Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

23 oktober, 2015

En nästan fyra veckor lång period med med uppehållsväder är slut

En del stationer i norra Götaland och inre Svealand fick ingen mätbar nederbörd från den 24 september till den 21 oktober. Men efter de senaste dygnens lite ostadigare väder är nu i allmänhet den långa torrperioden bruten.

Avvikelse från normal nederbörd under perioden 1-21 oktober 2015.

Möjligen kan det finnas någon station som ännu inte hällt de första dropparna ur regnmätaren. Men under den avslutande oktoberveckan varvas högtrycksryggar med ytterligare några splittrade regnområden, varför sannolikheten minskar att någon station skulle kunna hålla sig torr hela månaden.

Oktober utan nederbörd – en meteorologisk raritet

Har det överhuvudtaget inträffat att en hel oktobermånad passerat utan spår i nederbördsmätarna?

Ja, det finns en sådan månad och det är oktober 1920. I och för sig kan även nämnas exempelvis oktober 1951 för enstaka stationer, men oktober 1920 utmärker sig med sin geografiska omfattning. Då var det nämligen ett stort antal stationer från Jämtland i norr till Skåne i söder som inte redovisade någon mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Uppehåll eller ingen mätbar nederbörd – Vad är skillnaden?

I statistiken över långa torrperioder talar vi meteorologer hellre om ingen mätbar nederbörd än uppehållsväder. I och för sig finns det en skillnad. Om det fallit några regnstänk men så lite att det inte går att mäta upp i regnmätaren så är ”nederbörden inte mätbar”.
Att mäta nederbörd är inte alltid så lätt som man kan tro och felkällorna är många. Genom åren har det varierat en hel del hur noggrant observatörerna noterat små nederbördsmängder, och därför är det i praktiken inte alltid motiverat att i statistiken skilja de båda begreppen åt.

Hösten 1920 – Spännande i mer än ett avseende

Det råder knappast någon tvekan om att oktober 1920 förtjänar epitetet alla torra oktobermånaders oktobermånad. Men det hände mer hösten 1920.

I september avled diktaren Dan Andersson av cyanidförgiftning på ett hotellrum i Stockholm. Han missade alltså den rekordtorra oktobermånaden 1920 med bara några veckor, men huruvida han annars skulle ha fascinerats av de meteorologiska förhållandena låter jag vara en öppen fråga.

Under den torra oktobermånaden föll Hjalmar Brantings första regering efter en valförlust. Även i det här fallet lämnar jag frågan öppen om Branting fäste något avseende vid vädret, eller om han hade andra saker att fundera över.