Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

29 oktober, 2015

Tropisk cyklon hotar Jemen

En tropisk cyklon, namngiven Chapala, bildades under onsdagen i Arabiska havet. Sedan dess har den vuxit i styrka. På torsdag förmiddag klassades den som en tropisk storm av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Dock väntas den växa i styrka under de närmaste tre dygnen för att framåt lördag-söndag utvecklas till en för Arabiska havet mått mätt osedvanligt kraftfull kategori 4 – orkan. I takt med att Chapala närmar sig Arabiska halvön där luften generellt är mycket torr väntas den försvagas men ändå klassas som en minimal tropisk orkan när den väl drar in över det oroliga Jemen i början av nästa vecka.

Prognoserad bana och intensitet för den tropiska cyklonen Chapala utfärdad klockan 10 svensk tid den 29 oktober. Klicka på bilden för förstoring. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Intensiva tropiska orkaner är ovanliga i Arabiska havet. Under perioden 1990-2014 har endast fyra orkaner nått kategori 4 eller högre på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Allra kraftigast var Gonu som i juni 2007 blev den hittills enda att nå Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Generellt sett är statistik över tropiska cykloner i den här delen av världen tillförlitlig från omkring 1990 och framåt.

Chapala följs och övervakas  av Joint Typhoon Warning Center.

27 oktober, 2015

Snödjupskartan har startat!

Årets första mer utbredda snötäcke noterades under tisdagen i norra Norrland då sju stationer rapporterade ett mätbart snödjup. Det största snödjupet rapporterades från Katterjåkk i Riksgränsfjällen med 7 cm. Därmed har ”startskottet” för årets snödjupskarta gått idag, tisdag den 27 oktober. Så här i början av säsongen kommer snödjupskartan bara att uppdateras ifall det sker några större förändringar i snötäcket. Detta är dock knappast troligt de närmaste dagarna då det väntas mest torrt och kallt väder i norra Norrland. Framåt helgen väntas mildare luft dra in med plusgrader i hela landet vilket lär göra det svårt för snötäcket att överleva. Det vore ovanligt, dock ej unikt, om det inte finns något mätbart snötäcke i landet vid månadsskiftet oktober/november. I östra Götaland och sydöstra Norrland är det inte omöjligt att temperaturen skulle kunna komma upp i 13-14° på Allhelgonadagen den 1 november ifall solen får visa sig. Novemberrekordet för Norrlands del är +16,0° och uppmättes den 1 november 2011 i Hudiksvall i Hälsingland.

Snödjupskartan den 27 oktober 2015. Klicka på bilden för förstoring. Källa: SMHI

27 oktober, 2015

Historisk Olaf in över östra Stilla havet

I östra Stilla havet finns tillförlitlig statistik över tropiska cykloner från 1971 och framåt. Under den perioden har det inte förekommit att en tropisk storm eller tropisk orkan korsat centrala Stilla havet och rört sig tillbaka till östra Stilla havet. Under måndag kväll inträffade dock det historiska då den tropiska stormen Olaf lyckades göra just detta.

Olaf den mest ekvatornära orkanen i östra Stilla havet

Olaf bildades den 17 oktober i östra Stilla havet då den uppnådde tropisk stormstyrka. Den 18 oktober uppgraderades Olaf till en kategori 1 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan då den befann sig 9,4° norr om ekvatorn. Enligt NHC är detta den mest ekvatornära orkanen i östra Stilla havet som observerats. Dagen därpå, den 19 oktober  intensifierades Olaf till en så kallad ”major hurricane” (samlingsnamn för orkaner av kategori 3 och högre) då den befann sig 9,9° norr om ekvatorn. Också detta var ett nytt rekord. Enligt NHC har ingen tropisk orkan av kategori 3 eller högre observerats så nära ekvatorn i östra Stilla havet. Precis innan Olaf korsade korsade longitud 140°W, vilken avskiljer östra Stilla havet från centrala Stilla havet, nådde orkanen kategori 4. Olaf nedgraderades till en tropisk storm först den 26 oktober för att senare på kvällen än en gång korsa 140°W och återinträda över östra Stilla havet. Normalt sett rör sig tropiska cykloner i östra Stilla havet på en västlig eller nordvästlig bana de gånger de korsar 140°W och rör sig in i centrala Stilla havet. Olaf får således ses som en särling bland dessa.

Den tropiska cyklonen Olafs bana från mitten av oktober och fram till den 27 oktober. De olika färgerna indikerar Olafs styrka på den femgradiga Saffir - Simpsonskalan. "TD" och "TS" indikerar "tropiskt lågtryck" samt "tropisk storm". Källa: Tropical Storm Risk

Den som vill följa Olafs fortsatta öde hänvisas till amerikanska National Hurricane Center (NHC). Olaf förväntas dock inom kort nedgraderas till ett tropiskt lågtryck enligt NHCs prognos.

23 oktober, 2015

En nästan fyra veckor lång period med med uppehållsväder är slut

En del stationer i norra Götaland och inre Svealand fick ingen mätbar nederbörd från den 24 september till den 21 oktober. Men efter de senaste dygnens lite ostadigare väder är nu i allmänhet den långa torrperioden bruten.

Avvikelse från normal nederbörd under perioden 1-21 oktober 2015.

Möjligen kan det finnas någon station som ännu inte hällt de första dropparna ur regnmätaren. Men under den avslutande oktoberveckan varvas högtrycksryggar med ytterligare några splittrade regnområden, varför sannolikheten minskar att någon station skulle kunna hålla sig torr hela månaden.

Oktober utan nederbörd – en meteorologisk raritet

Har det överhuvudtaget inträffat att en hel oktobermånad passerat utan spår i nederbördsmätarna?

Ja, det finns en sådan månad och det är oktober 1920. I och för sig kan även nämnas exempelvis oktober 1951 för enstaka stationer, men oktober 1920 utmärker sig med sin geografiska omfattning. Då var det nämligen ett stort antal stationer från Jämtland i norr till Skåne i söder som inte redovisade någon mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Uppehåll eller ingen mätbar nederbörd – Vad är skillnaden?

I statistiken över långa torrperioder talar vi meteorologer hellre om ingen mätbar nederbörd än uppehållsväder. I och för sig finns det en skillnad. Om det fallit några regnstänk men så lite att det inte går att mäta upp i regnmätaren så är ”nederbörden inte mätbar”.
Att mäta nederbörd är inte alltid så lätt som man kan tro och felkällorna är många. Genom åren har det varierat en hel del hur noggrant observatörerna noterat små nederbördsmängder, och därför är det i praktiken inte alltid motiverat att i statistiken skilja de båda begreppen åt.

Hösten 1920 – Spännande i mer än ett avseende

Det råder knappast någon tvekan om att oktober 1920 förtjänar epitetet alla torra oktobermånaders oktobermånad. Men det hände mer hösten 1920.

I september avled diktaren Dan Andersson av cyanidförgiftning på ett hotellrum i Stockholm. Han missade alltså den rekordtorra oktobermånaden 1920 med bara några veckor, men huruvida han annars skulle ha fascinerats av de meteorologiska förhållandena låter jag vara en öppen fråga.

Under den torra oktobermånaden föll Hjalmar Brantings första regering efter en valförlust. Även i det här fallet lämnar jag frågan öppen om Branting fäste något avseende vid vädret, eller om han hade andra saker att fundera över.

23 oktober, 2015

Rekordstark kategori 5 – orkan mot Mexiko

Amerikanska National Hurricane Center (NHC) rapporterade på fredag morgon att den tropiska orkanen Patricia väster om Mexiko intensifierats till en rekordstark kategori 5 – orkan med en uppskattad medelvind under 1 minut på närmast ofattbara 90,2 m/s. Medelvinden är den högsta som uppskattats i någon tropisk orkan i östra Stilla havet. Som jämförelse hade orkanen Haiyan i november 2013 en maximalt uppskattad medelvind på 87,6 m/s.

Satellitbild över orkanen Patricia fredag den 23 oktober klockan 8.45 svensk tid. Källa: University of Wisconsin

Det centrala lufttrycket uppmättes till 880 hPa vilket är det lägsta lufttryck som observerats i östra Stilla havet och även det lägsta som över huvud taget observerats på västra halvklotet. Det tidigare rekordet för lägsta lufttryck på västra halvklotet hölls av atlantorkanen Wilma som i oktober 2005 hade ett minimilufttryck på 882 hPa. Det lägsta lufttryck som observerats i en tropisk orkan på jorden är 870 hPa vilket skedde i oktober 1979 då orkanen Tip härjade i västra Stilla havet. Tidigare rekordinnehavaren över lägsta lufttryck i östra Stilla havet var Linda som i september 1997 hade ett uppskattat minimilufttryck på 902 hPa.

Patricia kan nå Mexiko som en kategori 5 – orkan

Patricia väntas under sena fredagen nå land över Mexiko, då troligen fortfarande som en kategori 5 – orkan. Endast en gång tidigare, 1959, har en orkan nått land i östra Stilla havet som kategori 5. Den gången var det Mexiko som drabbades. Enligt NHC är det närmast ofattbart, men Patrica kan möjligen komma att intensifieras ytterligare(!) För de delar av Mexiko som kommer att drabbas av Patricias framfart är hotet en kraftig stormflod, ymnigt regn och de extrema vindarna. Enligt NHC kan orkanen komma att bli ”katastrofal” när den väl når land.

Prognoserad bana för orkanen Patricia utfärdad fredag den 23 oktober. Källa: National Hurricane Center.

Kategori 5 – orkaner och El Niño

I östra Stilla havet uppträder kategori 5 – orkaner nästan enbart under år med El Niño. Både Patricia och Linda (1997) är sprungna ur ett år med El Niño. Tillförlitlig statistik över tropiska cykloner på östra Stilla havet finns från 1971 och framåt. Inkluderar man även centrala Stilla havet så har det sedan 1971 förekommit 14 gånger att en orkan nått Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5.

16 oktober, 2015

Orkanen Koppu på väg mot norra Filippinerna

Under tisdagen bildades den tropiska stormen Koppu i farvattnen öster om Filippinerna och har sedan dess ökat i intensitet. USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) klassade på fredagen Koppu som en tropisk orkan av kategori 2 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. JTWCs samlade bedömning är att Koppu under de närmaste 48 timmarna kommer att växa i styrka till följd av, för tropiska orkaner, gynnsamma atmosfäriska och oceanografiska förhållanden. Framåt söndag lokal tid väntas Koppu utvecklats till en kategori 4 – orkan samtidigt som den då drar in över norra Filippinerna. Det primära hotet från Koppu kommer med största sannolikhet att vara det ymniga regnet då orkanen bara långsamt väntas röra sig över norra Filippinerna och lämna landet först framåt tisdagen. Detta innebär att Koppu får tid att dumpa stora mängder regn över regionen vilket ökar risken för översvämningar och jordskred.

En betydande osäkerhet föreligger vad gäller Koppus fortsatta liv efter att den passerat Filippinerna. I nuläget går det inte säkert att säga ifall Taiwan och Kina kommer att drabbas av Koppus framfart.

Prognoserad bana och intensitet för den tropiska orkanen Koppu utfärdad klockan 11 fredagen den 16 oktober. Vinden anges här i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

 

6 oktober, 2015

Hallå Kung Bore!

Kall luft från norr har de senaste dygnen rört sig allt längre söderut över landet. I norra Norrland har dygnsmedeltemperaturen i höglänta delar av fjällen legat på 0,0° eller lägre de senaste dygnen. Först ut att få meteorologisk vinter är föga oväntat högfjällsstationen Tarfala i Kebnekaisefjällen. Där har dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dygnen hållit sig på minussidan. Tisdagens värden är förvisso inte sammanställda men med tanke på att temperaturen i Tarfala legat rejält på minussidan fram till klockan 13 är det så gott som klart att dygnsmedeltemperaturen den 2-6 oktober hållit sig under 0,0° där. Därmed är SMHIs definition på den meteorologiska vintern uppfylld. Då vinterns ankomst räknas som det första av de fem dygnen anlände den med största sannolikhet till Tarfala den 2 oktober. Slutligt besked får vi först efter omkring klockan 20 då dygnets maximi- och minimitemperatur inrapporterats och dygnsmedeltemperaturen för tisdagen beräknats. Mattias som på tisdag kväll jobbar på prognosavdelningen lär kunna ge besked till alla nyfikna.

Kyligt väder kan göra att vintern avancerar längst i norr

Det kalla vädret i främst Norrland ser ut att fortsätta de närmaste dygnen vilket gör att fler stationer kan få meteorologisk vinter. Närmast på tur är Rensjön, Katterjåkk och högfjällsstationen Stekenjokk som båda nu haft tre dygn med vintertemperaturer och där även tisdagen ser ut att bjuda på en dygnsmedeltemperatur under noll. Därefter ser det ut att vara Karesuando och Naimakkas tur. Samtidigt råder fortfarande meteorologisk sommar i stora delar av Götaland, södra och östra Svealand samt södra Norrlandskusten medan resten av landet ännu har meteorologisk höst. Det kyliga vädret kommer de närmaste dagarna göra att årstidskartan kommer att förändras en hel del.

Säsongens första natt under -10°

Det högtrycksbetonade vädret i kombination med svaga vindar och snötäckt mark gav en ordentligt kall natt i norra Norrland. Allra kallast var det i Karesuando med -13,2°. Åtminstone sju stationer rapporterade en minimitemperatur på -10,0° eller lägre den gångna natten. Två stationer, Katterjåkk och Saarikoski, rapporterade på tisdagen ett mätbart snötäcke på 10 cm respektive 7 cm.

6 oktober, 2015

Rekordstora regnmängder på kort tid i Cannes

I lördags kväll drabbades sydöstra Frankrike av ett kraftigt oväder med stora regnmängder på mycket kort tid och svåra översvämningar som följd. Minst 16 personer rapporteras ha omkommit i samband med ovädret. Allra värst drabbades Cannes där det under endast en timma, mellan klockan 18 och 19, föll 107 mm. På två timmar uppmättes hela 174 mm och det är betydligt mer än den normala månadsmängden som där är 130 mm. I det här fallet är det främst regnintensiteten och de stora mängderna på kort tid som är anmärkningsvärt. De totala 196 mm som uppmättes i Cannes under lördagen överträfaddes faktiskt i Sydfrankrike den 12-13 september i år. Helgens svåra översvämningarna orsakades av kraftiga åskceller som i lägre luftlager göddes av en varm och fuktig luftström från Medelhavet. Åskcellerna utvecklades framför en kallfront i en omgivning med kraftiga höjdvindar, en miljö med dynamiska förutsättningar för organiserade och långlivade celler med potentiellt förödande väder. Läs mer

2 oktober, 2015

Regnrekord i Gäddede – Värmerekord på Landsort

Ett intensivt lågtryck har under fredagen passerat nordligaste Sverige, och det har haft en hel del intressant väder i släptåg.

Väderläget klockan 08 den 2 oktober 2015

 

Regnigaste oktoberdagen på över 100 år i Gäddede

Söder om lågtrycket har det rått mycket kraftiga västvindar in mot fjällkedjan. Vid Stekenjokk har det noterats full orkan med medelvind på 35 m/s och byvindar på 43 m/s.

Västvindarna har även fört med sig mycket stora regnmängder, framför allt i Jämtlandsfjällen.

I Gäddede föll 47,6 mm från torsdag morgon till fredag morgon. Det är med god marginal nytt oktoberrekord i Gäddede för största dygnsnederbörd. Det tidigare rekordet var 33,2 mm den 21 oktober 1947. Mätningar i Gäddede startade 1905. Gäddede har även fått sin beskärda del av blåsvädret med västliga orkanbyar på 34 m/s under fredagsmorgonen.

Ytterligare två jämtländska stationer har fått över 40 mm det senaste dygnet. Det är Korsvattnet med 48,7 mm och Ankarvattnet med 40,5 mm. Även detta är oktoberrekord för dessa stationer, men de har inte så långa mätserier som Gäddede.

Värmerekord på Landsort

I södra Sverige har det däremot varit lite av brittsommar med strax över 20° i östra Småland.

Märkvärdigast har det dock varit vid Sörmlands- och Upplandskusten. Även om maximitemperaturerna inte kommit in ännu, så står det redan klart att åtminstone ett värmerekord för oktober är slaget.

  • Landsort har preliminärt haft 17,0°, vilket slår det tidigare oktoberrekordet på 16,9° från 1941. Mätningar i sin mest ursprungliga form startade på Landsort redan 1848, men mätningar med maximitermometer dröjde till 1928.
  • Svenska Högarna har preliminärt haft 16,5°. Där fattas bara en tiondels grad till rekordet på 16,6° från oktober 1908. Det är möjligt att det rekordet slås när maximitemperaturena kommer in klockan 20. Lyssna förslagsvis på väderrapporten i radions P1 klockan 21.50 i kväll för besked.

Längst i norr snöfall

Längst i norr har det varit en tredje vädertyp med säsongens första egentliga snöfall från Kiruna och norrut.

1 oktober, 2015

Orkanen Joaquin drabbar Bahamas – hotar östra USA på sikt

Säsongens tionde tropiska storm på Atlanten, namngiven Joaquin, bildades under tisdagen nordost om Bahamas. Därefter har Joaquin intensifierats och amerikanska National Hurricane Center (NHC) uppgraderade under torsdag natt Joaquin till en ”major hurricane” av kategori 3 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Orkanvarning är utfärdad för Bahamas där orkanen väntas passera under torsdagen. NHCs prognos pekar på att Joaquin kan komma att växa till en kategori 4 – orkan under det närmaste dygnet. Detta skulle i så fall innebära en medelvind under 1 minut på som mest omkring 60 m/s. För Bahamas del är de största hoten från orkanen förutom den kraftiga vinden en farlig stormflod som kan nå 2 m samt ymnigt regn som lokalt kan ge upp till 500 mm över centrala Bahamas. Regnet kan enligt NHC ge upphov till livshotande översvämningar.

Joaquin ett möjligt hot mot östra USA längre fram

Joaquin väntas under fredag och lördag röra sig norrut. Från lördag och framåt är prognosen osäker enligt NHC. Flera möjliga utfall finns hos vädermodellerna. En lösning som de flesta modellerna pekar på just nu är att Joaquin rör sig norrut och längs med över östra USA samtidigt som den försvagas till följd av lägre havsvattentemperaturer, torrare luft samt ökande vertikal vindskjuvning. Samtliga dessa faktorer är ogynnsamma för tropiska orkaner.

En annan möjlighet, som det europeiska vädercentret ECMWF indikerar, är att Joaquin styrs på en nordostlig bana och därmed helt missar USA. I samband med orkanen Sandys framfart i slutet av oktober 2012 var ECMWF det institut som lyckades bäst i prognoseringen.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Joaquin utfärdad den 1 oktober klockan 11 svensk tid. Klicka på bilden för förstoring. Källa: National Hurricane Center.