Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

18 maj, 2015

Regnigaste majdygnet i Stockholm på 27 år

En front låg över Svealand under söndagen och på fronten fanns ett mindre lågtryck som rörde sig österut. När lågtrycket passerat svängde fronten söderut. Det innebar regn större delen av dagen i östra Svealand.

På de flesta håll i Uppland kom det omkring 15 mm, men just över Stockholm var regnet kraftigare. Där uppmättes totalt 32,4 mm från klockan 08 på söndagsmorgonen till klockan 08 på på måndagsmorgonen.

Nederbördsmängder i östra Svealand den 17 maj 2015

Detta är faktiskt den största regnmängden under ett majdygn i Stockholm sedan 1988, då det föll  44,9 mm den 31 maj. Stockholms majrekord är 46,3 mm den 1 maj 1910.

Hittills i maj har Stockholm samlat 80,6 mm, vilket innebär den regnigaste majmånaden sedan åtminstone 1958 i huvudstaden. Nu återstår det två veckor av månaden och det ser inte ut att vara slutregnat än på ett tag. På tredje plats i historien ligger maj 1856 med 91 mm. Det värdet bör inte vara ouppnåeligt i år, men till tvåan och ettan är steget betydligt längre. I maj 1802 föll 132 mm och i maj 1794 hela 180 mm.

Mest nederbörd i landet fram till den 17 maj har Nora i Västmanland fått med 102,2 mm

4 maj, 2015

Maj inleddes med snöfall på Sydsvenska höglandet – vad hände?

På lördagsmorgonen fick en del smålänningar, västgötar och östgötar ett oväntat kallt uppvaknande då blötsnö täckte marken i höglänt terräng i området kring Vättern. I Malmbäck uppmättes hela 8 cm vilket är det största snödjupet i Götaland i maj sedan 1999. Majsnö i södra Sverige är inte helt ovanligt, men trots det är det lätt att förvånas och häpnas över det sena snöfallet och det lynninga vårvädret. Hur är det egentligen möjligt att det ena stunden kan vara sol och vårvärme för att nästa stund vara snöfall och nära nollgradigt? Det variationsrika vädret som ofta karaktäriserar april och inledningen av maj är i första hand en effekt av att det fortfarande finns kvarlevor av kalla vinterluftmassor och att solen nu värmer ordentligt. Men vad kan det finnas för anledningar till att temperaturen i ett nederbördsområde plötsligt sjunker flera grader och att nederbörd som börjar i form av regn ibland övergår i snöfall?

Läs mer

24 april, 2015

Västerås tidigaste sommar på 51 år

I torsdags kväll stod det klart att fem stationer, Göteborg, Torpabron (Västergötland), Örebro, Eskilstuna och Västerås, fick meteorologisk sommar från den 19 april. SMHIs definition på meteorologisk sommar är att dygnsmedeltemperaturen skall vara 10,0° eller mer under fem konsekutiva dygn i följd vilket de nämnda stationerna haft den 19-23 april. Sommarens ankomstdatum räknas som det första av de fem dygnen vilket i det här fallet var den 19 april. Enligt den senaste prognosen väntas april avslutas med kyligt väder . Detta ändrar inte faktumet att sommaren har kommit för att stanna i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron. När en årstid väl uppfyllt gängse definition återtas den inte även om det därefter blir kallare eller varmare.

Västerås tidigaste sommar på 51 år

I både Göteborg och Örebro räcker det med att gå tillbaka till 2011 för att finna ett tidigare ankomstdatum för sommaren. I Västerås däremot får man gå tillbaka till 1964 för att finna ett tidigare ankomstdatum för sommaren. Den gången kom sommaren där den 17 april. I Eskilstuna har mätningarna haft avbrott varför det inte går att säga något definitivt hur årets ankomstdatum den 19 april står sig i ett historiskt perspektiv.

Just nu har vi tre årstider i landet. Vinter i Norrlandsfjällen, sommar på fem stationer och vår i resten av landet. Klicka på figuren för större bild. Källa: SMHI.

Tre årstider i landet nu

Samtidigt som den meteorologiska sommaren nu anlänt har vi fortfarande vinter i Norrlandsfjällen medan övriga delen av landet har vår. Med tanke på att prognosen pekar på kyligt och ostadigt väder den närmaste veckan kan det nog dröja innan både vintern retirerar och sommaren avancerar. Det är dock fullt normalt att våren anländer till fjällvärlden i början på maj. Vintern, våren och sommaren följer ni på årstidskartan!

Trevlig helg alla läsare!:)

23 april, 2015

Sommar i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron!

Uppdatering kl 21.00: när vi nu fått in samtliga data för torsdagen står det klart att den meteorologiska sommaren anlände den 19 april till Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron!

De senaste fyra dygnen har bjudit på sommartemperaturer i delar av främst södra Sverige (se årstidskartan). I måndags noterades årets preliminärt högsta temperatur i värmländska Arvika med 22,0°. I Göteborg, Torpabron (Västergötland), Västerås, Örebro och Eskilstuna har dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dagarna varit minst 10,0°. För att meteorologisk sommar skall kunna proklameras enligt SMHIs definition (dygnsmedeltemperatur på minst 10,0° under fem dygn i följd) krävs det att även torsdagen bjuder på sommartemperaturer. Kyligare luft har nu börjat leta sig ner över landet och det är därför osäkert huruvida någon av de fem stationerna kommer att kunna få meteorologisk sommar. Det kommer att röra sig om tiondelar och det kan mycket väl sluta med att ingen av de nämnda stationerna får sommar. Då sommarens ankomst räknas från det första dygnet av fem är det i så fall från och med den 19 april som kommer att räknas som det datum då sommaren anlände. Skulle så bli fallet så är detta drygt 3½ veckor tidigare än normalt. Kuriöst nog så anlände den meteorologiska sommaren på påskafton den 19 april förra året.

Blogguppdatering torsdag kväll kring 21.00! 

En kort uppdatering av sommarens vara eller icke vara kommer att ske omkring klockan 21 på torsdag kväll då samtliga data bör ha inkommit. Uppdateringen kommer då att vara markerad med fetstil text!

15 april, 2015

Vågade moln

På morgonen häromdagen satt jag och en kollega på en kafferast och spanande ut genom fönstret. Våra blickar fastnade på ett antal lågt liggande molntussar som snabbt drog fram på himlen med tydliga vågformationer. Jag tog fram mobilkameran och fångade följande sekvens av bilder:

En bildsekvens med moln formade av Kelvin-Helmholtz-vågor.

En bildsekvens med moln formade av Kelvin-Helmholtz-vågor tagen utanför SMHI i måndags 13/4.  Tiden mellan första och sista bilden är ca 1 min.

Vågorna som avspeglas i molnen är förmodligen bildade av en så kallad Kelvin-Helmholtz instabilitet. Denna typ av vågor uppstår i gränsen mellan två olika luftskikt i atmosfären där det undre skiktet, med högre densitet, rör sig långsammare än det övre skiktet, med lägre densitet. Tidigare i år fotograferade jag samma fenomen på väg hem från jobbet, se bild nedan.

Kelvin-Helmholtz-vågor över Norrköping 30 januari 2015.

Kelvin-Helmholtz-vågor över Norrköping 30 januari 2015.

 

 

13 april, 2015

Landets största snödjup på 15 år

På måndagens morgon rapporterade Katterjåkk i Riksgränsfjällen ett snödjup på 201 cm. Detta är Sveriges största uppmätta snödjup på 15 år. För perioden 1951-2014 är det bara åren 1953, 1993, 1997 och 2000 som ett snödjup på minst 201 cm har uppmätts i Katterjåkk. Det bör noteras att Katterjåkks mätserie är sammankopplad med Riksgränsens som sträcker sig tillbaka till 1905. Digitaliserade data för de båda stationerna finns endast från 1951 och framåt. Snödjupsdata för Katterjåkk finns från 1972 och framåt medan snödjupsdata från Riksgränsen utnyttjats för åren 1951-1971.

Normalt sett växer snötäcket på sig under vintern för att nå kulmen någon gång i februari – mars i södra Sverige eller i april i norra Sverige innan snösmältningen kommer igång på allvar. Ofta, men inte alltid, är det Katterjåkk som efter varje snösäsong ståtar med landets största snödjup. Utöver åren 1953, 1993, 1997 och 2000 har jag funnit att ett maximisnödjup på minst 201 cm uppmätts i andra delar av fjällvärlden åren 1976, 1984 och 1989.

Bortsett från 1984 rapporterade alla de ovan nämnda åren i fetstil minst 201 cm snö i april. Det största aprilsnödjup som uppmätts för perioden 1961-2014 är 250 cm i Mjölkbäcken den 23 april 1997. Det svenska snödjupsrekordet för april är dock 262 cm och uppmättes i Riksgränsen den 3-12 april 1905. Den som vill läsa mer om hur snödjupet i Sverige varierat, extrema snöfall och olika snödjupsrekord bör ta en titt i rapporten ”Snödjup i Sverige 1904/05-2013/14”.

Den kommande veckan ser ut att bjuda på temperaturer kring noll och tidvis ostadigt väder så det är inte alldeles omöjligt att snötäcket kan fortsätta växa i de nordvästra fjällen.

9 april, 2015

Norrsken i natt

Då var det dags igen. Sent ikväll och i natt har man på nytt chansen att få se norrsken även längre söderut i landet, åtminstone ner över Svealand. Anledningen till detta är att solen för ett par dagar sedan hade en ökad aktivitet och solvinden som då genererades sent ikväll når fram till jorden och väntas generera en geomagnetisk storm som motsvarar ett Kp-indexvärde på 5. Bilden nedan visar en ungefärlig utbredning för norrskenet söderut vid olika Kp-värden och som vi ser ger Kp 5 möjlighet att se norrsken åtminstone ner över Svealand. (Klicka på bilden för att få den större.)

Bild som visar ungefärlig utbredning söderut för norrsken vid olika Kp-värden.

En grundförutsättning för att kunna se norrskenet är ju också att inga moln är i vägen. Så hur ser då prognosen ut för kommande natt.

För Svealand och sydligaste Norrland är prognosen svårbedömd. Det kommer vara lite varierande molnighet med främst höga slöjmoln som på sina håll är såpass täta att det ej går att se norrskenet. Generellt sett är chansen bättre i de östra delarna.

För mellersta Norrland är det främst under sena kvällen man har chansen att få se norrskenet men även här kommer det vara en hel del höga slöjmoln som kan vara för täta tyvärr. Kustlandskapen här bäst chans. Närmare fjällen är det molnigt och under natten rör sig ett snöfallsområde norrut över i stort sett hela området.

För Norrbotten och norra Lappland ser prognosen god ut under senare delen av natten med klara områden, även om man här paradoxalt nog kanske får vända blicken söderut på natthimlen för att hitta norrskenet. Tidigare, under sena kväll och inledningen av natten så finns det moln och lokalt lätt nederbörd som långsamt rör sig bort åt nordost.

 

8 april, 2015

Två nya ”Centennial Stations” under år 2015

För några år sedan lanserade WMO (meteorologiska världsorganisationen) begreppet Centennial Stations. Även om det ännu inte är fullt ut formaliserat så syftar begreppet på klimatologiska stationer som pågått i 100 år eller mer.

I ett blogginlägg förra året beskrev jag tre nya stationer som sällat sig till den vördnadsvärda skaran under år 2014. Nu är det dags för en uppdatering med ytterligare två stationer, det vill säga stationer som startade år 1915 och som fortfarande är i drift.

Det är dels Skövde där det mätts temperatur och nederbörd sedan 1915. Stationen ligger numera vid Räddningstjänstens lokaler.

Stationen i Skövde en solig aprildag år 2013.

 

Den andra stationen är Grönliden i Västerbotten (cirka 3 mil väster om Skellefteå), där man observerat nederbörd sedan 1915. Bland märkliga väderhändelser under denna långa tid kan nämnas det extrema snöfallet över mellersta Norrland den 2-5 juni 1932. Vid det tillfället fick Grönliden 70 cm snö på bara ett par dygn, trots att man kommit in i juni månad.

Vy över Grönliden i maj 2014. Nederbördsmätaren är placerad bakom boningshuset på bilden.

 

Vissa stationer försvinner

Men medaljen har även en baksida. Under det senaste året har tre så kallade ”Centennial Stations” upphört (förhoppningsvis endast temporärt). Det är Porjus i Lappland, Fagerheden i Norrbotten och Flahult i Småland.

3 april, 2015

Aprilväder fångat på bild

Om inte alla så i alla fall väldigt många känner igen uttrycket ”aprilväder” och har nog även en hyfsad känsla för vad vi som meteorologer avser med uttrycket. Kalla nätter, årets första stackmoln som växer till och ger byar av såväl regn, snö och hagel men där emellan även en vårsol som värmer upp vindskyddade uteplatser till säsongens första barbenta utomhusfika.

Långfredagen i södra Sverige har innehållit de flesta av dess ingredienser och avspeglas till stor del av den vackra satellitbild som finns här nedan. (Klicka på bilden för att få den större.)

Satellitbild från kl. 14:25 på långfredagen.

Efter en klar och kall natt så har stackmolnen vuxit till sig under dagens lopp över södra halvan av landet. Notera att den nordliga-nordvästliga luftström som just nu finns över Sverige tydligt syns på satellitbilden. Detta i form av klara områden över bland annat Västkusten, norra Uppland och söder om Vänern, där luften i dessa områden kyls av från det kalla vattnet och hämmar molnbildning.

 

1 april, 2015

Vädret i påsk – ett aprilskämt?

Norra Europa befinner sig i en kall luftmassa som ger typiskt aprilväder med byar av både snö och regn på flera håll och i norra Tyskland förekommer en hel del åska idag. Det finns även klara områden med stora temperaturskillnader mellan natt och dag nu när solen värmer allt mer. På sina håll kan skillnaden vara så stor som 25 grader. Just nu är det t.ex. hela 23 grader varmare i Storbo, i nordligaste Dalarna, än vad man hade i morse. Detta är dock inget skämt utan ligger inom ramen för vad som anses vara normalt för årstiden.

Ett par olika lågtryck har det senaste dygnet berört Sverige men det ena har vi lurat iväg bort över Baltikum och det andra som gett rätt mycket snö i nordligaste Sverige senaste dagarna är på väg att dra bort även det. Bilden nedan visar väderläget från klockan 8 i morse. (Klicka på bilden för att se den större.)

Analys av väderläget klockan 08, på morgonen 1 april.

Läs mer