Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

6 oktober, 2015

Hallå Kung Bore!

Kall luft från norr har de senaste dygnen rört sig allt längre söderut över landet. I norra Norrland har dygnsmedeltemperaturen i höglänta delar av fjällen legat på 0,0° eller lägre de senaste dygnen. Först ut att få meteorologisk vinter är föga oväntat högfjällsstationen Tarfala i Kebnekaisefjällen. Där har dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dygnen hållit sig på minussidan. Tisdagens värden är förvisso inte sammanställda men med tanke på att temperaturen i Tarfala legat rejält på minussidan fram till klockan 13 är det så gott som klart att dygnsmedeltemperaturen den 2-6 oktober hållit sig under 0,0° där. Därmed är SMHIs definition på den meteorologiska vintern uppfylld. Då vinterns ankomst räknas som det första av de fem dygnen anlände den med största sannolikhet till Tarfala den 2 oktober. Slutligt besked får vi först efter omkring klockan 20 då dygnets maximi- och minimitemperatur inrapporterats och dygnsmedeltemperaturen för tisdagen beräknats. Mattias som på tisdag kväll jobbar på prognosavdelningen lär kunna ge besked till alla nyfikna.

Kyligt väder kan göra att vintern avancerar längst i norr

Det kalla vädret i främst Norrland ser ut att fortsätta de närmaste dygnen vilket gör att fler stationer kan få meteorologisk vinter. Närmast på tur är Rensjön, Katterjåkk och högfjällsstationen Stekenjokk som båda nu haft tre dygn med vintertemperaturer och där även tisdagen ser ut att bjuda på en dygnsmedeltemperatur under noll. Därefter ser det ut att vara Karesuando och Naimakkas tur. Samtidigt råder fortfarande meteorologisk sommar i stora delar av Götaland, södra och östra Svealand samt södra Norrlandskusten medan resten av landet ännu har meteorologisk höst. Det kyliga vädret kommer de närmaste dagarna göra att årstidskartan kommer att förändras en hel del.

Säsongens första natt under -10°

Det högtrycksbetonade vädret i kombination med svaga vindar och snötäckt mark gav en ordentligt kall natt i norra Norrland. Allra kallast var det i Karesuando med -13,2°. Åtminstone sju stationer rapporterade en minimitemperatur på -10,0° eller lägre den gångna natten. Två stationer, Katterjåkk och Saarikoski, rapporterade på tisdagen ett mätbart snötäcke på 10 cm respektive 7 cm.

1 oktober, 2015

Orkanen Joaquin drabbar Bahamas – hotar östra USA på sikt

Säsongens tionde tropiska storm på Atlanten, namngiven Joaquin, bildades under tisdagen nordost om Bahamas. Därefter har Joaquin intensifierats och amerikanska National Hurricane Center (NHC) uppgraderade under torsdag natt Joaquin till en ”major hurricane” av kategori 3 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Orkanvarning är utfärdad för Bahamas där orkanen väntas passera under torsdagen. NHCs prognos pekar på att Joaquin kan komma att växa till en kategori 4 – orkan under det närmaste dygnet. Detta skulle i så fall innebära en medelvind under 1 minut på som mest omkring 60 m/s. För Bahamas del är de största hoten från orkanen förutom den kraftiga vinden en farlig stormflod som kan nå 2 m samt ymnigt regn som lokalt kan ge upp till 500 mm över centrala Bahamas. Regnet kan enligt NHC ge upphov till livshotande översvämningar.

Joaquin ett möjligt hot mot östra USA längre fram

Joaquin väntas under fredag och lördag röra sig norrut. Från lördag och framåt är prognosen osäker enligt NHC. Flera möjliga utfall finns hos vädermodellerna. En lösning som de flesta modellerna pekar på just nu är att Joaquin rör sig norrut och längs med över östra USA samtidigt som den försvagas till följd av lägre havsvattentemperaturer, torrare luft samt ökande vertikal vindskjuvning. Samtliga dessa faktorer är ogynnsamma för tropiska orkaner.

En annan möjlighet, som det europeiska vädercentret ECMWF indikerar, är att Joaquin styrs på en nordostlig bana och därmed helt missar USA. I samband med orkanen Sandys framfart i slutet av oktober 2012 var ECMWF det institut som lyckades bäst i prognoseringen.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Joaquin utfärdad den 1 oktober klockan 11 svensk tid. Klicka på bilden för förstoring. Källa: National Hurricane Center.

29 september, 2015

Ett mer än hundraårigt septemberrekord slaget

Under tisdag förmiddag rapporterade flera stationer i Götaland rekordhöga septemberlufttryck som överskred det tidigare septemberrekordet på 1042,0 hPa uppmätt i Sveg den 16 september 1903. Det högsta värdet uppmättes i Hagshult i Småland med 1042,9 hPa. Mycket pekar på att det mäktiga högtrycket som gett de här höga värdena långsamt börjar försvagas under de närmaste dygnen.

Stationer med lufttryck på minst 1042,0 hPa under tisdagen:

  • Hagshult (Småland) – 1042,9 hPa
  • Kosta (Småland) – 1042,5 hPa
  • Jönköpings flygplats (Småland) – 1042,5 hPa
  • Torup (Halland) – 1042,3 hPa
  • Horn (södra Östergötland) – 1042,3 hPa
  • Linköping-Malmslätt (Östergötland) – 1042,2 hPa
  • Hästveda(Skåne) – 1042,1 hPa
  • Målilla (Småland) – 1042,1 hPa

I Växjö (Småland), Ängelholm-Baråkra (Skåne) samt Ronneby-Bredåkra (Blekinge) rapporterades exakt 1042,0 hPa som mest. Tisdagens värden är dock långt från det svenska absolutrekordet på 1063,7 hPa uppmätt i både Kalmar och Visby den 23 januari 1907.

Analyserat väderläge över norra Europa den 29 september klockan 08 svensk tid. Ett mäktigt högtryck har sitt centrum över södra Sverige med svaga vindar samt lokal dimma.

25 september, 2015

NOAA och NASA: Mycket hög sannolikhet för rekordvarmt 2015

Den globala medeltemperaturens avvikelse i grader Celsius för 2015 och de sex globalt varmaste åren. Avvikelsen är relativt 1900-talets medelvärde. Källa: NOAA.

I ett blogginlägg på Climate.gov presenteras att sannolikheten för ett rekordvarmt 2015 är hela 97%. Beräkningarna är gjorda vid amerikanska NOAA utgående från perioden januari till juli. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till den rekordvarma augustimånaden eller en fortsatt kraftig El Niño under resten av året vilken har en globalt värmande effekt.

Via twitter den 14 september publicerade klimatforskaren och tillika chefen för NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), Dr Gavin Schmidt att sannolikheten för att 2015 blir rekordvarmt uppgick till 87%. I den beräkningen där perioden januari till augusti nyttjades togs ingen hänsyn till El Niño. Enligt Schmidt användes enbart historiska samband för perioden januari-augusti och årsvärdet.

Hur varmt har det varit hittills i år? 

Den globala medeltemperaturens avvikelse för augusti 2015 blev enligt NOAA rekordhög, precis som den var i februari, mars, maj, juni och juli. Februari, mars och augusti 2015 rankas enligt NOAA som de tre varmaste kalendermånaderna som observerats. Vidare har den globala medeltemperaturens avvikelse för vintern, våren och sommaren varit rekordhög. För vinterns del ingår dock även december 2014.

I augusti var världshavens medeltemperaturavvikelse på en rekordhög nivå (+0,78°C) och rekordet från juli 2015 (+0,74°C) blev därmed kortlivat. Den globala medeltemperaturens avvikelse för perioden januari-augusti har enligt NOAA varit 0,10°C varmare än det tidigare rekordet från 2010.

NASAs och JMAs beräkningar för augusti globalt då?

Även Japan Meteorological Agency (JMA) rapporterade att augusti blev rekordvarm. Avvikelsen till den näst varmaste augustimånaden från 2014 blev hela 0,12°C. Däremot rankade NASA augusti bara som den näst varmaste. Enligt NASAs beräkningar var augusti 2014 dock endast 0,01°C varmare än årets. Precis som NOAA så räknar NASA vintern och sommaren 2015 som rekordvarma. Däremot så hamnade våren enligt NASA på en delad andraplats efter 2010. För JMAs del så var våren och sommaren rekordvarm. Även om placeringarna för enskilda månader och säsonger skiljer sig åt mellan de olika instituten uppvisar de en stor enighet även om metoder och i viss mån data skiljer sig något åt.

25 september, 2015

Orkanvarning för Taiwan, Kina och sydligaste Japan

Årets orkansäsong på västra Stilla havet har så här långt varit extremt aktiv med 11 ”major hurricanes” (kategori 3-5 på Saffir-Simpsonskalan). Under onsdagen, på höstdagjämningen, bildades Dujuan i farvattnen öster om Filippinerna. Sedan dess har stormen intensifierats och klassades på fredag förmiddag svensk tid som en kategori 1 – orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Prognosen för de kommande dagarna indikerar att Dujuan kommer att fortsatt intensifieras. Framåt måndag bedömer JTWC att Dujuan intensifierats till en kategori 4 – orkan samtidigt som den då väntas passera den japanska övärlden Ryukyu Islands. Därefter väntas norra Taiwan och Kina drabbas av Dujuans framfart även om orkanen då sannolikt försvagats något. Det primära hotet från Dujuan är förutom den kraftiga vinden det ymniga regnet och stormfloden som kan ge upphov till översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana och intensitet för den tropiska orkanen Dujuan utfärdad klockan 11 fredag den 25 september. Den prognoserade medelvinden under 1 minut anges här i knop där 1 knop motsvarar ca 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center

Prognoserad bana och intensitet för den tropiska orkanen Dujuan utfärdad klockan 11 fredag den 25 september. Den prognoserade medelvinden under 1 minut anges här i knop där 1 knop motsvarar ca 0,5 m/s. Klicka på bilden för förstoring. Källa: Joint Typhoon Warning Center

8 september, 2015

Arktis – Nordväst- och Nordostpassagen öppna!

Det årliga säsongsminimumet av havsis i Arktis närmar sig. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har säsongsminimumet sedan 1979 i genomsnitt inträffat den 15 september. Årets minimum väntas enligt NSIDC hamna på 3-4 plats beroende på utvecklingen under de sista dygnen av smältsäsongen. Dock finns det en liten chans att 2015 övertar andraplatsen från 2007. Den slutgiltiga placeringen för årets säsongsminimum får vi återkomma till senare i höst. De tre år med lägst havsisutbredning i Arktis är enligt NSIDC i ordning 2012, 2007 och 2011.

Det står redan nu helt klart att årets minimum, utifrån NSIDCs senaste siffror per den 6 september, blir lägre än under både 2013 och 2014. Säsongsminimumet hamnar dessutom på minst en fjärdeplats. Därmed fortsätter den nedgående trenden med allt mindre havsis i Arktis.

Den arktiska havsisutbredningen i miljoner kvadratkilometer från slutet av juli till början av november för åren 2000-2015. Klicka på bilden för större och tydligare bild. Källa: NSIDC

Det mest intressanta just nu är att både Nordvästpassagen och Nordostpassagen är öppna. Enligt NSIDC var Nordostpassagen öppen under i stort sett hela augusti. För Nordvästpassagen som har flera möjliga färdvägar är det bara den sydliga leden som är öppen. Detta var den väg som norrmannen Roald Amundsen tog 1903-1906  när han och hans besättning blev de första att färdas genom Nordvästpassagen. Att både Nordvästpassagen och Nordostpassagen öppnas under en och samma säsong har skett vid fyra tidigare tillfällen vilka inträffade 2008 samt 2010-2012.

Genomsnittlig havsisutbredning i miljoner kvadratkilometer under augusti månad för perioden 1979-2015. Enligt NSIDC är minskningen under augusti 10,3% per decennium. Klicka på bilden för förstoring. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

31 augusti, 2015

Sällsynt orkanvarning för Kap Verde-öarna

Under söndagen bildades säsongens sjätte tropiska storm, namngiven Fred, precis utanför västra Afrika. Amerikanska National Hurricane Center (NHC) klassade Fred som en tropisk storm när den befann sig på longitud 18,9°W. Att tropiska cykloner når tropisk stormstyrka så långt österut på Atlanten är ovanligt. Det finns bara ett fåtal kända fall då tropiska cykloner nått tropisk stormstyrka öster om longitud 20°W. Bara två av dessa har med säkerhet bildats längre österut än Fred. Ginger i oktober 1967 (tropisk storm vid 18,1°W) samt en icke namngiven tropisk storm i september 1988 (tropisk storm vid 18,5°W). Före satelliternas intåg finns även ett fall från år 1900 då NHC bedömt att en tropisk storm bildades på longitud 18,5°W. Statistik över tropiska cykloner på Atlanten finns från 1851 och framåt.

 

Prognoserad bana för orkanen Fred utfärdad klockan 11 svensk tid den 31 augusti. Källa: National Hurricane Center.

Under måndagen klassades Fred som en kategori 1 – orkan av NHC. Den senaste prognosen från NHC indikerar att Fred kan komma att göra en direktträff på de nordligare delarna av Kap Verde-öarna under måndag kväll. Förutom orkanvindar riskerar befolkningen där även att utsättas för kraftiga regn. Kap Verde-öarna har ett övervägande torrt klimat med en årsnederbörd på omkring 250 mm, mer i höglänt terräng. I värsta fall kan Fred lokalt komma att bringa närmare ett helt års nederbörd på bara något dygn. Därmed finns en hög risk för livshotande översvämningar och jordskred. Därtill följer en stormflod vilket också kan ge upphov till översvämningar vid kusterna. Övärlden har en befolkning på drygt 525 000. Enligt orkanspecialisten Eric Blake på NHC finns inget tidigare fall med en tropisk orkan så långt österut av det tropiska Atlanten.

Fred följs och övervakas av National Hurricane Center.

Karta över Kap Verde-öarna. Källa: Wikipedia.

”Kap Verde-orkaner”

De mest fruktade av alla tropiska orkaner på Atlanten är de så kallade ”Kap Verde-orkanerna”. Dessa bildas ofta i närheten av övärlden men gör mycket sällan någon inverkan på själva öarna. Däremot tenderar dessa orkaner att vara intensiva, långlivade och till ytan stora. I genomsnitt bildas två stycken varje år under augusti och september. I sällsynta fall kan de även uppträda i juli och oktober. Två exempel på Kap Verde – orkaner är Ivan (2004) och Allen (1980) vilka båda nådde Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5.

Sällsynta trillingorkaner i östra och centrala Stilla havet

I östra och centrala Stilla havet är orkanaktiviteten just nu mycket livlig med tre namngivna orkaner, Ignacio, Jimena och Kilo. Under söndagen var samtliga tre under en tid kategori 4 – orkaner. Enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach på Colorado State University, via twitter, är det första gången som två orkaner i centrala Stilla havet varit så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5) samtidigt. Under måndagen hade dock Ignacio nedgraderats till kategori 3 medan både Jimena och Kilo bibehållit kategori 4 – status.

Under måndagen fanns tre "major hurricanes" (kategori 3-5) i östra och centrala Stilla havet. Orkanernas namn har markerats med rött. Källa: NOAA.

27 augusti, 2015

Stormen Erika möjligt hot mot Florida

Säsongens femte tropiska storm på Atlanten, namngiven Erika, bildades under måndagen. Erika har sedan dess rört sig snabbt på en västnordvästlig bana och enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) väntas Erika under det kommande dygnet passera Små Antillerna och Puerto Rico. Tropisk stormvarning är utfärdad för dessa områden. Därefter pekar det mesta på att Erika rör sig vidare mot Bahamas under söndagen för att sedan närma sig Florida i början av nästa vecka. Små förändringar i stormbanan under de kommande dagarna kan avgöra ifall Erika missar Florida eller om fler områden kan komma att drabbas av stormens framfart.

Läs mer

21 augusti, 2015

Ovanligt sena årshögsta i norra Norrland

Vädret i augusti har hittills varit varmt, soligt och torrt i hela landet. Maj, juni och juli var övervägande kyliga. I så gott som hela Götaland, Svealand samt södra och mellersta Norrland kommer ändå de första dagarna i juli att bli årets varmaste. Den 2 juli observerades 32,8° i Forse i Ångermanland vilket sannolikt blir årets högsta temperatur för Sverige som helhet.

I norra Norrland fick man däremot inte ta del av högsommarvärmen i början av juli. Där är det först nu som temperaturerna har orkat röra sig upp mot 25°. Torsdagen den 20 augusti hade exempelvis Piteå i Norrbotten 27,6°, Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland) 27,3° medan Vidsel i södra Lappland var varmast i landet med 27,7°. För samtliga dessa stationer gäller att torsdagens värde är det högsta som uppmätts hittills i år. Det är dock inte omöjligt att fredagen kan bli ytterligare någon tiondel varmare på sina håll i norr. Att årets högsta temperatur observeras under andra halvan av augusti är ovanligt.

Läs mer

23 juni, 2015

Extremt varm majmånad ökar sannolikheten för rekordvarmt 2015 globalt sett

Maj 2015 blev ännu en extremt varm månad globalt sett. Både Japan Meteorological Agency (JMA) och amerikanska National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) rankade med bred marginal maj 2015 som den varmaste majmånaden sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet. Därmed har fem av de globalt sett varmaste majmånaderna alla inträffat efter 2009.

NASA placerar årets majmånad på en preliminärt delad andraplats, tillsammans med 2012, efter 2014. Utifrån NOAAs och NASAs värden har perioden januari-maj varit rekordvarm (se tabeller nedan). Inledningen av 2010 var enligt båda väderinstituten nästan lika varm som årets. De år som haft den varmaste inledningen enligt NASAs data är:

År

Temperaturavvikelse jan-maj

El Niño/La Niña jan-maj

El Niño/La Niña under juli-dec

2015

+0,766°

Prognos: El Niño

2010

+0,760°

El Niño

La Niña

2007

+0,724°

El Niño

La Niña

2014

+0,670°

Neutralt

Neutralt

1998

+0,660°

El Niño

La Niña

Tabell 1 visar de fem år (kolumn 1) som haft den varmaste inledningen av ett kalenderår för månaderna januari-maj utifrån NASAs temperaturdata. Avvikelserna i kolumn 2 är relativt normalperioden för 1951-1980. Kolumn 3 visar om kalenderåret inletts med El Niño eller La Niña medan kolumn 4 istället visar hur utvecklingen av El Niño/La Niña varit under kalenderårets andra halva.

NOAAs värden för samma period under 2015 skiljer sig något åt från NASAs. Detta beror på att de båda väderinstituten använder sig av en annan normalperiod samt olika beräkningsalgoritmer för att hantera data från observationer och satelliter. NASAs normalperiod är 1951-1980 medan NOAAs är för hela 1900-talet.

År

Temperaturavvikelse jan-maj

2015

+0,85°

2010

+0,76°

2007

+0,71°

1998

+0,70°

2014

+0,70°

Tabell 2: Tabellen visar de fem år som haft den varmaste inledningen av ett kalenderår för månaderna januari-maj utifrån NOAAs temperaturdata. Avvikelserna i kolumn 2 är utifrån det beräknade medelvärdet för hela 1900-talet.

El Niño ökar sannolikheten för rekordvarmt 2015

Vad betyder det här för fortsättningen av 2015? Först och främst innebär det att vi haft en oerhört varm inledning på 2015. Under våren har El Niño utvecklats och enligt amerikanska NOAA är sannolikheten att El Niño fortsätter under resten av året omkring 85%. Däremot är det än så länge oklart hur pass kraftfull El Niño blir. Dock finns det modeller som i nuläget indikerar att årets El Niño kan komma att bli en av de starkaste som skådats, däribland ECMWF, JMA, NOAA och NASA.

Här finns en betydande skillnad gentemot 2010 (liksom 2007 och 1998) som inleddes med El Niño men under andra halvan av 2010 svängde det över till La Niña vilket istället har en globalt sett kylande effekt på klimatet. Detta är inget ovanligt. En El Niño följs ofta, men inte alltid, av en La Niña. Då El Niño nu ser ut att fortsätta innebär det att sannolikheten för ett rekordvarmt 2015 ökar. Detta ökar dessutom oddsen för att också 2016 blir ett av de absolut varmaste åren på den globala skalan.