Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Om Mattias Lind

Meteorolog på SMHI, med särskilt intresse för storskaliga vädersituationer och atmosfärens dynamik.
18 december, 2014

En julprognos med spaning efter kyla

Med en knapp vecka kvar till julafton är väderprognoserna av stort intresse för många och jag ska därför försöka ge en djupare analys av det aktuella läget. I Norrland har en viss vinterkyla redan etablerat sig och på många håll ligger ett snötäcke. I söder lyser kung Bore däremot med sin frånvaro. Under innevarande vecka ser det inte ut att ske någon större förändring i det övergripande väderläget. Däremot kan vi ana en intressant tendens till lite annorlunda storskaligt strömningsmönster i slutet av våra 10-dygnsprognoser. Ett mönster som ökar sannolikheten för lite kallare väder över Sverige under slutet av julhelgen (troligen inte innan julafton), något som jag tänkte diskutera mer i det här inlägget.

Läs mer

10 december, 2014

Blåsigt och milt med positivt NAO-index

I söndags var det andra advent och julen närmar sig med stormsteg. Någon direkt vinterkyla ser dock inte ut att bidra till julstämningen den närmsta 10-dygnsperioden, åtminstone inte i landets södra halva. Istället ökar nu lågtrycksaktiviteten på Atlanten ytterligare och det så kallade NAO-indexet, som ger en kvantifierad bild av Atlantens tryckförhållanden, är kraftigt positivt i alla prognoser. Det medför milt och ostadigt väder i Sverige med en ökad risk för kraftig blåst och potentiella stormar.

Läs mer

25 november, 2014

En vacker novembermorgon i Leksand

Under november har solen minst sagt lyst med sin frånvaro över södra Sverige, men efter en frontpassage under gårdagen sprack molntäcket upp på många håll i landets södra halva. Natten blev sen vindsvag och klar i samband med en mindre högtrycksrygg. Det ledde till sjunkande temperaturer och i lägre terräng, till exempel i dalgångar, bildades strålningsdimma på många håll. Den fantastiska bilden nedan är tagen av Christer Backlund i Leksand i dag på morgonen. 

Man ser hur dimmolnen förmodligen håller på att spricka upp och dimman lättar från marken. Över träddungen på andra sidan vattnet, där solen går upp, syns fina skuggstrålar, dvs skuggor som träden kastar i molnen.

En vacker novembermorgon i Leksand. Fotograf: Christer Backlund

En vacker novembermorgon i Leksand. Fotograf: Christer Backlund

Även om årets november har varit ovanligt mulen i södra Sverige är gråa dagar med dimma och låga moln långt ifrån ovanligt förekommande under en ”normal” novembermånad. Den begränsade solinstrålningen i kombination med de varma och fuktiga luftmassorna, som lever kvar från sommarhalvåret, gör att man vid denna tid på året ofta får en avkylning av luften underifrån. Avkylningen leder till en ökad relativ luftfuktighet och dessutom en stabilt skiktad luftmassa, med begränsad omblandning. Det gör att mycket fukt kan ansamlas i den nedre delen av atmosfären och ofta blir resultatet en envis dimma eller låga moln. För inlandsstationer är dimfrekvensen generellt sett högst under höstmånaderna, däremot är det lite annorlunda för orter som ligger vid kusten. Eftersom vatten har en helt annan värmekapacitet än landmassorna blir trögheten större och havsvattnet kyls endast av långsamt. Vid kusten är därför dimma vanligast förekommande under våren, då vattnet är förhållandevis kallt jämfört med ovanliggande luftmassa.

11 september, 2014

Jokrar i väderleken

September har hittills bjudit på flera soliga och sensommarvarma dagar på många håll runt om i Sverige, under torsdagseftermiddagen har temperaturen till exempel stigit till 22 grader ända upp över Västerbotten. Prognosen för den kommande veckan innehåller också ett mäktigt högtryck som gör att stora delar av landet förmodligen kan få ytterligare ett antal sensommardagar med behagliga temperaturer och en hel del sol. Inför den kommande helgen finns dock ett par jokrar med i väderleken som har gjort prognoserna svårbedömda under de senaste dagarna. Läs hela inlägget: Läs mer
28 juli, 2014

En analys av söndagens åskoväder över Stockholm, del 2

I den första delen av det här inlägget beskrev jag utveckling av åskovädret över Stockholm i går, 27/7. Nu ska jag försöka diskutera den våldsamma utvecklingen av åskan utifrån mitt perspektiv som vakthavande meteorolog och försöka diskutera situationen mer ingående. 

Läs hela inlägget: Läs mer

28 juli, 2014

En anlys av söndagens åskoväder över Stockholm, del 1

Många platser runt om i landet drabbades under helgen av kraftig åska, se sista delen av Sverkers inlägg: En liten sammanfattning av värmeböljan. Allra störst problem har rapporterats från Stockholm som i samband med en kraftig åskcell drabbades av skyfall, mängder av blixtnedslag och kraftiga vindstötar. Vad var det egentligen som hände och varför hade vi ingen varning utfärdad för Stockholmsåskan?

Förloppet då åskskuren utvecklades och passerade över Stockholm visas i radarsekvensen (klicka på bilden för animation), det är 30 minuter mellan varje bild. Man kan se hur en åskcell under förmiddagen rörde sig upp över norra Östersjön utan några exceptionellt kraftiga radarekon.

Åskovädret söndag 27/7 2014

Många blixtar registrerades

Innan skuren landsteg strax söder om Stockholm registrerades inte heller speciellt många blixtar i samband med den här åskcellen, något som framgår ur figur 1. Över land hade dock solen värmt upp lufttemperaturen en bit över 25 grader och när åskcellen sedan kom in över den varma ytan fick den en snabb extraskjuts. Under passagen över Stockholm ökar regnet snabbt i intensitet, radarekona blir hastigt kraftigare och mängder av blixtar registreras.

Antalet registrerade blixtar i går 27/7 från kl 10-16.

Antalet registrerade blixtar i går 27/7 från kl 10-16. Totalt antal blixtar i bilden: 4307.

Snabbt förlopp på ovädret

Förloppet var alltså mycket snabbt, vilket var en av anledningarna till att vi inte förutsåg att just Stockholm skulle drabbas av kraftig åska. Även om vi inte hade någon varning utfärdad för Stockholmsområdet så var det tydligt i prognoserna att mycket kraftig åska kunde drabba Sverige under helgen. Något som vi också försökte förmedla och betona i våra textprognoser, både i översiktstexterna och i distriktstexterna (se meteorologens kommentar).

Problemet i situationer som denna är dock att förutsäga exakt var den kraftiga åskan ska utlösas och under söndagen fanns potential för kraftig åska i så gott som hela landet. Enligt våra prognoser fanns större riskområden än Stockholm, framför allt inre och västra Götaland samt norra Norrland där vi la extra stort fokus i prognosarbetet. Detta i kombination med den mycket snabba utvecklingen gjorde att vi inte hann gå ut med någon varning innan åskan passerat storstadsområdet. En mer utförlig diskussion kring det snabba händelseförloppet, prognoserna inför söndagsovädret och svårigheterna med att prognostisera åsksoväder som det över Stockholm ska jag diskutera i nästa blogginlägg.

Figuren nedan visar att kraftig åska förekom på väldigt många håll i landet under söndagsdygnet.

Registrerade blixtar över Sverige den 27 juli 2014. Totalt antal blixtar: 43 546

Registrerade blixtar över Sverige den 27 juli 2014. Totalt antal blixtar: 43 546

 

 

 

26 juni, 2014

Spektakulärt molnhål över Norrköping!

Att då och då vända blicken mot skyn för att studera den aktuella molnhimlen är nog en självklarhet för de flesta väderintresserade. Molnskådning kan vara ren avkoppling och den som lyfter blicken mot himlen kan ibland få se otroligt fascinerande och vackra vyer. Molnens utseende, struktur och utbredning kan ibland också ge ledtrådar kring atmosfärens tillstånd. I arbetet som prognosmeteorolog tittar man ofta upp på himlen för att se hur det aktuella väderläget upplevs, samt hur det stämmer överens med det som beskrivs i prognoserna.

För en dryg vecka sedan (i tisdags 17/6) hade jag och mina kollegor funderat mycket kring molnigheten i samband med en svag varmfront. Ett cirrostratustäcke (över norra Götaland och Svealand) syntes både i prognoserna och på satellitbilderna, men för att notera hur tjockt täcket var i verkligheten och hur mycket det skymde solen vände vi våra blickar mot himlen och var extra observanta på utvecklingen. Under förmiddagen lös solen igenom en mjölkig slöja av höga moln och vi kunde även notera en vacker haloring runt solen. Under eftermiddagen drog det in lite lägre molnslag och framåt kl 18-19 var himlen till stora delar täckt av altocumulus. Det var då vi fick se den spektakulära syn som visas i bilden nedan. Ett hål med fallstrimmor mitt i altocumulustäcket. Ett intressant och häftigt fenomen som uppstår bland annat som en följd av att mättnadsångtrycket är lägre över is än över vatten. Ett viktigt faktum som jag ska försöka förklara lite mer i följande stycke. 

 

Molnhål. Fotograf: Anna Waxegård
Molnhål. Fotograf: Anna Waxegård

Läs mer

23 juni, 2014

Midsommartromber och olika typer av tromber

Midsommarhelgen har bjudit på minst sagt omväxlande väder. En kylig luftmassa strömmade söderut över landet och i den kyliga luften bildades skurar som på sina håll innehöll både hagel och åska, i fjälltrakterna även snöbyar. Från södra Skåne har det dessutom kommit rapporter om ett par observerade tromber. Sverker har i ett tidigare inlägg skrivit om förekomsten av tromber i Sverige. Den vanligaste typen av tromber här i Sverige benämns ibland landspouts (eller waterspouts om de bildas över vatten) och skiljer sig markant från den typ av tromber som vanligtvis orsakar de allra värsta skadorna i till exempel USA, både när det gäller ursprung och de atmosfäriska förutsättningar som krävs vid bildandet. Läs hela inlägget:

Läs mer

23 maj, 2014

Risk för åska och kraftigt regn

Under de senaste dagarna har mycket varm luft strömmat norrut över Europa med en sydlig luftström som sträckt sig hela vägen från norra Afrika upp till norra Skandinavien. I den varma luften har vi i Sverige fått ett par riktigt varma och soliga dagar med högsommartemperaturer på många håll från norr till söder. Den varma luftmassan innebär dock inte bara sol och värme utan medför också en potential för intensiva regnskurar med kraftig åska. De senaste dagarna har vi till stor del legat under inflytande av ett högtryck över Ryssland vilket inneburit mestadels stabilt väder. I väster lurar dock en kallfront som slingrar sig ner över kontinenten. Redan i dag har det åskat över delar av Norrland och nordvästra Götaland i anknutning till fronten. Fronten väntas i morgon ligga rakt in över Sverige och gör att risken för kraftiga regn- och åskskurar då är stor, från Götaland och upp över södra Norrland. Att i detalj prognosticera den typ av kraftiga regn- och åskoväder som väntas i morgon är mycket svårt. Det handlar till stor del om att identifiera var förutsättningarna är störst. Läs mer

6 maj, 2014

Fastlåsta väderlägen och den eventuella kopplingen till global uppvärmning

För ett tag sedan fick vi kommentarer från några av våra läsare som tyckte sig uppleva att det blivit allt vanligare med fastlåsta väderlägen. Den globala uppvärmningens eventuella roll i detta är något som just nu diskuteras flitigt inom klimatforskningen och flera forskningstudier har gjorts inom ämnet. I det här inlägget har jag och Misha tagit hjälp av Erik Kjellström från SMHIs forskningsavdelningen för att diskutera ämnet.

Läs mer