats är dem jag bedömt har 99% sannolikhet att antingen slå eller i vart fall tangera det gällande rekordvärdet. Slutligt besked om detta väntas först efter Trettonhelgen.

Tabellen visar de stationer som har en realistisk möjlighet att slå eller tangera sina gamla rekord i årsmedeltemperatur. Kolumn 1 anger station samt startår inom parentes. I kolumn 2 ges det preliminära medelvärdet för perioden 1 januari t.o.m den 18 december. I kolumn 3 visas den beräknade dygnsmedeltemperaturen som krävs under perioden 19-31 december för att stationen skall slå sitt gamla årsrekord. I kolumn 4 ses motsvarande temperatur men då för en tangering av rekordvärdet. Slutligen visas det gällande rekordvärdet för respektive station samt det år detta inträffade. Klicka på bilden för förstoring.

Som synes så dyker även ett par norrländska stationer upp i tabellen här. Av dessa har Bjuröklubb i Västerbotten sannolikt störst chans att slå sitt gamla årsrekord. Där är det för närvarande isfritt vilket hjälper till att hålla upp temperaturerna.

Lund och Falsterbo nya medlemmar i exklusiv skara?

Som framgår av tabellen finns det flera stationer som så här långt har haft en årsmedeltemperatur över 10,0°. Att årsmedeltemperaturen når minst 10,0° vid en svensk station har bara inträffat en enda gång tidigare, nämligen 1990. Då var det Helsingborg och Malmö som nådde upp i 10,0° respektive 10,1°. Årets avslutande dygn kommer att minska antalet stationer men med reservation för detta har följande stationer i sydvästra Götaland chansen att få en årsmedeltemperatur på minst 10,0°:

Falsterbo, Lund, Malmö, Helsingborg, Hallands Väderö (Skåne) Karlskrona-Söderstjerna (Blekinge), Nidingen (Halland), Vinga, Göteborg (Västergötland) och Måseskär (Bohuslän).

Efter Trettonhelgen kan vi förhoppningsvis redovisa vilka stationer som hamnade i denna exklusiva klubb. I framtiden lär dock skaran stationer komma att utökas i takt med ett allt varmare klimat.

Rekordslakt i Danmark

Enligt danska DMI står det klart att 2014 kommer att bli det varmaste året som observerats. DMI skriver att den landstäckande årsmedeltemperaturen ser ut att hamna på 10,0°. Det gamla rekordet härrör från 2007 då Danmarks årsmedeltemperatur var +9,5°. Onekligen en rejäl putsning av det förra rekordet. I dessa sammanhang är annars skillnaden liten, bara 0,1-0,2° som mest. Utifrån gällande normalperiod 1961-1990 har DMI räknat fram att en årsmedeltemperatur på 10,0° inträffar 1 gång på 700 år under naturliga förhållanden. Tas dessutom hänsyn till den pågående uppvärmningen kommer så här pass höga årsmedeltemperaturer att inträffa ungefär vart 18 år.

Gubbveckan snart slut – därefter stundar ljusare tider!

Fruntimmersveckan i juli är allom bekant för de flesta men det finns faktiskt även en inofficiell ”Gubbvecka” då det i den nuvarande kalendern enbart förekommer manliga namn den 14-23 december. I år, precis som ifjol, har vecka 51 infallit så att det inte förekommit ett enda kvinnligt namn i almanackan. Även nästa år är vecka 51 enbart fylld av herrnamn. Hur som helst så återstår nu bara två dagar av en av årets mörkaste veckor innan det börjar vända igen under julveckan. Klockan 0:03 på måndag den 22 december infaller vintersolståndet. Därefter vänder det långsamt mot ljusare tider, något som säkerligen uppskattas av många!

27 november, 2014

Solrekord åt minst ett håll och sommarrekord

Medan Stockholm så här långt i november täckts av ett närmast kompakt molntäcke har Kiruna ”badat” i solsken. Fram till den 26 november hade Stockholm skrapat ihop 3 soltimmar medan Kiruna haft hela 42 soltimmar. I Kiruna inleddes mätningar av solskenstiden 1958 och där kommer årets novembermånad att bli den soligaste som observerats där. Fram till den 24 har man fått 42 soltimmar vilket kan jämföras med det tidigare rekordvärdet på 40 timmar från 2008. I Stockholm där solskensmätningar pågått sedan 1908 finns en klar sannolikhet att detta blir den solfattigaste novembermånaden som observerats där. Det gällande novemberrekordet är från år 2000 då huvudstaden bara fick 8 soltimmar. Huruvida det blir en ny lägstanotering i Stockholm återstår att se då det ännu återstår ett par dagar av november.

Sommaren lämnade Sverige den 14 november

Den 14 november lämnade den meteorologiska sommaren landet. Falsterbo A (Skåne), Skillinge (Skåne), Karlskrona-Söderstjerna (Blekinge) och Utklippan (Blekinge) blev de sista platserna att få meteorologisk höst. Därmed blev det ”bara” en tangering av det med största sannolikhet allra senaste datum som någon svensk station haft meteorologisk sommar. Det enda andra tillfället med ett så sent sommardatum som den 14 november är från 2005 och inträffade ute vid Måseskär i Bohuslän.

Lokalt rekordlång sommar i sydligaste Götaland

Som tidigare rapporterats blev det en rekordsen höst och en rekordlång sommar i Lund sedan mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes där 1881. Jag har nu även undersökt hur förhållandena sett ut för Karlshamn i Blekinge och Malmö. Även i Malmö blev hösten rekordsen. Mätserien i Malmö är dock ”bara” från 1917 och framåt. Maximi- och minimitermometer har funnits där sedan startåret. För Malmös del blev sommarens sista dygn den 4 november. Det tidigare rekordet härrörde från år 1967 då det sista sommardygnet var den 3 november. I och med att sommaren i år kom redan den 19 april till Malmö blev sommaren rekordlång där med en varaktighet på totalt 200 dygn.

I Karlshamn var sista dagen med meteorologisk sommar den 4 november. Där var visserligen sommaren år 2000 mer ihärdig och varade då fram till den 7 november vilket är gällande rekorddatum för Karlshamns del. För sommaren som helhet så blev årets sommar i Karlshamn den längsta som vi känner sedan mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes där 1881. Sommaren 2014 i Karlshamn varade från den 19 april till den 4 november eller sammanlagt 200 dygn. Det tidigare rekordet var från år 2000 med 195 dygn följt av 1961 med 194 dygn. Värt att notera är att det sedan 1881 endast förekommit fyra fall då sommaren hängt med in i november i Karlshamn. Detta inträffade första gången 1961 och därefter 2000, 2001 och så nu 2014.

Slutligen så skrev jag i inlägget ”Nu sjunger sommaren på sista versen” att hösten i Falsterbo blev rekordsen. Nu har jag även granskat sommarens längd. Den meteorologiska sommaren i Falsterbo anlände den 25 april och varade därefter fram till den 13 november vid den manuella stationen. Sommaren som helhet blev 203 dygn lång i Falsterbo vilket med god marginal överträffar det tidigare rekordet på 191 dygn från år 2000.

Det är värt att notera att för åren 1931-2014 då mätningar med maximi- och minimitermometer finns från Falsterbo har det hänt 11 gånger att den meteorologiska sommaren anlänt redan i april. Detta inträffade 1934-1935 samt vid nio tillfällen från 1990 och framåt. Fem av de sju senaste åren har sommaren anlänt till Falsterbo redan i april. Väljer man även att inkludera åren 1880-1930 i statistiken då maximi- och minimitemperaturer helt saknas inträffade detta troligen även under åren 1901, 1913, 1921 och 1928.

25 november, 2014

2014 kan bli rekordvarmt globalt sett

Oktober blev ännu en i raden av globalt sett rekordvarma månader enligt amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Därmed har månaderna maj, juni, augusti, september och oktober 2014 alla varit rekordvarma. NASA å sin sida rankar månaderna maj, augusti och september som rekordvarma medan oktober preliminärt tangerade sitt högsta oktobervärde från 2005. När nu två månader återstår av året finns det enligt NOAA en hög sannolikhet att 2014 blir det varmaste året som observerats (se figur nedan). Hur stor en eventuell marginal till rekordåret 2010 i så fall blir beror på hur pass varma de avslutande månaderna blir. Det är värt att notera att varken 2014 eller 2013 inleddes med någon El Niño vilket var fallet under 2010, 2005, 1998 och 2003. NOAA skriver i sin senaste rapportering att 12-månadersperioden november 2013 till oktober 2014 är den varmaste som observerats.

Bilden visar olika temperaturscenarion för den globala årsmedeltemperaturen beroende på hur varm november och december blir. Klicka på bilden för förstoring. Källa: NOAA.

Österrike, Danmark och Norge kan få rekordvarmt 2014

I bland annat Österrike samt våra grannländer Danmark och Norge kan 2014 mycket väl komma att bli det varmaste året som observerats. Här hemma i Sverige är det ännu för tidigt att avgöra om 2014 blir rekordvarmt. En kall decembermånad kan hindra ett eventuellt rekord. Exempelvis så följdes den milda novembermånaden 2009 av en kall december i praktiskt taget hela landet.

14 november, 2014

Nu sjunger sommaren på sista versen…

Idag skriver vi den 14 november i almanackan men längst ner i Sydsverige så håller den meteorologiska sommaren fortfarande stånd. Nu ser det dock ut som att den seglivade sommaren anno 2014 till slut kommer att tacka för sig och ersättas med meteorologisk höst även längst ner i söder. Följande SMHI-stationer har ännu inte fått meteorologisk höst:

Läs mer

25 september, 2014

Nytt köldrekord för september i Umeå

Det händer då och då att vi noterar nya värmerekord för våra allra längsta mätserier. Med det menar jag serier som är 150 år eller äldre.

Däremot tillhör det numera sällsyntheterna att vi får nya köldrekord för de allra längsta mätserierna.

Visst kan det under ovanligt kalla perioder fortfarande hända att det rapporteras temperaturer som är de lägsta på 50 år eller så. Till exempel har vi haft några sådana exempel de senaste nätterna.

  • Lund hade natten mot tisdagen 0,0° vilket är det lägsta i Lund för september månad sedan 1939.
  • Gävle noterade natten till onsdagen -5,3° vilket är det lägsta i Gävle i september sedan 1952.

Men att få köldrekord för hela mätserien är mycket svårt. När många av de klassiska mätserierna startade i slutet av 1850-talet eller början av 1860-talet så befann vi oss mer eller mindre i slutskedet av den mycket kalla epok som kallas ”lilla istiden”.

Men i natt den 25 september så hände det!

Umeå rapporterade -8,5° i minimitemperatur i natt. Det är en rejäl putsning av tidigare ”all-time low” för Umeå som var -7,3° den 26 september 1968. Mätningarna i Umeå startade i slutet av år 1858.

Nu ska sägas att mätningarna i Umeå sedan ett antal årtionden utförs ute vid flygplatsen, medan de äldre mätningarna utfördes mitt inne i staden. Nu är detta inget som är unikt för Umeå, utan även till exempel Gävle och Lund (se ovan) har flyttats från centrala lägen till förmodligen lite kallare lägen i ytterområden av städerna.

Stationen i Gävle är ett typiskt exempel på en station som flyttats till mer öppna områden i utkanten av tätortsbebyggelsen. Nu ligger den på ett rätt öppet fält i Hille cirka 5 km norr om Gävle centrum. Den som har ögonen med sig kan få en glimt av stationen från järnvägen mot Söderhamn.

 

22 september, 2014

Första septemberstormen på elva år gav mycket stora regnmängder

I morgon tisdag är det höstdagjämning. I år har vädret också blivit betydligt mer höstlikt lagom till höstdagjämningen.

Det högtryck som dominerat vädret i Sverige i över en veckas tid drog bort österut under helgen. Detta lämnade utrymme för fronter att ta sig ner över landet från nordväst.

Väderläget klockan 20 på lördag kväll den 20 september. Längst i norr och ned längs norska gränsen finns en kallfront.

När kallfronten fortsatte ner över landet utvecklades ett lågtryck på fronten över Östersjön. På lågtryckets baksida blåste det upp nordostlig storm på Örskär vid Upplandskusten, och det har fallit mycket stora regnmängder i framför allt östra Svealand.

Väderläget klockan 02 natten mot måndag den 22 september.

Som mest har det blåst NNO 26 m/s på Örskär. Det är första gången på elva år som vi noterat stormvindar i svenska kustfarvatten i september. Senast det begav sig var den 23 september 2003. Även den gången var det Örskär som stod för noteringen med VSV 26 m/s. Senast det blåste storm i september vid mer än bara en enstaka station var den 9 september 1994 på västkusten.

Den största regnmängden hittills har rapporterats från Films kyrkby i norra Uppland, där man fått hela 93,4 mm från klockan 08 i går till klockan 08 i dag måndag. För att finna en större dygnsmängd i september i Sverige får vi gå tillbaka till 8 september 2001 då Ölands södra udde fick 108 mm.

Stockholm rapporterade en dygnsmängd på 44,2 mm, varav 31,2 mm föll på 12 timmar under söndagen med en del översvämningar som följd. Senast det föll större mängder under ett septemberdygn i Stockholm var den 13 september 1937 då det föll marginellt mer med 44,4 mm. Om vi går riktigt långt tillbaka i tiden så finns ett (möjligen något osäkrare) värde i Stockholm på 157 mm under 24 timmar den 8 september 1857.

15 september, 2014

Temperaturextremer för september

Efter en bedrövligt regnig andra halva av augusti i främst västra Götaland och Svealand har höstmånaden september till mångas glädje bjudit på överlag varmt och soligt sensommarväder. Den 3 september rapporterade Gladhammar i östra Småland 25,1° som högst. Mycket tyder på att detta värde gott och väl kan komma att bli månadens högsta. Värdet är dock långt från de landsdelvisa rekordtemperaturerna i september. För september har det dock visat sig vara ganska svårt att göra uttömmande statistik över de absoluta värmerekorden.

Läs mer

26 augusti, 2014

Uppdaterad regntopp för 1-25 augusti

Efter ett par veckors oavbrutet regnande i främst västra Götaland väntas nu några dagars uppehållsväder innan nya regnområden rullar in från väster framåt söndag-måndag, dock ser det i nuläget inte ut att bli några större mängder. Därmed kan vi nu få en god bild av hur mycket regn som kommit. Av de stationer som vi får in dagliga värden från har jag hittat totalt 20 stationer som fram till klockan 8 den 26 augusti fått mer än 200 mm. Av dessa finns är en från Norrland, två från Svealand och resterande 17 från Götaland. Nedan följer den uppdaterade listan och därefter en summering över vilka stationer som slagit sina gamla regnrekord för augusti månad och vilka som fortfarande har en liten chans att överträffa de. Stationer med längre mätserier (minst 70 år) har fetmarkerats. Ett ”R” indikerar nytt rekord för augusti månad. En asterisk markerar att stationens data ej är komplett och kan komma att justeras upp när vi väl fått in journalen efter månadens slut. Två asterisker, som endast Torup fått är för att markera att stationens mätningar inleddes det året men att avbrott i serien förekommit. Se mer info nedan.

Läs mer

12 augusti, 2014

Ovanligt många tropiska nätter i Norrland i augusti

Den mycket varma inledningen av augusti i Norrland har tillsammans med den extremt varma julimånaden där gjort att rekordmånga tropiska nätter har observerats i Norrland nu i augusti. Detta gäller för perioden 1951-2013.

 

För Norrlands del har tropiska nätter i augusti endast förekommit under åren 1980, 1994, 1997, 2002, 2003 och 2004. Årets augusti har så här långt bjudit på hela fyra tropiska nätter i Norrland vilka inföll den 4-7 augusti. Vid Skagsudde utanför Örnsköldsvik i Ångermanland hade man tropisk natt samtliga dessa fyra dygn medan Storön (Norrbotten), Rödkallen (Norrbotten) och Holmön (Västerbotten) haft tre vardera. Slutligen har Järnäsklubb i Ångermanland haft två tropiska nätter.

 

Varmast var det den 7 augusti då Storön i Norrbotten hade 21,8° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur som observerats för Norrlands del för augusti månad. Det tidigare rekordet på 21,2° var från den 1 augusti 2003 och även det från Storön.

 

Rekordhöga minimitemperaturer på andra håll

Det är inte bara i Norrland som tropiska nätter observerats nu i augusti. Några stationer längs ostkusten observerade rekordhöga minimitemperaturer under den första veckan i augusti. Den 6 hade Svenska Högarna i Uppland 21,9° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur där oavsett månad. Som Sverker skrev i sitt senaste inlägg uppmättes 23,6° ute på Gotska Sandön den 4 vilket föga förvånande är stationsrekord då det svenska rekordet (23,7° den 10 augusti 1975) är från Kullens fyr.

 

Årets sista tropiska natt?

Svalare och mer ostadigt väder väntas koppla greppet om landet de kommande 10 dygnen. Därmed är det inte alldeles osannolikt att den 7 augusti även var årets sista tropiska natt. Totalt har 21 tropiska nätter observerats hittills under 2014. Sedan 1951 och framåt är det bara åren 1997 och 2002 som haft fler tropiska nätter än 2014. Det är även värt att notera att tropiska nätter förekom någonstans i landet under hela 17 dygn mellan den 22 juli och 7 augusti. Detta är dock långt från rekordet på 27 konsekutiva dygn under 1997 (från den 8 augusti till den 3 september). För Stockholms del noterades tre tropiska nätter den 4-6 augusti. I augusti 1975 och juli 2010 hade man i Stockholm fyra dygn i sträck med tropiska nätter medan tre dygn i följd observerats 1983, 1994 och 2003.

 

Tropiska nätter i Kunskapsbanken

För den som vill läsa mer om tropiska nätter är artikeln ”Tropiska nätter” i Kunskapsbanken informativ. Där kan man bland annat se hur de tropiska nätternas frekvens för olika datum och år varierat under perioden 1961-2013 samt modellberäkningar över hur  antalet tropiska nätter kan komma att förändras i framtiden.