Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 september, 2015

Ett mäktigt högtryck ger förutsättningar för Brittsommar

Ett mäktigt högtryck har byggts upp med centrum över södra Skandinavien. Högtrycket kommer vara en dominerande aktör på de Nordeuropeiska väderkartorna i flera dagar framöver, men dess position och utsträckning varierar en del och därmed varierar även högtryckets inflytande på det svenska vädret. Vart högtrycket tar vägen framåt veckoslutet och i början av nästa vecka är fortfarande något svårbedömt. Om högtrycket ligger kvar, backar västerut eller förskjuts bort österut får väldigt olika konsekvenser för det svenska vädret eftersom det påverkar vilken luftmassa som tar sig hit. I nuläget tyder dock det mesta på att det åtminstone för södra Sverige blir några varma dagar i inledningen av oktober med förutsättningar för Brittsommarväder.
Långsträckt högtryck
Högtrycket har de senaste dagarna byggts upp strax väster om oss och på baksidan har nord och nordvästvindar fört ner relativt kylig luft över Sverige. På andra sidan högtrycket strömmar däremot mycket varm luft upp över Storbritannien  och vidare upp mot Norska havet. I mitten av veckan ligger högtrycket långsträckt över Atlanten och in över södra Sverige dit varm luft nu kan strömma in västerifrån, se figur 1.

Bilden visar marktrycket reducerat till havsytans nivå samt luftmassorna på 850 hPa-ytan i en prognos för onsdag. Rödare nyanser betyder varmare och fuktigare luft medan kallare och torrare luft visas i gröna och vita nyanser.

Nordliga lågtrycksbanor och blåsigt i norr
Norr om högtrycket finns en kraftig front mellan varm subtropisk luft och kylig polarluft. Fronten sträcker sig hela vägen från New Foundland, via Grönlands sydspets till nordligaste Skandinavien. I det här området finns förutsättningar för flera lågtrycksutvecklingar och det väntas tidvis medföra blåsigt och ostadigt väder över norra Sverige, speciellt under torsdagen då ett intensivt lågtryck kan passera strax norr om Sverige. I söder drar det då samtidigt in mycket varm luft för årstiden och på fredag kan temperaturen troligen nå över 20 grader på sina håll i framför allt östra Götaland.

Sydlig lågtrycksjoker

Därefter är den fortsatta utvecklingen något svårbedömd. En mer omfattande lågtrycksutveckling på den kraftiga frontzonen väntas någonstans söder om Grönland under veckoslutet. Samtidigt finns ett låtryck på sydliga breddgrader, kring Azorerna, som sedan tidigare blivit avskuret från den västliga polarjetströmmen och hamnat söder om den mäktiga högtrycksblockeringen, men nu möjligen kan få en ny roll i utvecklingen. Se figur nedan.

Bilden visar jetströmmen på 300 hPa-ytan samt trycket vid marken reducerat till havsytans nivå med streckade linjer.

Bilden visar jetströmmen på 300 hPa-ytan samt trycket vid marken reducerat till havsytans nivå med streckade linjer.

Under veckoslutet ser det ut att bli en större vågbildning på polarfronten och polarjetströmmen med ett tråg som ”gräver ner sig” på Atlanten. En av osäkerheterna som finns i samband med den här utvecklingen är att en del av vågdalen på strömningen rör sig ner mot det tidigare avskurna lågtrycket kring Azorerna som då kan börja återinteragera med strömningen.

Hur, var och när lågtrycksutvecklingen sker på polarfronten samt hur det kan samverka med det Azoriska lågtrycket får stora konsekvenser för den fortsatta utvecklingen av strömningsmönstret över Europa. Två vitt skilda utvecklingar har funnits representerade i prognoserna den senaste tiden, en mycket varm och en betydligt kyligare.

Vart tar högtrycket vägen?

Den ena av de två utgångarna som varit tänkbara är att resultet blir ett fortsatt avskuret lågtryck på sydliga breddgrader kring Azorerna. Det skulle i så fall betyda att högtrycksblockeringen kan hamna med centrum ute på Atlanten och på baksidan av högtrycket skulle en kylig nordlig eller nordvästlig luftström kunna svepa ner över Sverige i nästa vecka. Denna utveckling har tidigare bedömts som relativt trolig, men utifrån de senaste prognoserna får denna utveckling nu ses som mindre sannolik.

Brittsommar?

Troligare är att det bildas en djup våg på jetströmmen med ett tråg som sträcker sig djupt ner på Atlanten.  Högtrycket skulle i så fall förskjuts något åt ost/sydost och mellan den stora vågdalen på Atlanten och vågtoppen i ost/sydost skulle en sydlig eller sydvästlig luftström kunna föra upp varm luft mot Sverige med förutsättningar för Brittsommarvärme både i den kommande helgen och i nästa vecka. Skulle dock hela vågmönstret röra sig lite österut skulle vi få minskat inflytande av högtrycket i öster och istället kunna beröras av regnområden som strömmar upp i den sydvästliga luftströmmen framför lågtrycksområdet på Atlanten.