Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

16 juni, 2015

Stormen Bill mot Texas, orkanen Carlos stryker Mexiko

Säsongens andra tropiska storm, namngiven Bill, bildades under måndagen i den Mexikanska Golfen. Stormen väntas under tisdag eftermiddag nå land i Texas och sedan fortsätta norrut i försvagat skick under de följande två dygnen. Det primära hotet från Bill är de kraftiga regnen som kan ge upphov till översvämningar och jordskred. Med tanke på att Texas men även Oklahoma båda hade en rekordblöt majmånad ökar sannolikheten för översvämningar. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) väntas det falla 100-200 mm i de östra delarna av Texas och Oklahoma i samband med att Bill passerar. Lokalt kan det falla upp till 300 mm i östra Texas.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Bill. Källa: National Hurricane Center.

Kategori 1 – orkanen Carlos stryker Mexiko

I östra Stilla havet har inledningen av orkansäsongen 2015 varit synnerligen aktiv. I torsdags, den 11 juni bildades säsongens tredje tropiska storm, namngiven Carlos. Sedan dess har Carlos rört sig mycket nära Mexiko men stannat precis utanför över öppet vatten. Prognosen för Carlos är att den fortsätter att röra sig på en nära nog kustparallell bana under långsam försvagning de närmaste dygnen. Även om Carlos väntas hålla sig ute öppet vatten kan det enligt NHC falla upp till 150 mm, lokalt 250 mm fram till torsdag morgon i de kustnära trakterna av Mexiko. Detta kan ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred, särskilt i bergigare områden.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Carlos. Källa: National Hurricane Center.

Rekordtidig Blanca nådde Baja California rekordtidigt

Rubriken kan kanske verka förvirrande men blir förståelig. Den 2 juni nådde den tropiska stormen Blanca orkanstyrka i östra Stilla havet och den 3 juni uppgraderades den till en ”major hurricane”, kategori 4. Därmed slogs rekord både för tidigaste förekomst av säsongens andra tropiska orkan och säsongens andra ”major hurricane” (kategori 3-5 på Saffir – Simpsonskalan). De gamla rekorden var från 5 juni 1990 när Boris blev en orkan medan orkanen Cristina nådde status som en ”major hurricane” den 12 juni 2014.

Den 8 juni nådde stormen Blanca den södra delen av den mexikanska halvön Baja California som en tropisk storm. Det har inte hänt tidigare att en tropisk cyklon av minst tropisk stormstyrka (minst 17,5 m/s) drabbat Baja California så tidigt på säsongen sedan statistik över tropiska cykloner inleddes i östra Stilla havet 1949. Det tidigare rekorddatumet var den 8 juli och inträffade 1993 när stormen Calvin nådde land söder om La Paz. Den 14 juni 1958 berördes den sydligaste delen av Baja California av en tropisk orkan av kategori 1 men denna drog inte in över land vilket både Blanca och Calvin gjorde.

På så sätt var Blanca rekordtidig och nådde Baja California rekordtidigt!

 

3 juni, 2015

Orkanen Blanca hotar Mexiko

Säsongens andra tropiska storm i östra Stilla havet, namngiven Blanca bildades tidigt under måndagen. Sedan dess har Blanca snabbt intensifierats tack vare mycket varmt havsvatten och gynnsamma atmosfäriska förhållanden. Under onsdag förmiddag klassade amerikanska National Hurricane Center Blanca som en kategori 2 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan med en uppskattad medelvind under 1 minut på 49 m/s. Enligt NHC ser de gynnsamma förhållandena ut att hålla i sig 1-2 dygn till med fortsatt intensifiering som följd. Under torsdagen den 4 juni väntas Blanca nå kategori 4 med en maximal medelvind på 67 m/s samtidigt som den då befinner sig ute över öppet hav. Personligen blir jag inte förvånad ifall Blanca lyckas nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Den allra tidigaste kategori 5 – orkan som uppträtt i östra Stilla havet är Ava som den 7 juni 1973 nådde denna imponerande kategori.

Blanca mot Baja California i Mexiko

Oavsett om Blanca toppar som en kategori 3, 4 eller 5 – orkan så väntas ökad vertikal vindskjuvning och lägre havsvattentemperaturer försvaga orkanen rejält fram tills dess att den når land över Baja California i Mexiko. NHCs prognos för Blanca indikerar ett system av antingen en kategori 1 – orkan eller en stark tropisk storm när den väl når land. Det primära hotet från Blanca torde därför vara kraftigt regn som kan ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Blanca utfärdad den 3 juni. Källa: National Hurricane Center.

Orkanen Andres tredje kraftfullaste majorkanen

Torsdagen den 28 maj bildades säsongens första tropiska storm, namngiven Andres, på östra Stilla havet. Sent på söndagen lokal tid intensifierades Andres snabbt och nådde då kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan. Därmed blev Andres den tredje kraftfullaste tropiska orkanen som uppträtt under en majmånad. Andres ökade ytterligare lite i styrka men då hade klockan passerat midnatt den 1 juni. Tillförlitlig statistik över tropiska orkaner i östra Stilla havet inleddes 1970. Sedan dess har det bara förekommit fem så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5 på Saffir – Simpsonskalan) under maj månad. Samtliga dessa fall har inträffat under 2000 – talet. Tidigare major hurricanes i östra Stilla havet är Adolph (2001, kategori 4), Alma (2002, kategori 3), Bud (2012, kategori 3) och Amanda (2014, kategori 4). Den allra kraftigaste majorkanen är Amanda som ifjol toppade med en medelvind under 1 minut på 69,6 m/s, precis på gränsen till kategori 5.

13 maj, 2015

Tropiska orkanen Dolphin hotar Marianeröarna

Det fortsätter vara hög aktivitet på de tropiska cyklonerna i västra Stilla havet. Stormen Dolphin blev i fredags säsongens sjunde tropiska cyklon. Att säsongens sjunde tropiska cyklon bildas redan den 10 maj är ett nytt rekorddatum enligt den statistik från Japan Meteorological Agency som Digital Typhoon tillhandahåller. Det tidigare rekorddatumet för säsongens sjunde tropiska cyklon var den 19 maj 1971.

Under måndagen växte Dolphin i styrka och under sena tisdagen uppgraderades den till en kategori 1 – orkan av Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Idag, onsdag den 13 maj, var Dolphin fortfarande en etta på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan men har ökat något i styrka. Enligt JTWCs senaste prognos som utfärdades på onsdag förmiddag väntas Dolphin öka i styrka de närmaste dygnen. Det enda landområde som möjligen kan komma att drabbas av Dolphins framfart är det Marianeröarna. De flesta av öarna är obebodda men bofast befolkning finns på fyra av de sydligaste öarna Guam (160. 000 inv), Rota (2. 500 inv), Saipan (48. 000 inv) och Tinian (3. 100 inv).

Schematisk bild över Marianeröarna. Källa: Wikipedia.

I nuläget ser Dolphin ut att kunna göra en direktträff på Guam som en ”major hurricane” av kategori 3 men då öarna är små kan mindre avvikelser från den prognoserade banan innebära att Dolphin missar Guam helt. Tropiska orkaners intensitet är alltid svåra att prognosera då dessa kan förändras snabbt. Speciellt gäller detta ifall orkanen genomgår en snabb intensifiering. Dolphin följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center.

Prognoserad bana och intensitet för orkanen Dolphin utfärdad den 13 maj. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar drygt 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Dolphin bildades ovanligt nära ekvatorn

Noterbart är att Dolphin nådde tropisk stormstyrka ovanligt nära ekvatorn, endast 3,8° norr om ekvatorn. Allmänt gäller att tropiska cykloner inte bildas inom området mellan 5° norr och 5° söder om ekvatorn då Corioliskraften där är alltför svag för att kunna initiera en rotation. Ifall de bildas närmare ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat.

Statistik over tropiska cykloner för perioden 1945-2014 från Joint Typhoon Warning Centers Best Track Data visar att det till dags dato bara finns ett fåtal fall där en tropisk cyklon bevisligen nått tropisk stormstyrka under 4° latitud. Den tropiska cyklon som officiellt bildats allra närmast ekvatorn är Vamei som i december 2001 bildades på 1,5°N. På andra plats kommer orkanen Sarah som 1956 nådde tropisk stormstyrka på 2,2°N.

8 maj, 2015

Subtropiska stormen Ana inleder orkansäsongen på Atlanten

Under fredag morgon, den 8 maj, bildades enligt National Hurricane Center (NHC) den subtropiska stormen Ana på Atlanten strax öster om USAs sydostkust. Därmed är orkansäsongen på Atlanten igång drygt 3½ veckor innan den officiella säsongsstarten den 1 juni. Senaste gången en tropisk cyklon bildats tidigare än den 8 maj var den 20 april 2003 då stormen Ana bildades.

Ana nionde tidigaste stormen sedan 1851

Tittar man på Ana i ett historiskt perspektiv finner man att endast åtta tropiska cykloner (tropiska/subtropiska stormar samt orkaner) bildats före den 8 maj.

Ana har varit med förr!

Den officiella namnlistan över tropiska stormar och orkaner på Atlanten och östra Stilla havet återanvänds vart sjätte år. Namnet ”Ana” dök upp första gången på Atlanten 1979 i samband med att man införde en jämlik namnlista med varannan damernas och som skulle återanvändas vart sjätte år. Sedan dess har namnet Ana återanvänts vart sjätte år, senast 2009 och 2003. De kommande namnen på årets namnlista är Bill, Claudette, Danny och Erika.

Svag Ana kan nå sydöstra USA

Enligt NHC ser Ana ut att röra sig långsamt åt nordväst. Det är inte omöjligt att Ana kommer att transformeras till en ren tropisk storm under det närmaste dygnet. Framåt söndag-måndag ser stormen ut att dra in över delstaten South Carolina. Det är dock ännu oklart ifall Ana då kommer att klassas som en tropisk/subtropisk storm eller ett tropiskt/subtropiskt lågtryck när den väl når USA. Dock kan det falla bortåt 100 mm regn över de östra delarna av South Carolina och North Carolina. Förmodligen lär detta dock inte ställa till med några större bekymmer.

Prognoserad bana för den subtropiska stormen Ana. Källa: National Hurricane Center.

Ovanligt att stormar når USA före den 1 juni

Att tropiska stormar når USA är inget ovanligt. Däremot är det mycket sällan som de drar in över amerikanska fastlandet före den 1 juni. Sedan statistik över tropiska cykloner på Atlanten började föras 1851 finns det bara ett känt fall där en tropisk eller subtropisk storm dragit in över USA före den 10 maj. Detta inträffade 1952 då ”Groundhog Day storm” drog in över Florida den 3 februari.

7 maj, 2015

Orkanen Noul hotar norra Filippinerna

I söndags den 3 maj bildades säsongens sjätte tropiska storm, namngiven Noul, i västra Stilla havet. Sedan dess har Noul rört sig långsamt västerut under stadig intensifiering. Under tisdagen uppgraderade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) Noul till en kategori 1 – orkan. Samtidigt passerade Noul bland annat över den mikronesiska ön Yap där drygt 250 mm regn föll på 24 timmar under tisdag-onsdag.

Under torsdagens eftermiddag klassades Noul som en kategori 3 – orkan av JTWC. Prognosen för Noul är fortsatt intensifiering till kategori 4 fram tills dess att den når land över norra Filippinerna framåt söndagen den 10 maj. I samband med att Noul når land väntas stora regnmängder falla. Regionen är relativt bergig vilket kan öka risken för farliga översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Noul. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar ca 0,5 m/s.Klicka på bilden för förstoring. Källa: JTWC.

Vad som sker efter att orkanen passerat de norra delarna av Filippinerna är än så länge osäkert enligt JTWC. I nuläget förefaller det troligt att Noul böjer av norrut vilket kan komma att påverka både Taiwan och den japanska ögruppen Yaeyama Islands.

”TD-7” nästa tropiska orkan?

Långt ute över västra Stilla havet finns ytterligare en tropisk cyklon som nu hämtar kraft från det mycket varma havsvattnet (ca 30°). I nuläget klassas denna som ett tropiskt lågtryck men väntas under de närmaste 24 timmarna uppgraderas till tropisk storm av JTWC. Så dags kommer den att namnges ”Dolphin”. Enligt JTWC väntas därefter stadig intensifiering. Framåt söndag prognoserar JTWC att ”TD-7” kommer att nå orkanstyrka samtidigt som den då passerar den mikronesiska ön Pohnpei. Därefter tros ”TD-7” fortsätta samla kraft över vattnet.

Prognoserad bana och intensitet för det tropiska lågtrycket "TD-7". Vinden anges här i knop där 1 knop motsvarar ca 0,5 m/s. Klicka på bilden för förstoring. Källa: JTWC.

”TD-7″ mycket nära ekvatorn 

Värt att notera är att ”TD-7” befinner sig bara 3,5° norr om ekvatorn. JTWC prognoserar att ”TD-7” når tropisk stormstyrka innan den nått 4° latitud. Allmänt gäller att tropiska cykloner inte bildas inom området mellan 5° norr och 5° söder om ekvatorn då Corioliskraften där är alltför svag för att kunna initiera en rotation. Ifall de bildas närmare ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat.

Statistik over tropiska cykloner för perioden 1945-2014 från Joint Typhoon Warning Centers Best Track Data visar att det till dags dato bara finns ett fåtal fall där en tropisk cyklon bevisligen nått tropisk stormstyrka under 4° latitud. Den tropiska cyklon som officiellt bildats allra närmast ekvatorn är Vamei som i december 2001 bildades på 1,5°N. På andra plats kommer orkanen Sarah som 1956 nådde tropisk stormstyrka på 2,2°N.

Extremt aktiv inledning av orkansäsongen i västra Stilla havet

Inledningen på orkansäsongen i västra Stilla havet har varit extremt aktiv. I slutet av mars nådde Maysak Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Med bildningen av Noul har sex namngivna tropiska cykloner bildats (tropiska stormar och orkaner) i västra Stilla havet. Enligt JMAs (Japan Meteorology Agency) statistik för tropiska cykloner i västra Stilla havet som tillhandahålls av Digital Typhoon är det bara säsongen 1971 som säsongens sjätte tropiska cyklon bildats tidigare. Den gången skedde det endast 6 timmar före Noul.

Med största sannolikt lär ”TD-7” uppgraderas till den tropiska stormen ”Dolphin” antingen idag eller imorgon och därmed bli säsongens sjunde namngivna tropiska cyklon. I så fall är detta ett rekordtidigt datum för säsongens sjunde namngivna tropiska cyklon. Rekordet hålls än så länge av 1971 då den sjunde tropiska cyklonen bildades den 19 maj.

Det mest aktiva halvåret i västra Stilla havet är 1971 då 11 tropiska cykloner hade hunnit bildas före midnatt den 1 juli. JMAs statistik över tropiska cykloner i västra Stilla havet sträcker sig från 1951 och framåt.

16 april, 2015

Lugn eller mycket lugn orkansäsong väntas på Atlanten

Årets orkansäsong på Atlanten förväntas bli lugn eller mycket lugn. Detta till följd av att det bland annat tycks sannolikt att El Niño fortsätter att utvecklas under andra halvan av året. Detta enligt Colorado State University (CSU) som släppte sin säsongsprognos för årets orkansäsong torsdagen den 9 april. Även brittiska Tropical Storm Risk (TSR) gör bedömningen att årets säsong på Atlanten blir mindre aktiv än vanligt i sin senaste prognos som också den släpptes den 9 april. Den officiella orkansäsongen på Atlanten löper från den 1 juni till den 30 november.

Läs mer

31 mars, 2015

Maysak extremt kraftfull marsorkan – årets första ”super typhoon”

Orkanen Maysak drog fördel av det för årstiden varma havsvattnet och den måttliga vindskjuvningen. Detta gjorde att Maysak snabbt intensifierades till en kategori 4 – orkan igår eftermiddag. Sedan dess har orkanen vuxit ytterligare i styrka och under tisdag förmiddag hade det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center uppgraderat den till Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Detta innebär en uppskattad medelvind på som mest 72 m/s under 1 minut.

Satellitbild över orkanen Maysak på morgonen den 31 mars. Vid denna tidpunkt klassades den som en kategori 5 - orkan. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

I nuläget är Maysak den kraftfullaste tropiska orkan som existerat före den 1 april, ett öde den delar med Mitag (mars 2002) och en orkan från januari 1958. Detta i termer av den uppskattade medelvinden under 1 minut. Det bör dock noteras att orkanernas intensitet överskattades under 1950- och 1960-talet, något som IPCC tog upp i sin tredje rapport från 2001. Enligt JTWC kan Maysak växa ännu mer i styrka och natten den 1 april toppa med en uppskattad medelvind på 78 m/s (155 knop) innan den därefter börjar försvagas till följd av ökad vindskjuvning.I nuläget delar den som nämnts ovan rekordet med Mitag och januariorkanen 1958 men med en liten ökning av medelvinden kommer den att vara i ensamt majestät.

Som jag skrev i gårdagens inlägg finns det från 1945 och framåt inget exempel på två så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5) i västra Stilla havet samma år före den 1 april. Med både Higos och Maysak har vi  så här långt redan två intensiva orkaner bildats. Dessutom nådde Mekkhala kategori 1 medan Bavi förblev en tropisk storm. Två viktiga faktorer för att tropiska orkaner ska kunna bli intensiva är att vindskjuvningen är förhållandevis låg och att havsvattnet varmt. Kategori 5 – orkaner uppträder så gott som uteslutande i vatten där havsvattentemperaturen är över 28°.

Påsksmäll för norra Filippinerna?

JTWCs senaste prognos indikerar att Maysak kommer att dra in över norra Filippinerna under påskdagen med ymnigt regn och kraftiga vindar. Som tur är ser den då ut att ha försvagats betydligt och sannolikt klassas som en kategori 2 – orkan med en uppskattad medelvind på som mest 45-50 m/s. Det återstår dock att se hur pass mycket Maysak kommer att försvagas innan den når Filippinerna. Det största hotet från Maysak kommer med all sannolikhet att vara det kraftiga regnet som kan ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för orkanen Maysak utfärdad den 31 mars klockan 10.30. Vindangivelserna är i knop där 1 knop motsvarar runt 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

30 mars, 2015

Extremt aktiv start på orkansäsongen i västra Stilla havet

Säsongens fjärde tropiska cyklon i västra Stilla havet, Maysak, bildades under helgen. Under söndagen uppgraderades Maysak till orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Därmed står det klart att det redan innan mars månads slut har förekommit tre tropiska orkaner i västra Stilla havet. Detta är första gången som det har inträffat sedan regelbunden statistik av tropiska cykloner (tropiska stormar och orkaner) i västra Stilla havet började föras 1945. Det tidigare rekordet på två tropiska orkaner före mars månads utgång var från 2005, 1979 och 1955. Sett till antalet tropiska cykloner som bildats före den 1 april innehar 1965 rekordet med fem sådana.

Maysak klassades under måndag förmiddag som en kategori 2 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan av JTWC. Varmt havsvatten på omkring 29° i kombination med måttlig vertikal vindskjuvning innebär att orkanen väntas fortsätta intensifieras under de närmaste två dygnen innan den därefter väntas försvagas till följd av ökande vertikal vindskjuvning. Detta enligt den senaste prognosen från JTWC. Som mest väntas Maysak nå kategori 4 under tisdagen.

Ifall Maysak uppgraderas till en ”major hurricane” (kategori 3-5) kommer ytterligare ett rekord att slås. Sedan 1945 och framåt finns det ännu inget exempel på att två ”major hurricanes” (kategori 3+) har uppträtt i västra Stilla havet före den 1 april. Sedan 1945 finns det sammanlagt 15 kända fall med orkaner av kategori 3 eller högre, senast i februari 2015 då orkanen Higos nådde kategori 3.

I nuläget förefaller det inte troligt att Maysak kommer att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Sedan 1945 har det bara förekommit två stycken kategori 5 – orkaner i västra Stilla havet. Dels i mars 2002 och dels i januari 1958.

Det enda landområde som möjligen kan drabbas av Maysaks framfart är det lilla ögruppen Yap med drygt 11 000 invånare. I nuläget finns det dock en viss osäkerhet huruvida orkanen passerar över ön under morgondagen eller styrs på en något mer nordlig bana vilket i så fall skulle innebära att Yap skonas. På längre sikt kan norra Filippinerna få påhälsning av Maysak som då väntas ha försvagats betydligt till följd av den ökande vertikala vindskjuvningen.

Prognoserad bana och intensitet för orkanen Maysak utfärdad den 30 mars. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Klicka på bilden för förstoring. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

En uppdatering av detta inlägg kommer att göras ifall Maysak genomgår en snabb intensifiering. Den texten kommer i så fall att vara fetmarkerad så ni kan skilja äldre information från nyare!

18 mars, 2015

Orkanen Nathan mot nordöstra Australien + Sammanfattning av Pam, Olwyn, Bavi och Cari

Förra veckan var det full rulle i den tropiska cyklonaktiviteten. Inte mindre än fem stycken dök upp. Kraftigast av de alla var Pam som på kvällen den 12 nådde Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, och spred enorm förödelse över öriket Vanuatu i södra Stilla havet. En av dessa, Nathan, är fortfarande aktiv och väntas under torsdagen dra in över delstaten Queensland i nordöstra Australien med regn och orkanvindar.

Läs mer

19 februari, 2015

Våldsamma orkaner mot norra Australien

Februari är den tid på året då det är högsäsong för tropiska cykloner på södra halvklotet. Just nu är de båda orkanerna Lam och Marcia på väg in över norra Australien. Av allt att döma har båda orkanerna genomgått en snabb intensifiering under torsdag eftermiddag. Australiens vädertjänst Bureau of Meteorology (BoM) rankar både Lam och Marcia som kategori 4 på den australiensiska skalan. Denna skala skiljer sig åt från Saffir – Simpsonskalan. För Lam uppskattade BoM medelvinden under 10 minuter till 50 m/s medan Marcia bedöms vara ytterligare något starkare och ha en medelvind på omkring 55 m/s. Enligt BoM är det inte omöjligt att Marcia kan komma att uppgraderas till den australiensiska skalans högsta nivå, kategori 5 precis innan den når land i nordöstra Australien. På BoMs hemsida finns en approximativ guide för de olika skalorna. För en orkan av kategori 4 på den australiensiska skalan gäller att byvinden är minst 62,5 m/s medan den måste vara minst 77,8 m/s för att klassas som en kategori 5 av BoM.

Orkanen Marcia på väg in över nordöstra Australien. Källa: University of Wisconsin.

Området där Lam drar in över delstaten Northern Territory är relativt glest befolkat medan flera större städer i delstaten Queensland kan komma att drabbas av Marcias framfart. Rockhampton med 74 000 invånare samt Gladstone med 32 000 ser ut att drabbas först när Marcia drar in över land. Även storstaden Brisbane med sina drygt två miljoner människor kan på sikt komma att beröras av Marcia. När orkanen väl drar in över land förlorar den kontakten med sin ”motor”, det varma havsvattnet, och börjar då försvagas. För Marcias del pekar den senaste prognosen på att den efter att ha nått land börjar röra sig åt sydost i riktning mot Brisbane samtidigt som den försvagas. Därigenom är den största faran för de boende i Brisbane kraftigt regn som kan orsaka översvämningar och jordskred medan folket i Rockhampton och Gladstone även får se upp för de kraftiga vindarna.