Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

10 februari, 2015

Extremt kraftfull februariorkan i Stilla havet

Orkansäsongen på norra halvklotet är som mest inaktiv just nu. Det enda område där tropiska cykloner kan dyka upp så här års är i västra Stilla havet. I sällsynta fall når dessa även orkanstyrka. Under söndagen bildades den tropiska stormen Higos ute över öppet hav öster om Guam. Sedan dess har Higos stadigt intensifierats och under natten till måndagen uppgraderades den till en kategori 1 – orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Under tisdag förmiddag genomgick Higos en snabb intensifiering och klassades då som en ”major hurricane”, kategori 3 av JTWC. Medelvinden under en minut uppskattades då till 54 m/s.  Under tisdag eftermiddag började Higos långsamt att försvagas till följd av bland annat ökad vindskjuvning. Fortsatt stadig försvagning av Higos är att vänta de kommande tre dygnen till följd av hög vindskjuvning, markant lägre havsvattentemperaturer och torrare luft.

Sett i ett historiskt perspektiv finns det bara ett enda fall som en kraftfullare tropisk orkan uppträtt under februari månad i västra Stilla havet. Detta inträffade 1970 då en orkan nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Med Higos är det dessutom första gången sedan man började föra statistik över tropiska cykloner i västra Stilla havet 1945 som två tropiska orkaner bildats före den sista februari. I mitten av januari bildades Mekkhala som då nådde kategori 1 på Saffir – Simpsonskalan.

Orkanen Higos på morgonen den 10 februari i västra Stilla havet. Vid denna tidpunkt genomgick orkanen en snabb intensifiering. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

2 december, 2014

Filippinerna i skottgluggen för tropisk orkan?

I västra Stilla havet öster om Filippinerna bildades under måndagen en tropisk storm, namngiven Hagupit. Joint Typhoon Warning Center (JTWC) klassade Hagupit som en tropisk storm när den befann sig 4,1° norr om ekvatorn. Normalt sett bildas inte tropiska cykloner allra närmast ekvatorn då corioliskraften är svag där. Om de trots allt bildas närmare än 5º norr eller söder om ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat.

Hagupit ser ut att intensifieras snabbt

JTWC klassade under tisdagens eftermiddag Hagupit som en tropisk orkan av kategori 1. Den senaste prognosen från JTWC pekar på att orkanen kommer att fortsätta intensifieras de närmaste dagarna och Hagupit kan senare i veckan komma att nå kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Med tanke på rådande atmosfäriska förhållanden och det varma havsvattnet där blir jag dock inte förvånad ifall Hagupit når den högsta nivån, kategori 5.  Prognosen är relativt säker för de närmaste två dygnen men därefter föreligger en betydande osäkerhet. Mycket tyder på att Hagupit kommer att försvagas framåt helgen den 5-7.

Prognoserad bana och intensitet i knop för den tropiska orkanen Hagupit utfärdad tisdag den 2 december. 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Klicka på bilden för förstoring. Källa: JTWC.

Når Hagupit land i Filippinerna?

Två av de mest tillförlitliga vädermodellerna, amerikanska GFS och europeiska ECMWF skiljer sig markant åt i hanteringen av Hagupit. GFSs prognos är att orkanen styrs norrut bort från Filippinerna mot kallare havsvatten. ECMWFs prognos pekar istället på att orkanen gör en direktträff någonstans över södra eller mellersta Filippinerna i slutet av helgen för att sedan röra sig västerut över Kinesiska havet och därefter nå land över Vietnam någon gång under nästa vecka. Även om Hagupit drar in över Filippinerna i försvagat skick kan den ställa till med stora bekymmer. Huruvida detta verkligen blir fallet får vi all anledning att återkomma till om senare i veckan!

15 oktober, 2014

Tropisk orkan ser ut att hota Hawaii

Det ser eventuellt ut som att den tropiska stormen Ana kan komma att dra in över Hawaii framåt söndag-måndag, då som en tropisk orkan av kategori 1 enligt amerikanska Central Pacific Hurricane Center (CPHC). Den senaste prognosen från CPHC pekar på att Ana kommer att nå orkanstyrka senare idag, onsdag. Även om Ana i nuläget inte väntas bli kraftigare än en kategori 1 – orkan kan den ställa till med stora problem. Förutom kraftiga vindar för Ana även med sig en stormflod och ymnigt regn vilket kan orsaka översvämningar och jordskred. Regnet lär dessutom förstärkas orografiskt över lovartsidan. Exempelvis så är den högsta punkten på Hawaiis huvudö (”Big Island”) över 4000 m öh medan Oahus högsta punkt når 1220 m över havet. Hawaii består av flera olika öar. Huvudön är dock inte den med högst antal boende. Flest invånare finns på ön Oahu med drygt 1 miljon varav 350 000 i delstatshuvudstaden Honolulu.

Läs mer

8 oktober, 2014

Dubbla orkanhot i Asien!

Globalt sett finns just nu finns två tropiska cykloner aktiva där den ena, den extremt kraftfulla kategori 5 – orkanen Vongfong, befinner sig i västra Stilla havet medan den andra, den betydligt svagare Hudhud, samlar kraft över Bengaliska viken. Både Vongfong och Hudhud väntas senare i veckan nå bebodda trakter med orkanvindar och kraftigt regn. Kuriöst nog kan Hudhud nå nordöstra Indien exakt på dagen ett år efter att orkanen Phailin drog in där! I östra Stilla havet fixade Simon ett tangerat rekord. Detta är vad dagens inlägg handlar om!

Läs mer

3 oktober, 2014

Ovanligt aktiv orkansäsong i östra Stilla havet

Årets orkansäsong på östra Stilla havet har så här långt varit ovanligt aktiv. Av de 17 tropiska stormar som hittills bildats har hela sju stycken utvecklats till så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan). I östra Stilla havet är det sedan 1970 och framåt bara säsongerna 1985 (8), 1992 (8) och 1993 (8) som det förekommit fler major hurricanes. Observera att de tropiska orkaner som utvecklats till major hurricanes i centrala Stilla havet har exkluderats här. Med knappt två månader kvar av orkansäsongen i östra Stilla havet finns därmed en hyfsad möjlighet att tangera 1985 och 1992 ifråga om antal ”major hurricanes”. Däremot lär det bli mycket svårt att slå 1992 ifråga om antalet tropiska stormar. Den gången bildades hela 24 stycken varav 14 nådde orkanstyrka vilket innebar att hela den förbestämda namnlistan användes. Hade ytterligare en enda storm bildats då hade man fått använda sig av det grekiska alfabetet i namngivningsprocessen. För att så skall ske i år krävs en fenomenalt aktiv slutspurt på orkansäsongen med rekordmånga tropiska stormar i oktober och november.

Läs mer

11 september, 2014

Orkanvarning för Mexiko och Filippinerna?

På norra halvklotet är de tropiska cyklonerna som mest aktiva under augusti-oktober. I dagsläget finns två tropiska cykloner som båda ser ut att kunna utgöra ett hot mot bebodda trakter. I östra Stilla havet rör sig säsongens femtonde tropiska storm, namngiven Odile, långsamt på en nordvästlig bana nära nog parallellt med Mexikos västkust. Framåt söndag-måndag väntas Odile, som enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) då förmodas nått orkanstyrka av kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, befinna sig nära Baja California i nordvästra Mexiko. Den prognoserade banan för Odile är inte helt säker och kan komma att skifta västerut vilket i så fall skulle minska konsekvenserna för Mexiko. Även om Odile inte når land kan det komma att falla stora regnmängder vilket i så fall kan ge upphov till översvämningar och jordskred.

Läs mer

3 september, 2014

Dolly + Norbert = sant!

Två aktiva tropiska stormar, Dolly och Norbert, finns just nu både väster och öster om Mexiko. Dock kommer det inte att bli någon långvarig samvaro ihop, ungefär som många hollywoodäktenskap. På Atlanten håller Dolly, som är säsongens fjärde namngivna tropiska storm, i skrivande stund på att dra in över östra Mexiko som en svag tropisk storm och väntas senare under onsdagen nedgraderas till ett tropiskt lågtryck. Det kraftiga regnet med mängder på lokalt upp mot 250 mm som kan ge upphov till översvämningar och jordskred är det primära hotet från Dolly.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Dolly. Källa: NOAA.

 

I östra Stilla havet kan den tropiska stormen Norbert komma att utgöra ett hot mot Baja California på Mexikos västkust. Norbert har en möjlighet att nå orkanstyrka under torsdagsdygnet. Även för Baja Kalifornien torde kraftigt regn från Norbert komma att utgöra det största hotet. Ifall Norbert rör sig på en bana närmare Baja California kan även vinden ställa till med problem där.

Prognoserad bana för Norbert. Källa: NOAA.

 

25 augusti, 2014

Kraftfull Marie och svag Cristobal

I nuläget finns det globalt sett två aktiva tropiska cykloner. Under söndagen bildades säsongens tredje tropiska storm på Atlanten, namngiven Cristobal, norr om Haiti. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) kan Cristobal komma att växa till en minimal kategori 1 – orkan under onsdag. Cristobal väntas inte utgöra något hot mot några landområden.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Cristobal utfärdad den 25 augusti klockan 14 svensk tid. Källa: NOAA.

 

Kraftfull Marie i östra Stilla havet

I östra Stilla havet långt bort från land befinner sig den mycket kraftfulla orkanen Marie som bildades under fredagen. Orkanen klassades av NHC på måndagen som en kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan. Under söndagen skedde en mycket snabb intensifiering och Marie nådde då kortvarigt Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, men har sedan dess alltså nedgraderats till en fyra. Det är ovanligt att tropiska cykloner på östra Stilla havet når kategori 5. Sedan år 1970 finns bara 13 dokumenterade fall av kategori 5 – orkaner i östra Stilla havet räknat från Nordamerikas västkust till den internationella datumlinjen. Av dessa är det bara två stycken, Ava (juni 1973) och Celia (juni 2010), som nått kategori 5 under ett år som El Niño inte varit närvarande. Just nu råder dock neutrala förhållanden men flera väderinstitut, däribland NOAA bedömer att det finns en klar sannolikhet att El Niño kan komma att utvecklas senare i år.

Prognoserad bana för orkanen Marie utfärdad den 25 augusti kl 11 svensk tid. Källa: NOAA.

8 augusti, 2014

Ett pärlband med fyra tropiska cykloner på Stilla havet

Det ligger just nu ett band av fyra namngivna tropiska cykloner på Stilla havet.

På satellitbilden från EUMETSAT kan man från vänster till höger se Halong, Genevieve, Iselle och Julio.

De tropiska cyklonerna Halong, Genevieve, Iselle och Julio uppradade på Stilla havet. Satellitbild: EUMETSAT

 

Julio ligger än så länge ute över öppet hav medan Iselle nu under fredagen har nått in över Hawaii. På Hawaii har flera stationer fått över 200 mm regn det senaste dygnet.

 

Genevieve har passerat datumgränsen under sin rörelse västerut och därmed bytt identitet från ”hurricane” till ”typhoon”. Genevieve är i skrivande stund den kraftigaste av de fyra tropiska cyklonerna och har under fredagen varit en femma på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan.

 

Halong är på väg in över sydligaste Japan, där den förmodligen kommer att ge stora regnmängder.

 

24 juli, 2014

Matmo gav mycket stora regnmängder på Taiwan

I mitt blogginlägg om den tropiska cyklonen Rammasun förmodade jag att dess efterföljare, Matmo, skulle kunna ge stora regnmängder när den passerade Taiwan.

 

Det besannades också. Matmo passerade med sitt centrum rakt över Taiwan och under dygnet den 23 juli föll sammanlagt 610 mm vid stationen Xinan i södra Taiwan.

 

Den tropiska cyklonen Matmos bana. Källa: Koreanska vädertjänsten

 

Regnmängder på 600 mm under ett dygn skulle orsaka fullständigt kaos om det inträffade i Sverige. Det är 2-3 gånger så mycket som vi någonsin uppmätt här i landet. 600 mm är naturligtvis väldigt mycket även på Taiwan. Men där har det hänt att det gott och väl fallit över 1000 mm på ett dygn i samband med tropiska cykloner.

 

På Taiwan finns ett mycket tätt nät av automatstationer som lämnar data mycket tätt i tiden och som finns tillgängliga på nätet. För den som tycker om ”horse race meteorologi” så kan det vara ett stort nöje att var tionde minut följa hur de observerade regnmängderna växer, till exempel via den här länken.