Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

2 januari, 2014

Väderlekens 2013

Bloggen tänkte starta upp det nya året med en tillbakablick på det gamla. Hur var egentligen vädret för Sveriges del under 2013 och vad har man kunnat läsa för inlägg om det svenska vädret under året, här på bloggen?

Som helhet blev 2013 ett varmt år för Sveriges del men inte rekordvarmt. Snötillgången var tämligen god under årets första månader och i slutet av januari var det kallt i hela landet och vi upplevde då ett par så kallade isdygn, vilket vi skrev om följande artikel: ”Maximitemperaturen under 0 i hela landet”. Under långa stunder präglades även vintermånaderna av ovanligt mycket nordostliga vindar vilket ni kan läsa om i inlägget: ”Ost- och nordostvindar igen”.

Vårens ankomst 2013 blev speciell på flera sätt. Ett omfattande högtryck fanns i slutet av februari över Centraleuropa och södra Skandinavien. Detta gjorde att lågtrycken ute på Atlanten tvingades gå en nordligare bana och kunde på så vis föra in mild luft över norra Sverige. Resultatet blev att tre stationer, alla i södra Norrland, bla Torpshammar i Medelpad fick vår först i Sverige. ”Vårvärme”. Vädret blev sedan kallare igen och för en stor del av landet blev vårens ankomst betydligt senare än normalt. ”Life in mars”.

 

Läs mer

20 oktober, 2013

283 miljoner badkar

283 miljoner badkar, eller 56,5 miljarder liter vatten. Det är vad som krävs för att höja eller sänka Vänerns vattennivå med ynka 1 cm.

Mattias har tidigare här i bloggen, tillsammans med en hydrolog, skrivit om de låga vattenstånden i många Småländska sjöar. I Sveriges och hela EU:s största insjö, Vänern, råder också ett mycket lågt vattenstånd. I torsdags, 17 oktober, var vattenståndet i Vänern 14 cm över referensytan på sjökortet. Det är den lägsta noteringen sedan 2003 och ställer till med en del problem för yrkessjöfarten på Vänern, såväl nu som då, vilket ni kan läsa om på nedanstående länkar.

Lågt vattenstånd i Vänern bekymrar rederier, (17 oktober 2003)

Lite vatten i Vänern, (7 oktober 2013)

Bild från Vänerns strand i Vänersborg

 

Läs mer

8 oktober, 2013

Vattenståndsbilder från Småland

Ingen överflödig information

För några dagar sedan skrev vi ett blogginlägg, se länk, om de låga vattenstånden i flera mindre småländska sjöar, en följd av flera månader med relativt stora totala nederbördsunderskott i detta område. De låga vattenstånden verkar på sina håll ha ställt till ganska stora problem och bland annat lett till sinande brunnar. Nu har vi fått in flera bra bilder som verkligen tydligör hur situationen faktiskt ser ut. Följande bilder är tagna av Jonatan Bengtsson vid sjön Mien i den sydligaste delen av Kronobergs län. Vi vill återigen påminna om att alla bilder relaterade till väder och vatten tacksamt tas emot på vaderleken@smhi.se,  med förbehållet att vi kan komma att publicera er bild.

 

Lågt vattenstånd i sjön Mien. Fotograf Jonatan Bengtsson.

Lågt vattenstånd i sjön Mien. Fotograf Jonatan Bengtsson.

 Se fler bilder: Läs mer
4 oktober, 2013

Låga vattenstånd i småländska sjöar

För någon dag sedan fick vi ett mail från en läsare som observerat mycket lågt vattenstånd i flera mindre sjöar i södra Småland, bland annat i sjöarna Mien och Möckeln. Jag bad en kollega, hydrolog Simon Eriksson att titta närmare på situationen i de småländska sjöarna. Här är Simons svar:  

Det rådande låga vattenståndet i många av de mindre småländska sjöarna var en bra iakttagelse från en av bloggens läsare. Och förslaget om ett hydrologiskt inlägg i Väderleken är en rolig idé.  
 
 Tyvärr saknar vi vattenståndsmätningar i sjön Mien. Detta gäller för de flesta mindre sjöarna i Småland. För de större sjöarna, Bolmen och Åsnen, har vi mätningar, men de visar inte på några anmärkningsvärda vattennivåer. I Möckeln har vi däremot en station som har mätt vattennivåerna i sjön sedan 1922. Vattennivån är precis som du säger väldigt låg. Sedan strax efter årsskiftet har sjöns vattennivå sänkts mer eller mindre stadigt från dryga 136,5 till 135,42 m. Senast en lägre nivå registrerades var 1934 då vattenståndet låg på 135,38 m, vilket är den lägsta noteringen vi har haft. Med den här trenden kan vi vara på väg mot ett slags ”rekord”. Det låga vattenståndet har sin förklaring i att Möckeln är en sjö som reagerar långsamt. Vilket beror på en relativt låg tillrinning sett till sjöns storlek.
 
Vattenståndet i Möckeln sedan 1922 fram till i början av oktober i år. Diagrammet till höger visar utvecklingen av sjöns vattenstånd sedan årsskiftet fram.  Vattenståndet i Möckeln sedan 1922 fram till i början av oktober i år. Diagrammet till höger visar utvecklingen av sjöns vattenstånd sedan årsskiftet fram.
  
 Det låga vattenståndet i de mindre småländska sjöarna har även sin förklaring i faktorer som nederbörd och markvattenhalt. I Småland är markerna för tillfället omättade vilket gör att eventuell nederbörd tas upp av marken eftersom de är torra och har kapacitet för det. Om marken varit mättad på vatten hade regnvattnet istället bidragit till närliggande sjöars tillrinning. Kollar man på SMHI:s observationsstationer ser man att det de senaste månaderna regnat förhållandevis lite i området. Exempelvis så har stationerna i Ljungby respektive Växjö (värden inom parentes) under juli, augusti och september månad registrerat så lite som 29 (30) , 92 (75) respektive 45 (56) procent av normal nederbörd.

Om ni läsare har bilder relaterade till de låga vattenstånden i sjöarna tar vi tacksamt emot dessa i kommentarsfältet eller på vaderleken@smhi.se. Naturligtvis tar vi också gärna emot andra bilder relaterade till väder och vatten.