Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

6 oktober, 2015

Rekordstora regnmängder på kort tid i Cannes

I lördags kväll drabbades sydöstra Frankrike av ett kraftigt oväder med stora regnmängder på mycket kort tid och svåra översvämningar som följd. Minst 16 personer rapporteras ha omkommit i samband med ovädret. Allra värst drabbades Cannes där det under endast en timma, mellan klockan 18 och 19, föll 107 mm. På två timmar uppmättes hela 174 mm och det är betydligt mer än den normala månadsmängden som där är 130 mm. I det här fallet är det främst regnintensiteten och de stora mängderna på kort tid som är anmärkningsvärt. De totala 196 mm som uppmättes i Cannes under lördagen överträfaddes faktiskt i Sydfrankrike den 12-13 september i år. Helgens svåra översvämningarna orsakades av kraftiga åskceller som i lägre luftlager göddes av en varm och fuktig luftström från Medelhavet. Åskcellerna utvecklades framför en kallfront i en omgivning med kraftiga höjdvindar, en miljö med dynamiska förutsättningar för organiserade och långlivade celler med potentiellt förödande väder.

Medelhavsfukt och höjdlågtryck

I figur 1 nedan syns hur ett litet lågtryck mitt på lördagen bildats i gränsen till en bubbla med kyligare luft som strömmat runt en högtrycksblockering över Nordeuropa och ner över Biscayabukten och västra Frankrike. Lågtrycket medförde en tilltagande sydvästlig luftström över Medelhavet med en transport av varm och fuktig luft in mot kusten.

Figur 1. I figuren visas marktrycket reducerat till havsytans nivå med svarta konturlinjer. Färgerna ger ett mått på olika luftmassor, blåa färger motsvarar kall och torr luft medan röda färger är varm och fuktigare luft.

Figur 1. Ett prognosfält som visar väderläget över Medelhavsområdet i lördags 3 oktober. I figuren visas marktrycket reducerat till havsytans nivå med svarta konturlinjer. Färgerna ger ett mått på olika luftmassor, blåa färger motsvarar kall och torr luft medan röda färger är varm och fuktig luft.

Under lördagseftermiddagen bildades kraftiga åskceller innanför Frankrikes kust där den varma och fuktiga luften tvingades stiga då den mötte land och bergsmassiv som värmts upp under dagen.  Figur 2 nedan visar en satellitbild från klockan 16 i lördags och man kan där se ett molnstråk som sträcker sig utmed kallfronten och in mot sydöstra Frankrike där insprängda bymoln börjat dyka upp och går att ana i bilden. Överlagrat i bilden är också det geopotentiella höjdfältet av 300 hPa-ytan som visar ett intensivt höjdlågtryck med centrum över sydvästra Frankrike. Runt höjdlågtrycket fanns en kraftig luftström som bidrog till stigande luftrörelser och initiering av konvektionen just i området kring sydöstra Frankrike. Dessutom gav den kraftiga vindändringen med höjden en förutsättning för de åskceller som bildats att organisera sig till kraftfulla system. Under lördagskvällen rapporterades om skyfall från flera platser i området och flera tromber uppges också ha förekommit, se European Severe Weather database för mer info.

En satellitbild från i lördags kl 16, överlagrad med den prognostiserade geopotentiella höjden av 300 hPa.

Figur 2. En satellitbild från i lördags kl 16, överlagrad med den prognostiserade geopotentiella höjden av 300 hPa.

 

Sydliga lågtrycksbanor

Avslutningsvis kan det i sammanhanget vara värt att notera är att högtrycksblockeringar på våra breddgrader ofta hänger ihop med ostadig och kylig luft med förutsättningar för besvärligt väder på sydligare breddgrader över Europa. I samband med den mäktiga högtrycksblockering som styrt vädret över Nordeuropa den senaste veckan har jetströmmarna och lågtrycken styrts både norr och söder om högtrycket med stora förskjutningar av luftmassor och avskurna höjdlågtryck på sydliga breddgrader. I figur 3 nedan syns hur ett band av lågtryck sträcker sig från Atlanten nordväst om Azorerna, vidare in över Sydeuropa och bort mot Svarta havet, söder om högtrycksblockeringen som vid den här tidpunkten tillfälligt var försvagad.

 

Bilden visar den geopotentiella höjden och vindstyrkan på 300 hPa-ytan samt marktrycket reducerat till havsytans nivå.

Figur 3. Bilden visar en prognos för den geopotentiella höjden och vindstyrkan på 300 hPa-ytan samt marktrycket reducerat till havsytans nivå, gällande för i lördags. Notera de sydliga höjdlågtrycken som finns över såväl Atlanten, västra Frankrike och Svarta havet.